Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met het programma Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat leest u in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook u te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Inspiratiebundel Samen spelen
Tijdens het VNG-congres ‘Jouw gemeente inclusief!’ op 5 november overhandigden Milou en Louise de bundel ‘Aan de slag met samen spelen’ aan de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. De meiden zetten zich in Bergeijk in voor samen spelen. Ze vertelden dat in hun gemeente vorige week budget is vrijgemaakt om een samenspeelplek te realiseren. In de bundel staan tips hoe je een speelplek voor iedereen toegankelijk maakt.

Lees meer

Winnaars ANWB Fonds 2019
De winnaars van het ANWB Fonds 2019 zijn bekend! Onder hen twee mooie projecten voor kinderen. Zo kan het Verzetsmuseum Junior dankzij deze prijs hun museum toegankelijk maken voor kinderen met een audiovisuele beperking. En kan Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe (SGO) met het prijzengeld twee speelplaatsen aanpassen, zodat kinderen in een rolstoel ook kunnen spelen.

Kinderen hebben recht om te spelen
Er zijn meer aangepaste speeltuinen nodig in Nederland, zodat kinderen met en zonder beperking fijn samen kunnen spelen. Die oproep doen politici en betrokkenen. Zij stellen dat speeltuinen een heel belangrijke functie kunnen hebben in het maken van vriendschappen. Door samen in de buurt te spelen, kunnen gehandicapte kinderen vriendjes of vriendinnetjes krijgen in de buurt waar ze wonen.

Lees meer

Het Kinderrechtenverdrag bestaat 30 jaar
Op 20 november werd wereldwijd gevierd dat het Kinderrechtenverdrag 30 jaar bestaat. Een verdrag voor alle kinderen en dus ook voor kinderen met een beperking! In Leiden stonden Unicef, de Universiteit Leiden en de gemeente Leiden tijdens het (Y)our Rights Festival er uitgebreid bij stil. Ook minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS en Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken, besteedden er aandacht aan.

Lees meer

Licht op een blindenstok en flitsende artrosehandschoenen
Een bijdrage leveren aan de veiligheid van een slechtziend persoon, door verlichting op de blindenstok. Dat doen studenten  van de Hogeschool Rotterdam binnen het onderzoeksthema Design4One. Docent en onderzoeker Anne van Woezik is initiatiefneemster en brengt de cliënten en studenten samen.

Lees meer

Voor iedereen een toilet in de buurt in Oude IJsselstreek
Bijna een kwart van de Nederlanders heeft buikproblemen. Een derde van deze mensen gaat daarom niet of minder van huis, omdat ze bang zijn onderweg niet naar het toilet te kunnen. Reden voor Sandra Gosseling-Massop om zich in te zetten voor meer bewust toegankelijke toiletten in de gemeente Oude IJsselstreek. Inmiddels heeft de Achterhoekse gemeente nu al 70 semiopenbare toiletten. Dat waren er begin dit jaar slechts zeven.

Lees meer

Friendship Sports Centre
Het Friendship Sports Centre Amsterdam wil het leven van mensen met een beperking verrijken door hen een unieke en stimulerende omgeving te bieden waarin ze kunnen sporten. Een directie van het ministerie van BZK organiseerde een teamuitje naar dit sportcentrum om mee te maken hoe het is om te sporten met een beperking.

Lees meer

Overhandiging Samen Spelen aan Rick Brink

Ondertussen op de ministeries

  • overhandigden op 1 november de brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector de gezamenlijk opgestelde nieuwe Code Diversiteit & Inclusie aan minister Van Engelshoven van het ministerie van OCW. De code biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. De minister benadrukt dat deze code nu ook een subsidievoorwaarde is. Kunstinstellingen die subsidie aanvragen, zullen vanaf nu moeten uitleggen hoe ze de code toepassen.
  • lanceerde het ministerie van VWS op 14 november de website www.hoewerktorgaandonatie.nl voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Op de website staat op een eenvoudige manier uitgelegd wat het Donorregister inhoudt en hoe je een keuze kunt maken. Want vanaf 1 juli 2020 komt iedereen in Nederland vanaf 18 jaar in het nieuwe Donorregister te staan. Daarin kun je invullen of je orgaandonor wilt worden of niet.
  • is door het kabinet de Rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’ omarmd. Dat betekent dat inkoop als belangrijk instrument wordt ingezet voor het bereiken van een duurzame, sociale en innovatieve ontwikkeling in de maatschappij. Inkopen met Impact is vanaf nu de nieuwe standaard. Dat schrijven minister Ollongren van het ministerie van BZK en staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van IenW in het voorwoord van het bijbehorende rapport dat zij op 28 oktober naar de Tweede Kamer stuurden.
minister van Engelshoven neemt code Diversiteit en Inclusie in ontvangst

Op de agenda

2 december: ECIO Frank Award 2019
Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), voorheen handicap + studie,  reikt tijdens het Open Huis in Den Bosch de allereerste ECIO Frank Award uit. ECIO geeft de award aan studenten met een functiebeperking die zich inzetten om het onderwijs nog meer inclusief te maken.

3 december: De Internationale Dag voor Mensen met een Beperking
Deze dag is bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te houden.

3 december: De Nationale Netwerkdag 'Gelijk is Gelijk'
Op deze netwerkdag kunnen mensen die zich bezighouden met de implementatie van het VN-verdrag Handicap elkaar op inspirerende wijze ontmoeten.

2 meisjes spelen op het klimrek in de speeltuin

Kijk- en luistertips

Hoe rolstoeltoegankelijk is Nederland?
In het radioprogramma De Nieuws BV op NPO Radio 1 buigen burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek Otwin van Dijk, minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink en Annika Mel zich over de vraag hoe rolstoeltoegankelijk Nederland is.

Lees meer

Man in rolstoel rijdt door de stad

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. In dit programma werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen

Vragen, opmerkingen of ideeën?
Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl