Ondertekening Green Deal Samen werken aan duurzame zorg op 4 november 2022 - nieuwsbrief
Beeld: ©Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbrief Duurzame Zorg - Juni 2022

In de nieuwsbrief Duurzame Zorg staan ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de zorg. De nieuwsbrief is een productie van de leden van de regiegroep Duurzame Zorg. Deze regiegroep bestaat uit bestuurders en experts van verschillende overkoepelende organisaties uit de zorg. Zij ondersteunen zorgorganisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen om zo de Green Deal-doelen te bereiken.

Initiatieven, ontwikkelingen en evenementen kunnen gedeeld worden met de redactie via duurzamezorg@minvws.nl.

“Als zorgverzekeraar kunnen we een belangrijke rol pakken om verduurzaming van de zorg te stimuleren”

Al 25 jaar is Esther Willems, beleidsontwikkelaar duurzaamheid bij zorgverzekeraar VGZ, bezig met het verduurzamen van de zorg. “Dat de zorg enerzijds werkt aan gezondheid en tegelijkertijd - door het leveren van die zorg - juist negatieve impact heeft op gezondheid, fascineerde me. Deze relatie is een extra motivatie voor de zorgsector om aan de slag te gaan met duurzaamheid.”

Coöperatie VGZ (zorgverzekeraar en zorgkantoor), wil het voortouw nemen in het verduurzamen van de zorgsector. Daarom heeft VGZ in samenwerking met Gupta Strategists een eigen verduurzamingstrategie ontwikkeld. Esther: “Maar, zoals ook beschreven in het Gupta rapport dat onlangs uitkwam, is het verduurzamen van de zorg niet iets waar we als zorgverzekeraars op moeten gaan concurreren. Duurzaamheid is een gezamenlijke opgave, juist op dit thema is het belangrijk om als zorgverzekeraars samen te werken.” 

De samenwerking van de zorgverzekeraars op het gebied van duurzaamheid loopt via de werkgroep Verduurzamen Zorgsector van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). VGZ pakt in de werkgroep een actieve rol, zegt Esther: “De gesprekken met alle zorgverzekeraars samen hebben succes. In het zorginkoopbeleid van 2023 hebben we allemaal eenzelfde alinea opgenomen over verduurzamen. Momenteel werken we vanuit Zorgverzekeraars Nederland aan een gezamenlijke visie.”

De manier waarop de zorgverzekeraars de verduurzaming van de zorgsector het beste kunnen versnellen, is nog niet uitgekristalliseerd vindt Esther: “We kunnen verschillende rollen pakken, die we nu aan het uitproberen zijn. Via het inkoopbeleid hebben we, daar waar de grootste impact zit, concrete verwachtingen geformuleerd richting de zorgaanbieders. Daarnaast ondersteunen we de zorgaanbieders via kennisdeling. Door groene initiatieven bij zorginstellingen op te halen, uit te werken en te verspreiden, kunnen andere organisaties daarmee aan de slag.” Via het inkoopbeleid wil VGZ duurzaamheid in de zorginstellingen hoger op de agenda krijgen, zodat de duurzaamheidsexperts en (groene) zorgprofessionals grotere  stappen kunnen zetten om hun zorginstelling te verduurzamen.

Zorgverzekeraars kunnen veel doen, maar kunnen het niet alleen. De zorgsector zelf, de zorgbranches en het ministerie van VWS hebben een belangrijke rol volgens Esther: “Er ligt nu een unieke kans om via de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg en het Integraal Zorgakkoord duurzaamheid te verankeren en met alle betrokken partijen concrete doelen te stellen en afspraken te maken. Dat is noodzakelijk om de footprint van de Nederlandse zorgsector daadwerkelijk te gaan verkleinen” 

Esther Willems is beleidsontwikkelaar duurzaamheid bij Coöperatie VGZ. Voor haar start bij VGZ werkte ze o.a. als adviseur duurzaamheid in het UMC Utrecht en als milieucoördinator in het OLVG. Vanuit haar rol bij het ziekenhuis leverde ze een actieve bijdrage aan de eerste twee Green Deals Duurzame Zorg. Zorgverzekeraar VGZ ondersteunt het verduurzamen van de zorg onder andere door het organiseren van de Samen Voorop Awards en deelname aan de webinar ‘Verduurzaming door groene zorginkoop’. 
 

Beeld: ©Esther Willems, VGZ

Minister Kuipers opent eerste gasloze ziekenhuis

Isala Meppel opende op 10 juni 2022 officieel haar deuren met een feestelijke opening voor haar medewerkers. Minister Kuipers was erbij en knipte het lint door. 

Isala heeft drie jaar geleden de Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) ondertekend. Toen duidelijk werd dat er een nieuw ziekenhuis in Meppel moest komen was het logisch om te kiezen voor gasloos, vertelt bestuursvoorzitter Rob Dillman. In een interview met de Stentor zegt hij “We willen de CO2-uitstoot naar beneden brengen. Daarom is duurzaamheid, samen met patiëntvriendelijkheid, een leidend principe geweest bij het ontwerp van het gebouw.” Meer over het eerste gasloze ziekenhuis van Nederland lees je op de website van Isala.
 

Beeld: ©Isala

Terugblik Groene zorg event - Young professionals editie

Op vrijdag 20 mei organiseerde de Jonge Zorg Denktank het “Groene Zorg Event –The Young Professional Editie”. 100 jonge zorg professionals gingen met elkaar in gesprek over het verduurzamen van de zorg.

Na een introductie en keynote speech door Leen Zevenberg volgde een paneldiscussie. CO2-neutrale huisarts Dennis Pot, Jeroen Kemperman van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Ype van Strien van het ministerie van VWS en Brigit van Soest van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen praatten met de zaal over toekomstbestendige zorg. In het panel gingen de vier zorgdeskundigen in op hun persoonlijke bijdrage aan duurzaamheid en praktijkvoorbeelden met de uitdagingen die daarbij horen om de zorg te vergroenen.

Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag in één van de workshops, waaronder de workshop “Denk mee met het duurzaamheidsbeleid van VWS”. Na een korte inleiding over de rol van VWS werkten de jonge zorgprofessionals in teams aan hun visie op de ideale duurzame zorgwereld in 2030. Meer informatie, een aftermovie en de uitgebreidere terugblik zijn te vinden op de website van de Jonge Zorgdenktank.

Keuzevak Planetary Health RadboudUMC voor iedereen te volgen

Het RadboudUMC wil voorop lopen in de vorming van een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Al lange tijd is het ziekenhuis aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg en zet zij zich onder andere in voor het opleiden van de nieuwe generatie medici.

Daarom initieerde het Green Team Onderwijs van de Radboud Universiteit het keuzevak Planetary Health. Met het vak leren ze toekomstige medici over onderwerpen als duurzaamheidsbeleid, sustainable development goals en risicoleiderschap. 

Omdat het vak dit collegejaar voor het eerst gegeven wordt en graag feedback ontvangt op de inhoud, opent de Radboud hun deuren voor iedereen. Tot aan de zomer is er elke vrijdag digitaal college waarbij er ruimte is voor gesprek met docent en studenten. De colleges die al geweest zijn kunnen teruggekeken worden. Inschrijven kan via deze link.
 

Woonzorgcentrum Flora op de Floriade Expo 2022 

De Floriade Expo vindt eens in de 10 jaar in Nederland plaats. In 2022 is het de beurt aan Almere. Het thema “Green Cities” staat in het teken van oplossingen om steden groener, gezonder en leuker te maken. 

Op de expositie staat een woonzorgcentrum van Zorggroep Almere. Het gebouw is in slechts 1,5 jaar tijd tot stand gekomen. Het woonzorgcentrum Flora past qua uitstraling op de Floriade, met een bloeiende tuin en groene gevels. Er is gebruik gemaakt van zoveel mogelijk natuurlijke en/of gerecyclede producten, zoals de aluminium beplating van onder andere oude mountainbikes. Daarnaast is het gebouw volledig energieneutraal.  Flora is geen traditioneel verpleeghuis, maar een woongemeenschap met de nadruk op welzijn, conform de principes van Planetree. Het gebouw biedt mogelijkheden om in de toekomst een andere functie te geven. 

Het groene woonzorgcentrum is nog te zien tot oktober. Na afloop van de Floriade wordt er een woonwijk ontwikkeld. 
 

Beeld: ©Floriade

Webinar: Verduurzaming door groene zorginkoop 5 juli 2022

De Green Deal Duurzame Zorg organiseert op dinsdag 5 juli de webinar ‘Verduurzaming door groene zorginkoop’. Deelname is gratis.

Tijdens de online sessie:

  • Vertelt Niels Hagenaars van onderzoeksbureau Gupta Strategist hoe het staat met verduurzaming in het zorgveld en hoe de verduurzaming kan worden versneld; 
  • Praten duurzaamheidsexperts Jolanda Schreuder (Menzis) en Esther Willems (Coöperatie VGZ) over de verduurzamingsstrategie van hun zorgverzekeraar. Waar komt dat overeen, waar verschilt het en waar trekken ze samen op?  
  • Is er een gesprek tussen zorginkoper Anouk Jurgens en een duurzaamheidsexpert. Wat betekent het duurzaamheidsbeleid van de zorgverzekeraar in de praktijk? Welke tips en tricks zijn er om duurzaamheid mee te nemen in het inkoopproces? En waar kan samenwerking ons verder brengen?

Tijdens de Q&A is er ruimte om vragen te stellen aan de sprekers. Via de chat kun je jouw eigen voorbeelden delen met andere deelnemers en netwerkcontacten opdoen. Of stel vooraf je vraag.

Voor wie: Bestuurders, zorgverkopers, zorginkopers, duurzaamheidsprofessionals, zorgprofessionals, managers en anderen die voor of in de zorg werken.
Datum: Dinsdag 5 juli van 16.00 tot 17.00 uur
Aanmelden: Vul dit formulier in. Deelname is gratis. Een dag van tevoren ontvang je per e-mail een link naar de webinar.
 

Eten+Welzijn start campagne ToekomstProef

Met een inkoopwaarde van ruim 1 miljard per jaar heeft de zorg een belangrijke invloed op hoe, wat waar en hoeveel voedsel er geproduceerd wordt. In opdracht van het ministerie van VWS richt en begeleidt Stichting Eten+Welzijn daarom de Community of Practice ‘duurzame voeding in de zorg’ op.

Samen met partners MVO Nederland en Nevi, start Eten+Welzijn de campagne ToekomstProef. De richt zich op het maken van een transparante voedselketen bij zorgorganisaties. Er is nog plek om deel te nemen aan de Community of Practice en mee te doen met de campagne ToekomstProef. Lees er meer over op de website van Eten+Welzijn.

Save the date: Congres Duurzame Zorg 6 oktober 2022

Groen doen leer je van elkaar! Van collegezaal tot operatiekamer, van woon-zorgcomplex tot thuiszorg en van transportbedrijf tot apotheek: iedereen ziet groene veranderingen. 

Tijdens het congres Duurzame Zorg op 6 oktober 2022 delen partners van de Green Deal hun ervaringen. Verder komen er sprekers met inspirerende voorbeelden, interessante verhalen en prikkelende vragen. Duurzaamheid leer je door elkaar te spreken.

We verwelkomen ook nieuwe Green Deal partners, die zich het afgelopen jaar met veel enthousiasme en ambitie hebben aangesloten. 

Ben jij er ook bij? Reserveer de datum alvast in je agenda en vraag ook je collega’s. Aanmelden kan vanaf september. Meer informatie over het programma volgt later. 

Datum: 6 oktober 2022
Tijd: 13:00 – 17:00 (onder voorbehoud) 

Beeld: ©Programma Duurzame Zorg, Ministerie van VWS

Documenten & downloads

Agenda