Nieuwsbrief SZW

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Jaarrapport Wsw-statistiek 2018 gepubliceerd

In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapportage.

Jaarrapport Wsw-statistiek 2018 gepubliceerd

Pilots Veranderopgave Inburgering in 57 gemeenten

In augustus zijn pilots gestart die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. De resultaten van de pilots worden door het ministerie meegenomen bij de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe stelsel.

Pilots Veranderopgave Inburgering starten in 57 gemeenten

Betere gegevensuitwisseling nodig voor aanpak onterechte uitkering bij detentie

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd de gegevensuitwisseling rondom detentie en uitkeringen te verbeteren. Er zijn opnieuw gebreken geconstateerd in de controles op uitkeringen aan gedetineerden. Hij is hierover nog in gesprek met verschillende uitvoeringsorganisaties.

Betere gegevensuitwisseling nodig voor aanpak onterechte uitkering bij detentie