Benoeming Speciaal Regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie

Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. De afgelopen jaren zijn daar de nodige stappen in gezet, maar er is nog veel werk aan de winkel. Daarom heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de benoeming van de heer dr. S.R.A. (Steven) van Eijck als Speciaal Regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie. Van Eijck krijgt de opdracht de transitie aan te jagen en als liaison te fungeren tussen de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Een circulaire economie is een toekomstbestendige economie. In een circulaire economie gaan we slim om met onze grondstoffen en producten. Er wordt niets meer verspild, we blijven gebruiken zonder te verbruiken. Zo behouden we onze welvaart en verdienvermogen, zonder te veel afhankelijk te zijn van andere landen voor onze grondstoffen of de planeet uit te putten.

Waarde van grondstoffen behouden

Het gaat om hoe we onze producten ontwerpen, langer kunnen gebruiken en hoogwaardig kunnen recyclen. Zo behouden we de waarde van de grondstoffen die we gebruiken. En zo voorkomen we dat er onnodig producten en grondstoffen in de verbrandingsoven terechtkomen.

Staatssecretaris Heijnen: “De circulaire economie draagt bij aan oplossingen voor tal van maatschappelijke problemen. Grondstoffen blijven in de kringloop en zo voorkomen we afhankelijkheid van andere landen, milieuvervuiling, CO2-uitstoot, en groeiende afvalbergen. Maar de transitie naar een circulaire economie zal niet vanzelf gaan. Daarom ben ik heel blij dat Steven van Eijck, die beschikt over ruime ervaring met en kennis over de circulaire economie, bereid is om als speciaal regeringsvertegenwoordiger deze transitie verder aan te jagen.”

Liaison

De Speciaal Regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie heeft als taak om binnen de kaders van het Nationaal Programma Circulaire Economie bij te dragen aan het optimaal realiseren van een circulaire economie. Hij zal als liaison opereren tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en rijksoverheid. Ook zal hij gevraagd en ongevraagd signalen en adviezen uitbrengen aan de betrokken bewindspersonen over de voortgang van de uitvoering.

Steven van Eijck is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast is hij sinds 2021 voorzitter van de stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) en Wecycle.

Hij zal als regeringsvertegenwoordiger periodiek rapporteren aan de regering.