Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief programma Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met het programma Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Gemeente Stein is de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

De gemeente Stein is verkozen tot de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2021. Stein springt eruit met een Sociale Inclusie Agenda waarin op een duidelijke en toegankelijke manier het beleid is opgeschreven. De gemeente Zwolle won de aanmoedigingsprijs.
Het doel van de verkiezing van Meest Toegankelijke Gemeente is gemeenten op een positieve manier aan te spreken op de belangrijke rol die zij spelen in het vergroten van de toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, of met een chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid. Met de verkiezing wil de VNG het belang van fysieke en sociale toegankelijkheid en informatietoegankelijkheid hoger op de agenda zetten, waardevolle initiatieven in het zonnetje zetten en stimuleren dat gemeenten van elkaar leren. De VNG ondersteunt dit door het project Iedereen doet mee!.


Campagne ‘Onbeperkt spelen’

Het SamenSpeelNetwerk startte deze maand de campagne ‘Onbeperkt spelen’. Tientallen partijen werken samen om kinderen met en zonder beperking samen te laten spelen. Want in Nederland zijn nog steeds 9 op de 10 speeltuinen niet toegankelijk voor kinderen met een beperking.


Campagne ‘Een hulphond is welkom’ van KNGF Geleidehonden en Hulphond Nederland

Hulphonden zijn in principe welkom bij eet- en drinkgelegenheden, winkels en medische voorzieningen. Dat is een heel positief uitgangspunt. Toch gaat het in de praktijk regelmatig mis. Dat komt door een gebrek aan juiste informatie en doordat personeel niet altijd weet hoe het een officiële hulphond kan herkennen. Een hulphond weigeren in een openbare gelegenheid is bij wet verboden. En toch gebeurt het. Op eenhulphondiswelkom.nl staat alle informatie helder op een rijtje.


Vijf Esther Vergeer Foundation Sportpoli's geopend

Vijf grote kinderziekenhuizen hebben sinds deze maand een sportpoli. Dat is een afdeling in het ziekenhuis waar kinderen met een beperking worden geholpen om een sport te vinden die goed bij hen past. Zo kan Nosa voetballen dankzij zo’n poli. De sportpoli’s zijn een initiatief van de Esther Vergeer Foundation.


Universiteit Twente tekent intentieverklaring VN-verdrag 

Vicevoorzitter Machteld Roos ondertekende op donderdag 7 oktober namens het College van bestuur van de Universiteit Twente de intentieverklaring van het VN-verdrag in het hoger onderwijs. Met deze ondertekening verklaart de universiteit een inclusieve onderwijsinstelling te creëren, waar elke student aan het onderwijs deelneemt en zich welkom voelt. De Universiteit Twente is de achttiende onderwijsinstelling die de verklaring ondertekent.


Meer arbeidskansen voor jongeren met een functiebeperking

Met het project Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen (MDTL) bieden Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), Incluvisie, de Loopbaangroep en Regioplan studenten of pas afgestudeerden met een functiebeperking een werkervaringsplek. Het gaat hierbij om een plek bij een interessante werkgever waar ze in samenwerking met een jonge werkende en onder de begeleiding van een coach kennismaken met de arbeidsmarkt. 
Ben jij een student/pas afgestudeerde met een functiebeperking? Doe mee en vergroot jouw loopbaankansen!
Ben jij een onderwijsprofessional of wil je meedoen als coach en/of het project onder studenten verspreiden? Schrijf je dan in!
Ben jij een werkgever of een jonge werkende en wil je helpen om de loopbaankansen van studenten met een beperking te vergroten? Schrijf je dan in! 

Stein

Ondertussen op de ministeries

* is het Actieplan Toegankelijk Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Dat komt bijvoorbeeld door een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er mensen die moeite hebben met lezen. Om ervoor te zorgen dat verschillende groepen kiezers ook bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 makkelijker kunnen stemmen is een vernieuwd Actieplan opgesteld. Dit Actieplan is opgesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Kiesraad. 

Stemmal

Kijk-, luister- en leestips

Podcast Onbeperkt meedoen aflevering 1 

In de aflevering Onbeperkt bewegen van de driedelige podcastserie Onbeperkt meedoen gaat Eva Eikhout met de gemeenten Zwolle en Amersfoort en twee ervaringsdeskundigen in gesprek over tips en tricks om de toegankelijkheid van de openbare ruimte te verbeteren. Mensen met een beperking kunnen zich namelijk niet altijd vrij bewegen op straat, in het vervoer of in een gebouw.
Luister hier naar de eerste aflevering via Spotify en hier via Apple Podcast.


Online magazine programma Onbeperkt meedoen!

In september publiceerde het programma Onbeperkt meedoen! weer een editie van het gelijknamige online magazine. Deze editie was er aandacht voor sociale toegankelijkheid. Twee artikelen uitgelicht: 
De werkgever van Daan begrijpt hem en kan beter omgaan met zijn valkuilen. Dat is belangrijk om van zijn werk een succes te maken. Lees het artikel ‘Door begrip ontstaat een basis voor vertrouwen’

Dankzij de respijtzorg, waar Jaap maandelijks gebruik van maakt, kunnen hij en zijn vrouw Wilma het thuis samen goed redden. Lees het artikel ‘Na een paar dagen rust kan ik de zorgtaak weer aan’


Korte film ‘Portretten - Als je de stad niet kunt zien’

Op de Internationale Dag van de Witte Stok (15 oktober) publiceerde Het Nationale Theater de film ‘Portretten – Als je de stad niet kunt zien’ (15.37 minuten). Maak kennis met Leo, Marcel en Anita. In de film lopen ze door de stad met Erna van den Berg (programmamaker en blindentolk bij Het Nationale Theater) en je ziet wat zij niet zien. Deze film maakt de onzichtbare stad zichtbaar. 

Gemeente Zwolle

Op de agenda

Dinsdag 16 november: Talkshow ZonMw over inclusie en 5 jaar VN-verdrag handicap

Dit jaar is het 5 jaar geleden dat het VN-verdrag handicap voor Nederland ging gelden. Hoe staat het inmiddels met de uitvoering van het verdrag? Wat gaat goed, wat kan er beter en welke rol speelt kennis eigenlijk in het geheel? Daar gaan verschillende gasten, onder leiding van oud-journalist Gijs Wanders, op 16 november met elkaar over in gesprek bij ZonMw. Meer weten of aanmelden? Ga dan naar de ZonMw-website.


Donderdag 18 november: Symposium erkende talen 

In deze editie van het Symposium erkende talen staat het thema ‘taalemancipatie’ centraal. Hierin spreken partijen van de erkende (streek)talen Fries, Nedersaksisch en Limburgs, Nederlandse Gebarentaal, Papiaments, Jiddisch en Romanes met elkaar over wat de erkende talen nodig hebben voor hun borging en promotie. Voor dit Symposium nodigt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de bij de erkende (streek)talen betrokken overheden, taalorganisaties, taalinstituten, wetenschappers en sprekers uit. 
Voor meer informatie, ga naar de website Symposium Erkende Talen.


Woensdag 24 november: Uitreiking eerst Jantje Beton Prijs

Een vakjury én de kinderjury kiezen samen uit de 10 beste inzendingen de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Kijk op de website van Jantje Beton.

Kijk-, luister- en leestips

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. In dit programma werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl