Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Onbeperkt meedoen!

Toegankelijke leefomgeving

De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, dat willen we allemaal. Voor mensen met een beperking is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Dat komt omdat steden, straten, gebouwen, woningen en winkelgebieden soms niet voldoende toegankelijk zijn. In dit e-zine laten we zien wat het betekent in het leven van mensen met een beperking als de leefomgeving toegankelijk is, dat oplossingen voor een betere toegankelijkheid niet ingewikkeld hoeven te zijn en dat toegankelijkheid een aantrekkelijke openbare ruimte niet in de weg staat. Met een voorwoord van regisseur Mari Sanders.

Voorwoord

Vrijheid om te gaan en (soms figuurlijk) te staan waar je zou willen zijn. Vrijheid, maar ook waardigheid. Het gevoel dat er over je beperking is nagedacht, naar je om is gekeken.

Dat betekent fysieke toegankelijkheid voor regiseur Mari Sanders.

Lees meer

Sharde van de Vegte met haar rolstoel in een drukke winkelstraat in Zwolle
© Rijksoverheid

Toegankelijk winkelen

Prettig winkelen begint bij je welkom voelen

Voor mensen met een beperking is een boodschap doen soms best een opgave. Niet alle winkels zijn even toegankelijk. Reden voor vastgoedbedrijf Wereldhave om hier bij de inrichting van hun winkelcentra extra aandacht aan te besteden. Aafke Cnossen is daar blij mee. In haar rolstoel rijdt ze in 5 minuten naar winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp. 

Lees meer

Toegankelijke stationsomgeving

Reizen met het openbaar vervoer geeft Jan vrijheid en zelfstandigheid

Jan Poot heeft een visuele beperking en is sinds 2004 volledig blind. Hij gebruikt bijna dagelijks de bus, tram, metro of trein om te gaan en staan waar hij zelf wil. Tijdens zo’n reis is de overstap van het ene naar het andere openbaar vervoersmiddel een spannend moment. De toegankelijkheid van stationsomgevingen laat namelijk soms te wensen over. Gelukkig is dat laatste in Rotterdam, waar Jan regelmatig komt, wel goed geregeld.

Lees meer

Toegankelijk wonen en bouwen

Toegankelijk bouwen is gelijkwaardig bouwen

Mensen met een beperking zoveel mogelijk hun zelfstandigheid teruggeven door een slimme inrichting en de juiste woonaanpassingen. Daar doet architect Ed Bijman het voor. Zo heeft hij het huis van Paul White die in een rolstoel zit volledig aangepast. Maar Eds missie reikt verder.  Hij wil ook dat opdrachtgevers op een vanzelfsprekende manier toegankelijk bouwen opnemen in hun opdrachten.

Lees meer

Toegankelijke gemeente

Ongehinderd een ijsje eten in de stad

Door een progressieve spierziekte zit Sharda van der Vegt in een rolstoel. Dankzij de Wheelmap-app ziet Sharda snel welke plekken in haar woonplaats Zwolle toegankelijk zijn en waar ze een ijsje kan eten in de stad. 

Lees meer

Toegankelijk ontwerpen

'Dit afstudeeronderzoek heeft mijn kijk op ontwerpen verbreed'

Hoe kan een gebouw of een publieke ruimte zowel functioneel als aantrekkelijk zijn voor een zo groot en zo divers mogelijke groep van gebruikers? Een aantal hogescholen en universiteiten willen de kennis over toegankelijk ontwerpen bij hun studenten verbreden. Zo ook de Academie voor Bouw en Infra van Avans Hogeschool.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. In dit programma werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen

Vragen, opmerkingen of ideeën?
Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl