Kiesgroepprogramma in 2022 in teken van oorlog en EU-toetreding

Op 2 juni 2023 heeft het ministerie van Financiën het jaarverslag 2022 gepubliceerd van het Kiesgroepprogramma van het ministerie van Financiën.

Het Kiesgroepprogramma is een programma voor technische samenwerking met de zogeheten kiesgroeplanden. Dit zijn landen die Nederland vertegenwoordigt in het bestuur van het IMF, de Wereldbank en de EBRD zoals bijvoorbeeld Moldavië, Oekraïne en Kroatië. Met dit programma wil Nederland een bijdrage leveren aan belangrijke hervormingen in deze landen op het gebied van openbare financiën.

Oorlog

2022 was het jaar van de Russische invasie in kiesgroepland Oekraïne. De impact van de oorlog op Oekraïne is enorm. De oorlog leidde ook tot grote zorgen over collega’s in Kyiv en over experts die het land moesten verlaten. Nederland doet er alles aan om te helpen. Ook in 2022 bleef het Kiesgroepprogramma daarom, ondanks de moeilijke omstandigheden, de collega’s in Oekraïne ondersteunen.

In andere kiesgroeplanden in de regio zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne eveneens groot, bijvoorbeeld door de hogere voedsel- en energieprijzen. Net als ik Oekraïne kan ook in deze landen kan het Kiesgroepprogramma steunen op een jarenlange samenwerking. Hierdoor is het mogelijk activiteiten te blijven aanbieden om de overheidsfinanciën en governance te verstevigen. 

Kandidaat-lidmaatschap EU

In het afgelopen jaar heeft een aantal kiesgroeplanden de stap gemaakt naar het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie, zoals Oekraïne, Moldavië en Bosnië en Herzegovina. Georgië heeft perspectief op lidmaatschap gekregen. Kiesgroeplanden Montenegro en Noord-Macedonië waren al kandidaat. Om aan de verplichtingen van EU-toetreding te kunnen voldoen, willen ze zich goed voorbereiden en vroegen daarvoor in 2022 hulp aan het kiesgroepprogramma.

Partners

Het Kiesgroepprogramma wordt hoofzakelijk uitgevoerd door medewerkers van het ministerie van Financiën. Daarnaast zorgen partners in Nederland en het buitenland ervoor dat de technische assistentie kan worden geleverd. De Rijksacademie, Belastingdienst, Auditdienst Rijk, Algemene Rekenkamer en Wijzer in Geldzaken, maar ook de OESO en het Center of Excellence in Finance in Slovenië hebben in 2022 een bijdrage geleverd. Vorig jaar is ook een samenwerking met Rijkswaterstaat gestart op het gebied van Public Private Partnerships.