Nieuwsbrief SZW

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak 'Het Breed Offensief' van staatssecretaris Van Ark. In de voortgangsbrief die ze naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd staat hoe nog meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen komen en aan het werk kunnen blijven.

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Internetconsultatie implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

De internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel implementatie herziene detacheringsrichtlijn is gepubliceerd. Met het wetsvoorstel implementatie herziene detacheringsrichtlijn wordt de herziene detacheringsrichtlijn geïmplementeerd, die tot doel heeft een nieuwe en betere balans te vinden tussen enerzijds het bevorderen van het vrij verrichten van diensten in de Europese Unie en het zorgen voor een gelijk speelveld, en anderzijds de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers, waaronder met name de bescherming van de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden van deze werknemers.

U bent van harte uitgenodigd uw reactie op het wetsvoorstel  te geven. De einddatum van de consultatie is 17 juni 2019.

Internetconsultatie implementatie herziene detacheringsrichtlijn

Betere hulpverlening aan huishoudens met complexe problemen

Hulpverleners in de wijk moeten inwoners met complexe en urgente sociale problemen beter en eerder kunnen helpen. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Van Ark start samen met gemeenten, landelijke uitvoeringsorganisaties en de ministeries van VWS, J&V, BZK en OCW een aanpak waarbij sociaal werkers ruimere bevoegdheden krijgen om hulp op maat te bieden.

Betere hulpverlening aan huishoudens met complexe problemen

Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2020

Staatssecretaris Van Ark heeft de Eerste en Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aangeboden. In dit besluit worden de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang geïndexeerd.

Ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2020

Internetconsultatie wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Het kabinet heeft een 'Breed Offensief' gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Het is daarom wenselijk wijzigingen aan te brengen in de Participatiewet en Ziektewet, zoals het vereenvoudigen en verbeteren van het instrument loonkostensubsidie en van passende ondersteuning aan belanghebbenden. Ook wordt bevorderd dat werken loont voor mensen die in deeltijd met behulp van loonkostensubsidie werken.

U bent van harte uitgenodigd uw reactie op het wijzigingsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 4 juni 2019.

Internetconsultatie wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief