Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Onbeperkt Meedoen!

Een toegankelijke samenleving voor elk kind

Kinderen met een beperking moeten van jongs af aan naar eigen wens en vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Aan ons allen de taak om ervoor te zorgen dat ze samen kunnen spelen, samen naar school gaan en samen kunnen sporten. Op deze terreinen ontstaan mooie initiatieven. Zo hebben 14 partijen onlangs het SamenSpeelAkkoord afgesloten. Hiermee willen zij samen spelen voor alle kinderen mogelijk maken. En bijdragen aan een wereld waarin inclusie de normaalste zaak van de wereld is.

Voorwoord

De helft van de kinderen met een beperking heeft slechts één of helemaal geen vriendje. Daarom heeft de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind de missie: Geen kind zonder vriendjes.

Dat zegt Henk-Willem Laan, Directeur van het Gehandicapte Kind

Lees meer

Voorwoord OM editie 3

Samen spelen

'Een kind dat speelt, vergeet de tijd en voelt zich vrij'

Daar zijn de Speeltuinbende, Jantje Beton en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink het roerend over eens. Als drie van de veertien partijen ondertekenden zij het SamenSpeelAkkoord.

Lees meer

Samen zorgen

Overal bij zijn dankzij een AV1 robot

De AV1 robot is de ogen, oren en stem van een kind dat niet in de klas aanwezig kan zijn.

Lees meer

Samen sporten

'De sfeer in de groep is zo positief'

Dankzij de Esther Vergeer Foundation kan de zevenjarige Rayleigh in haar rolstoel elke zaterdag een partijtje tennissen.

Lees meer

Samen naar school

'Julie is met lezen grote sprongen vooruit gegaan'

Omdat haar school is gevestigd in een reguliere basisschool, kan Julie onderwijs op maat krijgen. Lezen doet ze in de reguliere groep 4.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. In dit programma werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen

Vragen, opmerkingen of ideeën?
Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl