Beeld: ©Ministerie van LNV / Bart van Vliet

LNV in Beeld - Verdroging in Nederland

Beste relatie,

Welke invloed heeft verdroging op landbouw en natuur? Hierover gaat het e-zine ‘Verdroging in Nederland’, een digitaal magazine van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Ook in 2019 hebben grote delen van Nederland te maken met neerslagtekorten, waardoor droogteproblemen ontstaan. Dit heeft nadelige gevolgen voor de agrosector, bijvoorbeeld door inkomstenverlies vanwege slechte oogsten. Bovendien heeft de droogte invloed op de biodiversiteit en de natuur in Nederland. Dit e-zine laat onder meer zien wat het ministerie van LNV doet om de effecten van droogte aan te pakken, voor landbouw, natuur én voedselvoorziening. 

Wij hopen dat u dit digitale magazine met interesse leest en dat u dit wilt delen met uw netwerk. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de Directie Communicatie van LNV.

Veel lees- en kijkplezier!

Directie Communicatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

'Droogte speelt het hele jaar'

"We moeten het hele jaar met droogte bezig zijn, omdat de gevolgen ook het hele jaar te merken zijn", aldus minister Schouten van LNV. Lees via onderstaande link het voorwoord van de minister bij het e-zine 'Verdroging in Nederland'.

LNV in Beeld- Verdroging in Nederland - Droogte speelt het hele jaar

Uitgedroogd heideveld in Oost-Nederland
Beeld: ©Ministerie van LNV / Jeroen van der Meyde

Droogte verandert de natuur

"Eén droge zomer is geen probleem. Maar door structurele verdroging verlies je plantensoorten", zegt hydroloog Rob van Dongen van Staatsbosbeheer. Lees via onderstaande link het gehele artikel.

LNV in Beeld - Verdroging in Nederland - Droogte verandert de natuur

Hydroloog Rob van Dongen (Staatsbosbeheer) in droogtegebied
Beeld: ©Ministerie van LNV / Jeroen van der Meyde

Voorbereid op droogte

Droogte is een bedreiging voor boer én natuur. Dat besef werkt ook door in het beleid van het ministerie van LNV. Daarom kondigde het ministerie begin juli een aantal maatregelen aan om de gevolgen van droogte te bestrijden. Lees via onderstaande link het gehele artikel.

Voorbereid op droogte

Landbouwbedrijf in droogtegebied
Beeld: ©Ministerie van LNV / Jeroen van der Meyde

Hetezomeroogst?

Op verzoek van het ministerie van LNV helpt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) ook deze zomer telers hun afwijkende groenten en fruit te verkopen. Afwijkend door de droogte, de hitte of juist te veel regen, en daardoor te klein, te licht of met vlekjes. Lees via onderstaande link het gehele artikel met Marjon Krol van ZLTO.

Hetezomeroogst?

Marjon Krol (ZLTO) in bessenveld
Beeld: ©Ministerie van LNV / Jeroen van der Meyde

Boeren in de droogte

Boer Jan Reinier de Jong laat zien welke invloed de droogte heeft op zijn gewassen én hoe hij zich zo goed mogelijk heeft voorbereid om de schade aan zijn gewassen te beperken. Bekijk de video via onderstaande link.

Boeren in de droogte

Verdroogd weideland
Beeld: ©Ministerie van LNV / Jeroen van der Meyde