Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met het programma Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

Nieuwjaarsboodschap

Fini en alle andere ervaringsdeskundigen bedankt!

Aan het einde van een bewogen jaar willen we iedereen bedanken voor alle energie en vasthoudendheid om stappen te zetten naar een toegankelijker Nederland. Het coronavirus heeft het afgelopen jaar een grote impact op ons allemaal gehad. Voor mensen met een beperking kunnen de gevolgen extra groot zijn. Niemand had kunnen bedenken dat we met elkaar in gesprek zouden gaan over de anderhalvemetersamenleving en mondkapjes en wat dit betekent voor mensen met een beperking. We willen in het bijzonder de ervaringsdeskundigen bedanken. Zij hebben zich, net zoals de jaren daarvoor, met verve ingezet voor het wegnemen van drempels. (Bekijk een filmpje over Fini de Paauw). En dit jaar in het bijzonder om te voorkomen dat noodzakelijke maatregelen mensen met een beperking uitsluiten.

In 2021 werken we weer graag samen aan een verdere bewustwording in de samenleving. Maar voor nu: let een beetje op elkaar. Samen komen we deze periode te boven en zorgen we ervoor dat als het land zich weer opent, het zich opent voor iedereen.

Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2021!

Fini de Paauw

In het land

Na een bewogen jaar is het tijd voor #eenkleingebaar

Door het coronavirus zijn de feestdagen dit jaar voor veel mensen moeilijk. Daarom is het belangrijk dat we deze maand extra naar elkaar omkijken. Een klein gebaar kan het verschil maken. #eenkleingebaar is een nationale beweging, aangejaagd door vrijwilligersorganisaties Humanitas, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Stichting Present en ‘Niet Alleen’. Iedereen kan zich aansluiten! Lees meer op #eenkleingebaar

Nieuw Kennisplatform: technologie vergroot baankansen arbeidsbeperkten

De Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) lanceerde het nieuwe online platform waar kennis en inzichten op het raakvlak van technologie en inclusie actief worden gedeeld. De komende jaren zal KIT dit aanbod verder uitbreiden. Ook worden mensen met een beperking, werkgevers, intermediairs en kennisinstellingen gemobiliseerd om nieuwe technologie te verkennen of uit te rollen.

Jaarlijkse rapportage VN-verdrag handicap van College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens publiceerde de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het VN-verdrag handicap met als onderwerp: ‘Participatie van mensen met een beperking bij de totstandkoming van wetgeving en beleid’.

Rapport Sociaal Cultureel Planbureau Maatwerk in meedoen

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde het rapport Maatwerk in meedoen. In dit rapport vergelijkt het SCP de zelfredzaamheid, hulpbronnen en kwaliteit van leven van mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Aanleiding voor het rapport zijn signalen dat mensen met een verstandelijke beperking het steeds moeilijker vinden om mee te doen in onze samenleving.

Stoomcursus – Gebarentaal voor ondernemers

Stel je eens voor dat jij een klant of gast met een auditieve beperking in gebarentaal ‘welkom’ kunt heten, of een vraag kunt stellen als; ‘kan ik u helpen?’ of ‘wilt u koffie of thee bestellen?’ Hoe mooi zou dat zijn. Een eerste stap naar elkaar beter proberen te begrijpen, is daarmee gezet. MKB Toegankelijk biedt je hiervoor een helpende hand met een ‘Stoomcursus – Gebarentaal voor ondernemers’.

"Toegankelijkheidshackaton" Facebook

Facebook organiseerde onlangs een "toegankelijkheidshackaton" in het teken van de Internationale Dag voor de rechten van mensen met een beperking (3 december). Studenten uit heel Europa konden ideeën indienen om de samenleving toegankelijker te maken. Winnaar van de hackaton werd Nathalie Wochner (Technische Universiteit Delft). Zij ontwierp een app waarmee mensen met een visuele beperking ondersteuning kunnen krijgen bij het winkelen in de supermarkt.

In gesprek met studenten met een beperking over online onderwijs tijdens corona

Leden van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn gingen in gesprek met studenten met een functiebeperking over de snelle omschakeling naar online onderwijs tijdens de coronaperiode. Wat gaat goed? Wat kan beter?

Toegankelijk stemmen in gemeente Barendrecht

Op 24 november werd de motie ‘Toegankelijk stemmen voor iedereen’ door een grote meerderheid van de Barendrechtse gemeenteraad aangenomen. De motie vraagt onder meer om informatie over de lokale verkiezingen in begrijpelijke taal en stembureaus zonder drempels. Ook moet er voor mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid komen om, voorafgaand aan de stemdatum, te kunnen proefstemmen. Lees een nieuwsbericht hierover.

Oliebollenkraam

Ondertussen op de ministeries

* hield minister-president Mark Rutte op 14 december een toespraak over de lockdown tot en met 19 januari. Op de website van de Rijksoverheid is de toespraak terug te vinden in eenvoudige taal en de regels zijn samengevat in een beeldsamenvatting voor mensen die bijvoorbeeld laaggeletterd zijn.

* staat alle coronagerelateerde informatie van de regering op de website www.rijksoverheid.nl/corona-eenvoudig. Op deze website legt de Rijksoverheid zo begrijpelijk mogelijk uit wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de samenleving.

* is op de website van de Rijksoverheid de factsheet 'Uitzonderingen mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte' geplaatst.

* is op de website van de Rijksoverheid informatie geplaatst voor mensen die moeite hebben om de mensen in de teststraat te verstaan of te begrijpen.

* is het dashboard coronavirus uitgebreid met informatie over de gehandicaptensector.

* is de Handreiking dagbesteding in coronatijd op de website van de Rijksoverheid geplaatst. Deze handreiking is een aanvulling op de routekaart coronamaatregelen.

* vond de online eindpresentatie van het What if Lab Onbeperkt meedoen plaats. Studio Corvers en ontwerp- en innovatiebureau (ink). presenteerden tijdens deze online bijeenkomst aan minister Van Ark van het ministerie van VWS hun ontwerpoplossingen. Deze geven antwoord op de ontwerpvraag hoe we drempels bij winkelbezoek weg kunnen nemen voor mensen met een beperking, waarbij de oplossing bijdraagt aan een positieve winkelervaring voor iedereen. Minister Van Ark besteedde er op LinkedIn aandacht aan.

* is de Helpdesk toegankelijk stemmen geopend en is de Handreiking toegankelijk stemmen gepubliceerd. De Helpdesk Toegankelijk Stemmen is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om gemeenten te helpen bij het realiseren van 100% fysiek toegankelijke stemlocaties. De Handreiking toegankelijk stemmen is een initiatief van de VNG in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en geeft gemeenten tips voor het inrichten van een toegankelijk stemlokaal voor een specifieke doelgroep. De Helpdesk en de Handreiking maken onderdeel uit van het actieplan Toegankelijk Stemmen, dat door de ministeries van BZK en VWS, VNG, NVVB en de Kiesraad wordt uitgevoerd.

Corona eronder krijgen

Kijk-, luister- en leestips

Online magazine programma Onbeperkt meedoen!

In december publiceerde het programma Onbeperkt meedoen! weer een editie van het gelijknamige online magazine. Deze keer aandacht voor wat inclusive design en technologie kan betekenen voor mensen met een beperking. Twee artikelen uitgelicht:

Juda vertelt hoe hij door de aanpassingen van zijn game-apparatuur zelfstandig kan gamen: ‘Ik zou wel eens tegen een goede Fifaspeler willen gamen’

Corina vertelt dat ze met behulp van de Kookapp gezond kan koken: ‘Door de Kookapp eet ik elke dag lekker én gezond’

Kinderboek "Ziep Rolstoel Toverpaard"

Freek van Duin schreef het kinderboek "Ziep Rolstoel Toverpaard" met een soundtrack van Tim Knol. Freek heeft zelf de ziekte van Duchenne en vindt het belangrijk dat in een kinderboek een kind in een rolstoel niet als slachtoffer wordt gepresenteerd maar als een fantasierijk actief persoon met eigen dromen.

Podcast – Komt het zien!

In deze aflevering van "De blinde vink" vertelt Arlette Hanson hoe zij als circusdirecteur ooit de vraag kreeg of een klas met blinde en slechtziende leerlingen een voorstelling bij mocht wonen.

Juda

Op de agenda

8 februari ECIO congres 2021 met uitreiking van de ECIO Frank Award

ECIO streeft naar inclusief onderwijs, met toegankelijkheid en diversiteit als de norm. ECIO richt zich op toekomstbestendig onderwijs dat meebeweegt met verdere digitalisering en flexibilisering en waarbij de behoefte van de student centraal staat. Met deze conferentie focust ECIO zich op goede ideeën en onderwijspraktijken waarop ze kunnen voortbouwen en verduurzamen binnen het hoger onderwijs. Tijdens het congres vindt ook de uitreiking van de ECIO Frank Award plaats.

ECIO-congres

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. In dit programma werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.

Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen

Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl