Nieuwsbrief SZW

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Internetconsultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Op internet is het wijzigingsvoorstel Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 gepubliceerd.

Het doel van het Besluit is dat het pensioen bij een scheiding uniform en zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Door op een eenvoudige manier (via Mijnpensioenoverzicht.nl) inzicht te bieden in de gevolgen van een scheiding voor pensioen, kunnen mensen na een scheiding hun financiële planning beter vormgeven.

Internetconsultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Publiek servicepunt voor werkgevers om meer mensen aan het werk te krijgen

In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het verplicht. Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden om zo de arbeidsmarktkansen voor mensen die nu nog aan de kant staan te vergroten.

Publiek servicepunt voor werkgevers om meer mensen aan het werk te krijgen

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie.

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Wajong

Vorige week stemde de Tweede Kamer in met het wetvoorstel Wajong van staatssecretaris Van Ark.  Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Wajong

Familieleden van buitenlandse zelfstandigen mogen in loondienst werken

Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Die beperking geldt nu ook voor hun familie- of gezinsleden. Als zij een baan in loondienst willen accepteren, moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Familieleden van buitenlandse zelfstandigen mogen in loondienst werken

AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67

De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.

AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67