Nieuwsbrief Duurzame Zorg - Februari 2021

In de nieuwsbrief Duurzame Zorg staan ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de zorg. De nieuwsbrief is een productie van de leden van de regiegroep Duurzame Zorg. Deze regiegroep bestaat uit bestuurders en experts uit verschillende overkoepelende organisaties uit de zorg. Zij ondersteunen zorgorganisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen om zo de Green Deal-doelen te bereiken.

Initiatieven, ontwikkelingen en evenementen kunnen gedeeld worden met de redactie via duurzamezorg@minvws.nl.

Voorwoord Toine van der Pol: ’Iedereen duurzaam onder dak’

Toine van der Pol is regiegroeplid Duurzame Zorg voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Verder is hij bestuurslid van Cello, zorgorganisatie voor mensen met een beperking.

Beste lezers van de nieuwsbrief Duurzame Zorg,

De zorg heeft het zwaar gehad het afgelopen jaar. Iedereen is voelbaar opgelucht dat er gestart is met de vaccinatie. Zo kreeg op 4 februari gelukkig ook onze cliënt Margriet als eerste op onze locaties de corona-prik.

Maar Margriet en onze andere cliënten willen ook graag een fijne leefomgeving, met schone lucht, schoon water en een schone bodem. Voor een deel kunnen ze hier natuurlijk zelf aan bijdragen. Waar dat ophoudt, nemen wij het graag over.  Veel van onze cliënten krijgen een groot deel van hun leven te maken met de zorg. Daarom is het voor ons in de langdurige zorg extra belangrijk om zoveel mogelijk duurzame keuzes te maken.

We zorgen voor mensen door voor hen te zorgen én voor hun omgeving. De VGN heeft daarom nu een nieuw Werkprogramma Duurzaamheid 2021 – 2025. We hebben dit samen opgesteld met het Milieu Platform Zorg en Actiz en GGZ Nederland onderschrijven het. We delen onze plannen en doelen op het gebied van duurzaamheid voor de komende jaren. Natuurlijk kijken we ook graag mee als er vragen over zijn.

We mogen deel zijn van het leven van bijna 200.000 Nederlanders. Er is zoveel wat we kunnen doen om hun wensen recht te doen. Daarom zet ik me graag in voor een duurzamere zorg. Want iedereen zou duurzaam onder dak moeten kunnen zijn, ook als dat andermans dak is.

Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Toine van der Pol

Toine van der Pol in een grijs pak voor een rij bomen
© Toine van der Pol

Welkom Circ, Orbisk en HagaZiekenhuis

We mogen weer drie nieuwe ondertekenaars van de Green Deal Duurzame Zorg welkom heten: Circ, HagaZiekenhuis en Orbisk.

Circ zet zich in voor betere recycling van etensafval. Bijvoorbeeld bij revalidatiecentrum Vivium Naarderheem, waar elke dag tot 18 kuub biogas wordt gemaakt voor de verwarming van de gebouwen en voor warm water. Wat er overblijft is prima plantenvoedsel. Het wordt gebruikt door de hoveniers, door tuinierende revaliderende bewoners en ook de buurt mag langskomen voor wat plantenkrachtvoer. 

Stichting HagaZiekenhuis zet zich in hun hele bedrijfsvoering in voor CO2-reductie, circulair werken, minder medicijnresten in het water en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving.

Orbisk zet zich in voor minder voedselverspilling, bijvoorbeeld bij het LUMC.  Hierdoor kan de CO2-voetafdruk kleiner worden en worden er minder grondstoffen gebruikt. Orbisk biedt een slimme camera aan die bijhoudt wat wanneer wordt weggegooid. Door deze patronen op te sporen, kan de keuken ontdekken waar ze inkoop en aanbod kunnen verbeteren.

Welkom, Circ, HagaZiekenhuis en Orbisk! En nog gefeliciteerd, Hart van Brabant met de tweede regionale Green Deal!

Draag bij aan congres Duurzame Zorg

In oktober is weer het congres Duurzame Zorg. We organiseren dit voor maar vooral ook met iedereen die zich inzet voor een duurzamere zorg. Alle ideeën voor activiteiten, presentaties en sociaal programma zijn daarom van harte welkom. Mail naar duurzamezorg@minvws.nl om suggesties door te geven.

Verder zoeken we alweer naar de beste duurzame zorgprofessionals van 2021. Het is nu al mogelijk om iemand te nomineren door te mailen naar duurzamezorg@minvws.nl. Iemand kan ook zichzelf nomineren. Het hoeft niet altijd om iemand met een volledig uitgewerkte oplossing te gaan. Er zijn aparte prijzen voor een idee en een wat meer uitgewerkte praktische oplossing. De winnaar krijgt ondersteuning om verder te komen met hun idee of oplossing.

De fietsende dokter

Haagse huisarts Joep ter Haar houdt van wielrennen. Sinds begin februari kan hij flink trainen in zijn Biking Doctors- huisartsenpraktijk. Met een bakfiets vol medische benodigdheden gaat hij langs zijn patiënten. 

Ongeveer tweederde van zijn afspraken doet hij via verschillende mogelijkheden voor zorg op afstand. Daardoor houdt hij tijd over om langs zijn andere patiënten te fietsen. Hij houdt zelfs nog tijd over om iets langere consulten aan te bieden.  Joep bespaart zo een hoop autokilometers, CO2-uitstoot en fijnstof én hij zegt meer plezier in zijn werk te hebben....

Huisarts Joep ter Haar op zijn doktersbakfiets in een Haagse straat.
© Biking Doctors

Nurses' Climate Challenge

Veel verpleegkundigen willen graag iets doen aan een duurzamere zorg. Maar wat, dat ligt niet altijd meteen voor de hand. De wereldwijde organisatie voor duurzamere zorg, HCWH, start daarom nu de Nurses' Climate Challenge. Met tips en hulpmiddelen voor verpleegkundig personeel helpt HCWH om effectiever aan de slag te gaan met een groenere zorg. In Nederland neemt bijvoorbeeld het Erasmus MC al deel als 'Climate Champion.' Inschrijven kan nog steeds, ook individueel! 

Koperhorst neemt verduurzaming mee in renovatie

Zorgorganisatie de Koperhorst was hoog toe aan renovatie. Bewoners van de zorgflat en serviceflat hadden last van  tocht en kregen hun huis niet meer goed warmgestookt. De gevels waren niet meer representatief en nogal verweerd. De Koperhorst koos ervoor om bij de al geplande gevelrenovatie ook de raamkozijnen te vervangen en de gevels te isoleren. Daardoor kan het gasverbruik omlaag en kunnen de flats nog eens 20 jaar langer mee. Goed voor de portemonnee en goed voor de duurzaamheid. Facilitair manager Robbert Sakkers vertelt in een interview meer over zijn ervaringen met deze dubbele renovatie.

Duurzamer inkopen voor duurzamere zorg

De 390 deelnemers aan onze webinar van vorige week vonden, na bewustwording, duurzaam inkopen de belangrijkste manier om de zorg te verduurzamen. Maar goed dan dat er op 4 maart een congres Duurzaam Inkopen in de Zorg is. Op het programma onder meer de Groene OK, Plasticafval in de zorg en verschillende andere actuele onderwerpen. Dit congres wordt georganiseerd door NEVI, Intrakoop, Milieu Platform Zorgsector (MPZ), MVO Nederland en Green Deal Duurzame Zorg. Het is nog mogelijk om in te schrijven, dus doe vooral mee!

Lees meer:

Patiënt wil meer informatie en keuze bij digitale zorg

Wat hebben patiënten nodig om zinvol gebruik te maken van digitale zorg? Bij een onderzoek onder chronische patiënten, leveranciers en zorgverleners kwam dat patiënten meer informatie en keuze willen bij het inzetten van digitale zorg. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat ze alleen nog maar digitale zorg krijgen, ook als hun situatie of vraag verandert. Ook weet een patiënt vaak niet wat alle mogelijkheden zijn. Daardoor wordt het moeilijker om achter de keuze voor digitale hulp te staan. Dit kan effecten hebben op de resultaten van de behandeling.

Lees meer:

Kunstenaar maakt kunst van eigen operatieafval

Kunstenaar Maria Koijck werd ooit opgeleid als kunstenaar, loodgieter en verpleegkundige. De laatste jaren brengt ze milieuvraagstukken in beeld. Dit doet ze door kunst uit afval te maken. 

En toen moest ze een borstoperatie ondergaan. Ze schrok van hoeveel afval een operatiekamer produceert en besloot hier een kunstwerk over te maken. Met medewerking van de artsen en verpleegkundigen van het UMCG maakte ze een indrukwekkende video over haar ervaring.

Kunstenaar Maria Koijck is zelf onderdeel van haar kunstwerk over en uit het afval van haar borstoperatie
© Maria Koijck

Agenda