Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met het programma Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat leest u in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook u te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Durf te dromen
Op 1 oktober opende H.K.H. prinses Margriet een speciale foto-expositie van de Esther Vergeer Foundation in het Cobra Museum in Amstelveen. De expositie bestaat uit 15 foto’s waarop de dromen van 15 kinderen met een ziekte of beperking staan afgebeeld. De foto’s zijn op een unieke manier vastgelegd door 15 topfotografen en bekende Nederlanders. Na de start in het Cobra Museum gaat de tentoonstelling op tournee langs sportrevalidatiecentra en ziekenhuizen.

Lees meer

Strandpaviljoen Oscars lost het op
Petra Baks, werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag, blikt enthousiast terug op het jaarlijks uitje met haar collega’s. ‘De stranddag was een groot succes: ik heb met alles mee kunnen doen.’ Petra is geboren met een progressieve spierziekte. Daardoor is ze sinds haar 17de aangewezen op een elektrische rolstoel. Dat het uitje een succes was, heeft mede te maken met de aanpassingen die paviljoen Oscars heeft aangebracht voor mensen in een rolstoel.

Lees meer

Prikkelarme kermissen in de gemeenten Terheijden en Made
Kermis vieren zonder harde geluiden, felle lichtflitsen en hoge draaisnelheden. In Terheijden en Made kon het tijdens de prikkelarme uren. Mensen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie of een vorm van niet-aangeboren hersenletsel konden op deze manier toch naar de kermis.

Lees meer

Gemeente Den Bosch opent ‘Het Inclusieve Park’
Een park is een ideale plek om helemaal tot rust te komen. Maar wat als je daar door je beperkingen geen gebruik van kunt maken? Wouter Corvers is ruimtelijk ontwerper en bedacht een park met zo min mogelijk prikkels, belemmeringen en obstakels. In dit park moet letterlijk iedereen, met welke beperking dan ook, terechtkunnen. ‘Het Inclusive Park’ kunt u nog tot half oktober in hartje Den Bosch bezoeken.

Lees meer

Heropening Campus Woudhuis
Op 20 september heropenden de Provincie Gelderland en de Gemeente Apeldoorn Campus Woudhuis. Campus Woudhuis is een groen werk-leerbedrijf en living lab ineen waar inclusief werkgeverschap centraal staat. Mede-initiatiefnemers zijn zorginstelling ‘s Heeren Loo, De Onderwijsspecialisten, Natuurmonumenten en IVN natuureducatie.

Lees meer

‘Ik ben trots op onze toegankelijke winkel’
Sietze Koetsier is eigenaar van de COOP Supermarkt in het Drentse dorpje Ruinerwold. Zijn stelregel luidt; ‘Hoe toegankelijker de winkel, hoe liever mensen bij je willen winkelen’. Daarom doet hij er alles aan om zijn winkel toegankelijk te maken, zodat iedereen zich welkom voelt en op zijn gemak boodschappen kan doen.

Lees meer

Hogeschool Fontys en Tilburg University op weg naar inclusiever onderwijs
Op 24 september ondertekenden Hogeschool Fontys en Tilburg University de 'Intentieverklaring VN-verdrag instellingen hoger onderwijs'. Hiermee beloven beide onderwijsinstellingen zich in te zetten voor inclusief onderwijs. ‘Maximale ontplooiing voor iedere student, dat is onze ambitie', aldus Joep Houterman van het College van Bestuur van Fontys. Paulina Snijders, vicevoorzitter en lid van het College van Bestuur van Tilburg University, vult aan: ‘We staan voor een inclusieve leergemeenschap, waarbinnen we de studenten gelijke kansen bieden op studiesucces.’ Met de ondertekening van deze intentieverklaring sluiten de onderwijsinstellingen zich aan bij een steeds groter wordende beweging die zich inzet voor inclusief onderwijs.

Lees meer

Esther Vergeer in rolstoel met Marco Borsato en andere jongen in rolstoel

Ondertussen op de ministeries

  • stimuleert het ministerie van BZK de instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking binnen de Rijksoverheid. Dat doet dit ministerie met de campagne Onbeperkte Denkers. ‘Denk in mogelijkheden en niet in beperkingen’, luidt het motto van deze campagne. ‘Samen bedenken we welke stappen nodig zijn om tot een inclusieve werkvloer te komen’, aldus het ministerie;
  • is het ministerie van VWS in gesprek Rick Brink, de op televisie gekozen minister van Gehandicaptenzaken. Rick en het ministerie bespreken hoe ze het beste met elkaar kunnen samenwerken. Op 10 september presenteerde Rick zijn ‘troonrede’;
  • ontmoette minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS de Alliantie. Met de leden van de Alliantie evalueerde hij de samenwerking. Ook blikten ze vooruit op de verdere implementatie van het VN-verdrag handicap;
  • heeft het ministerie van SZW een factsheet in eenvoudige taal gemaakt over de stand van zaken van het ‘Breed Offensief’. Met het ‘Breed Offensief’ wil staatssecretaris Tamara van Ark meer mensen met een beperking aan het werk helpen.

Minister Bruno Bruins met het campagneteam van Onbeperkte Denkers

Kijk- en luistertips

Internationale Dag van Gebarentalen
Maandag 23 september was het de Internationale Dag van Gebarentalen. Daarom werd de hele uitzending van de Radio 10-ochtendshow van Gerard Ekdom die dag vertaald door een tolk Nederlandse Gebarentaal.
Lees meer

Het Nederlands Film Festival
Dit jaar heeft het Nederlands Film Festival ook aan de dove en slechthorende bezoekers gedacht. Zo worden veel films in z’n geheel ondertiteld en is er op 4 oktober een gebarentolk aanwezig bij de vertoning van de film Wiren.
Lees meer

Vrouw die op telefoon in Nederlandse Gebarentaal iets uitlegt over de Nachtwacht

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. In dit programma werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen

Vragen, opmerkingen of ideeën?
Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl