Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief programma Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met het programma Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Subsidie-oproep ZonMw-programma Onbeperkt meedoen! ‘Inclusief werkgeverschap MKB’

Inclusief werkgeverschap wordt bereikt door onzichtbare drempels binnen organisaties weg te nemen. Die drempels belemmeren de toegang tot een baan, het uitvoeren van de functie, de samenwerking met collega’s en de ontwikkeling en doorgroei van werknemers met een beperking. Het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen! stelt een subsidie open om werkgevers in het MKB, die hier al mee bezig zijn, te stimuleren om een volgende stap te zetten. Tot 1 november 2021 14.00 uur kan je een aanvraag indienen. 
 


MKB Toegankelijke Route

Het programma MKB Toegankelijk gaat de komende periode 22 winkelgebieden door heel Nederland in kaart brengen met het project 'de MKB Toegankelijke Route'. Gespecialiseerde keurmeesters toetsen de toegankelijkheid. Deelnemende (horeca)ondernemers en winkeliers worden geholpen om hun onderneming beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het doel is dat veel meer (horeca)ondernemers en winkeliers voldoen aan het basisniveau van toegankelijkheid (zoals vastgesteld door de Stichting Nederlands keurmerk voor toegankelijkheid). De aftrap was op 30 augustus in het Rijk van Nijmegen!  


Oogvereniging test ontwerpmal voor een nieuw stembiljet

Op dit moment werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan een nieuw model stembiljet. Het ministerie gaf de Oogvereniging de opdracht om een mal te maken. De mal, in combinatie met een audiovoorziening, moet kiezers met een visuele beperking helpen om te stemmen. Het ontwerp is in september getest door blinde en slechtziende mensen.   
 


Elf toegankelijke kindermusea

Er zijn steeds meer kindermusea toegankelijk voor kinderen met een beperking. Met de herfstvakantie in aantocht is het wel zo handig dat Kidsproof er een aantal op een rijtje heeft gezet. 
 


Samenwerken met een collaboratieve robot (cobot)

De Kennisalliantie inclusie en technologie geeft informatie over de inzet van cobots. Een cobot kan veel voordelen bieden voor mensen met een (lichamelijke) beperking. Een cobot kan heel precies of zwaar werk voor hen uitvoeren. Dit biedt perspectief op de arbeidsmarkt. Meer weten? Meld je aan voor het webinar op dinsdag 5 oktober van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Een foto van twee vrouwen die een sollicitatiegesprek voeren, een van hen zit in een rolstoel.

Ondertussen op de ministeries

* huldigde het kabinet in Den Haag op 7 september, twee dagen na afloop van de Paralympische Spelen in Tokio, de TeamNL-sporters. Namens Nederland kwamen 73 sporters uit die maar liefst 59 medailles hebben gewonnen. Met 25 gouden, 17 zilveren en 17 bronzen medailles eindigde Nederland op de vijfde plaats in het medailleklassement! Alle gouden medaillewinnaars kregen een koninklijke onderscheiding van Paul Blokhuis, staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via de website van NOC*NSF zijn de sporters van TeamNL te volgen op weg naar en tijdens de Paralympische Spelen van Beijing 2022 en Parijs 2024. 


* stuurde Paul Blokhuis, staatssecretaris van het ministerie van VWS, de evaluatie van het programma Onbeperkt Meedoen naar de Tweede Kamer. In dit rapport staat in welke mate de ingezette strategie van het programma een beweging op gang brengt die ertoe leidt dat mensen met een beperking naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. De evaluatie geeft inzichten om verder te blijven werken aan een toegankelijke en inclusieve samenleving. Ook geeft het suggesties om het VN-verdrag handicap tot het DNA te laten behoren van alle bedrijven, organisaties en medeoverheden.


* heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het kader van Werelddovendag op 25 september, aandacht besteed aan het besluit dat op 1 juli 2021 de Nederlandse Gebarentaal (NGT) erkend is als officiële taal.


* was er op 14 september een persconferentie over de coronaregels. Op de website van de Rijksoverheid is de persconferentie terug te vinden in eenvoudige taal. De regels die vanaf 25 september gelden staan in een beeldsamenvatting voor mensen die bijvoorbeeld laaggeletterd zijn. Alle coronagerelateerde informatie van de regering staat op de website www.rijksoverheid.nl/corona-eenvoudig. Op deze website legt de Rijksoverheid zo begrijpelijk mogelijk uit wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de samenleving.


* is er voor mensen bij wie het vaccin minder goed werkt of die geen vaccin kunnen krijgen extra ondersteuning beschikbaar gesteld, zoals de verstrekking van mondkapjes en zelftesten en een telefonische hulplijn van het Rode Kruis. 


* is er voor mensen die vragen hebben over het coronabewijs en het coronatoegangsbewijs een website van de Rijksoverheid met vragen en antwoorden.

Op een podium staan twee sporters met medailles, een van hen zit in een rolstoel. Iemand anders geeft een toespraak achter een katheder.

Kijk-, luister- en leestips

Online magazine programma Onbeperkt meedoen!

Afgelopen maand publiceerde het programma Onbeperkt meedoen! weer een editie van het gelijknamige online magazine. Deze keer met aandacht voor sociale toegankelijkheid.
Zo gaat een artikel over vakantie vieren. Onbezorgd op vakantie betekent voor Patricia niet alleen dat een vakantiebestemming fysiek toegankelijk is, maar ook dat deze gastvrij en verwelkomend is.
In een ander artikel vertelt Lisa wat de activiteiten van Stichting Prokkel voor haar betekenen.


Tien TED talks over handicaps, vooroordelen en inclusie 

HandicapNL verzamelde tien TED talks die het kijken meer dan waard zijn!
 


Portretverhalen paralympiërs

Bijna twee weken lang heeft TeamNL ons laten genieten van hun geweldige prestaties en inspirerende verhalen die de sporters bij zich dragen. Lees hier meer over de route naar de Spelen en de doelen van de sporters.
 


Podcast ONBEPERKT van Uniek Sporten

In de eerste aflevering van ONBEPERKT leren we onze presentatoren Wilfred Genee en Eva Eikhout kennen. Wat zijn hun beperkingen? Wat merken ze van deze beperkingen in het dagelijkse leven? En wat maakt iets tot een beperking? De beperking zelf of de manier waarop je ermee omgaat? ONBEPERKT is een show over beperkingen. Zichtbaar en onzichtbaar. Iedere aflevering ontvangen Wilfred en Eva een gast en praten ze over de beperkingen van zichzelf en elkaar.

Een vrouw met COPD met haar man, kinderen en kleinkinderen staat voor een vakantiehuisje in de tuin met gras en bomen.

Op de agenda

Maandag 4 t/m vrijdag 8 oktober: Week van de Toegankelijkheid

Nu we weer meer kunnen doen, willen we dat iedereen dat kan. Daarom is er aandacht voor toegankelijke winkels, horeca, theaters, natuurgebieden, sportaccommodaties, festivals enzovoorts. Zo organiseert de gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld op donderdag 7 oktober de bijeenkomst ‘Uit en Thuis in de gemeente Leeuwarden - Iedereen doet mee!’. 
 


Donderdag 7 oktober: Verkiezing meest toegankelijke gemeente

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid wordt de meest toegankelijke gemeente van Nederland gekozen. De VNG organiseert deze verkiezing om gemeenten in Nederland extra aan te moedigen om te blijven werken aan het VN-verdrag handicap. 


Zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober: Dutch Design Week/Embassy of Inclusive Society 

Het ministerie van VWS heeft zich als strategisch partner aangesloten bij de Embassy of Inclusive Society, ook wel de ambassade van de inclusieve samenleving, van de Dutch Design Foundation. Het ministerie wil daarmee het VN-verdrag handicap onder de aandacht brengen. Vooral de toegankelijkheid van de openbare ruimte. De ambassade zet zich in de breedste zin van het woord in voor een inclusieve samenleving. De Embassy doet een oproep voor een meer divers en inclusief ontwerpveld. Bezoek de expositie van de Embassy of Inclusive Society tijdens de Dutch Design Week. Op dinsdagmiddag 19 oktober is er van 16.00 uur tot 17.00 uur bij de expositie een gesprek met studio (ink)., ervaringsdeskundigen en het ministerie van VWS over de toegankelijkheid van Nederland. 
 


Dinsdag 16 november: Talkshow ZonMw over inclusie en vijf jaar VN-verdrag handicap

Dit jaar is het vijf jaar geleden dat het VN-verdrag handicap voor Nederland ging gelden. Hoe staat het inmiddels met de uitvoering van het verdrag? Wat gaat goed, wat kan er beter en welke rol speelt kennis eigenlijk? Daarover gaan verschillende gasten, onder leiding van oud-journalist Gijs Wanders, op 16 november met elkaar in gesprek bij ZonMw. Meer weten of aanmelden? Ga dan naar de ZonMw-website.

Een logo met de tekst 'week van de toegankelijkheid', eromheen staan icoontjes van iemand met een blindengeleide hond, een volwassene die het hand van een kind vasthoudt, iemand met een stok en iemand in een rolstoel.

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. In dit programma werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl