Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief programma Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met het programma Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

Nieuwjaarsbericht

5 jaar VN-verdrag handicap

In 2016 ondertekende Nederland het VN-verdrag handicap. Alle inspanningen van ervaringsdeskundigen, bedrijven, organisaties en overheden leiden met elkaar tot een groeiende landelijke beweging naar toegankelijkheid toe. Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek en voormalig kamerlid dat betrokken was bij de ratificatie, zegt over de afgelopen jaren: "Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in deze vijf jaar is bewustwording. We zijn het er met elkaar over gaan hebben."

We hebben mooie resultaten behaald, maar het is nodig om met elkaar te blijven werken aan een inclusieve samenleving. Mensen met een beperking ervaren namelijk nog steeds problemen in het dagelijks leven.

In het coalitieakkoord staan mooie plannen om de positie van mensen met een beperking te versterken. In 2022 werken we daarom weer graag samen aan een toegankelijke, gastvrije samenleving.

Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Een compilatie van allerlei foto's van het afgelopen jaar, onder andere van het INC. Festival

In het land

Leiden meest speelvriendelijke gemeente van Nederland

Tijdens een kleinschalige feestelijke uitreiking op 24 november overhandigde Prinses Beatrix, samen met de kinderjury, de Jantje Beton Prijs voor de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. De gemeente Leiden kreeg de prijs. Kinderjury-lid Tessa (11 jaar) zei: “Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan spelen: van jong tot oud, van rijk tot arm, én als je gehandicapt bent.”
 


Alle NS Sprinters toegankelijk en voorzien van toilet

Vanaf 12 december, bij de start van de nieuwe dienstregeling, zijn alle Sprinters van NS toegankelijk voor reizigers met een beperking. Aan beide zijden van het balkon is nu een schuiftrede voor betere toegankelijkheid voor reizigers met een beperking. Ook zijn er twee gemarkeerde plaatsen voor rolstoelen en een speciale noodknop voor hulp. Voor mensen met een visuele beperking is voelbare en hoorbare informatie aangebracht. Bovendien hebben deze treinen allemaal een rolstoeltoegankelijk toilet. 
 


Museum Het Schip wint RAAK stimuleringsprijs

Museum Het Schip in Amsterdam wint een mooie geldprijs om tentoonstellingen, workshops en rondleidingen beter aan te kunnen bieden aan mensen met een visuele beperking. De verschillende zintuigen krijgen meer aandacht in het museum: niet alleen zien, maar ook horen, ruiken en voelen worden belangrijk. Dit plan kreeg de meeste stemmen van het Nederlandse publiek. Daarom ontvangt het museum de RAAK Stimuleringsprijs 2021. De tweede prijs ging naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en de derde prijs naar het Rijksmuseum Muiderslot. Ook zij krijgen een bedrag om het museum nog beter toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking.


TU Eindhoven ontwikkelt ‘trilmouw’ voor doven en slechthorenden

Een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven heeft hun eerste versie gepresenteerd van een ‘trilmouw’ waarmee je taal kunt voelen. De presentatie is via YouTube terug te zien. Het apparaat heeft veel functies. Denk aan het omzetten van geluiden in trillingen die je kunt voelen. Zoiets kan dove en slechthorende mensen helpen in hun dagelijks leven. 


Bridge of Fame Award 2022

Berenschot, de Nederlandse Bank en het ECIO hebben de Bridge of Fame-verkiezingen in het leven geroepen. De overgang van hoger onderwijs naar arbeidsmarkt gaat vaak moeizaam voor studenten met een beperking. Tijdens de verkiezingen kunnen mensen mooie voorbeelden nomineren waarbij onderwijs, overheid en arbeidsmarkt hebben samengewerkt om studenten met een beperking te helpen. Voorbeelden insturen voor de Bridge of Fame kan tot 14 februari 2022.


Steffie legt uit: de zelftest

De Rijksoverheid vraagt mensen zoveel mogelijk zelf te testen op het coronavirus. Het uitvoeren van een zelftest is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom legt Steffie de zelftest visueel uit op een eenvoudige manier. 

Een foto van de uitreiking van de Jantje Beton prijs

Ondertussen op de ministeries

* ontving staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  de jaarlijkse monitorrapportage van het College voor de Rechten van de Mens over het naleven van het VN-verdrag handicap. Dit jaar ging de monitor over hulpmiddelen. De aanbevelingen zijn hier terug te lezen. De LinkedIn bijdrage van staatssecretaris Paul Blokhuis staat hier.


* wordt het programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS afgerond. Dit programma is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, zintuigelijke of een verstandelijke beperking die intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben. Het programma stopt formeel in 2021, maar met de toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ wordt ingezet op een toekomstgerichte gehandicaptenzorg. Lees het bericht op LinkedIn van staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS voor de samenvatting van het programma.


* was er op 18 december een persconferentie over de coronamaatregelen. Op de website van de Rijksoverheid is de persconferentie terug te vinden in eenvoudige taal. De regels die gelden in december 2021 en januari 2022 zijn samengevat in een beeldsamenvatting bijvoorbeeld voor mensen die laaggeletterd zijn.
Alle coronagerelateerde informatie van de regering staat op de website www.rijksoverheid.nl/corona-eenvoudig. Op deze website legt de Rijksoverheid zo begrijpelijk mogelijk uit wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de samenleving.

Paul Blokhuis houdt de monitorrapportage van het College voor de Rechten van de Mens vast

Kijk- luister- en leestips

Podcast Onbeperkt Meedoen aflevering 3

In de nieuwste aflevering van Onbeperkt Genieten! vertellen Jeroen van de Koppel van HandicapNL, Johan Kampman van Zwarte Cross en ervaringsdeskundige en festivalliefhebber Niek de Jonge alles over het zo inclusief mogelijk organiseren van een festival. Ook schuiven Koen Sanders, directeur Commercie, Creatie en Ontwikkeling van de Efteling en ervaringsdeskundige Richard de Witte, werkzaam bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), aan bij Eva Eikhout, om hun tips en tricks voor een toegankelijk pretpark met iedereen te delen. Je kunt de podcast luisteren via Spotify en Apple Podcast.


Online magazine programma Onbeperkt meedoen!

Op 16 december publiceerde het programma Onbeperkt meedoen! de laatste editie van het gelijknamige online magazine. In deze editie blikken we samen met ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen terug op de thema’s die in de eerste editie centraal stonden: toegankelijk internetten, toegankelijke gemeente, toegankelijk openbaar vervoer en toegankelijk stemmen. Zo vertelt Jeroen in het artikel over toegankelijk vervoer wat het voor hem betekent dat hij zelfstandig gebruik kan maken van de trein. In een ander artikel vertellen Chritiën en Hein over hun inspanningen om de gemeente Stein toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.  


Expertisecentrum inclusief onderwijs publiceert online magazine

In het teken van de Internationale dag van Mensen met een Beperking publiceerde het  Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) een online magazine. Hierin komen de grote stappen die gezet zijn in het hoger onderwijs aan bod. Het magazine hoopt onderwijsinstellingen te inspireren de intentieverklaring VN-verdrag te ondertekenen en zo deze trend in het onderwijs door te zetten. 


Aflevering Pointer KRO-NCRV over beperkingen in maatschappij

In deze uitzending van Pointer wordt het verhaal verteld van verschillende mensen met een beperking. Zij vertellen over de obstakels in hun leven en over hoe deze opgelost kunnen worden. Het programma laat zien waar de drempels in onze samenleving nog aanwezig zijn. 

Een foto van een groep mannen op het festival Zwarte Cross, een van hen zit in een rolstoel

Op de agenda

Donderdag 20 januari : Webinar ‘Verbeter de toegankelijkheid van uw gemeente’

Volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid moet elke gemeente digitaal toegankelijk zijn voor al haar inwoners. Microsoft laat met een aantal tools zien hoe gemeenten eenvoudig de digitale toegankelijkheid kunnen vergroten. Deelname is gratis. Meld je hier aan voor het webinar.


Donderdag 27 januari: Online werksessie ‘Toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen, doe mee en maak het beter’ 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om de verkiezingen toegankelijker te maken voor iedereen organiseren Ieder(in), gemeente Breda, Breda Gelijk en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een online werkbijeenkomst over toegankelijke verkiezingen op 27 januari tussen 13.00 en 16.00 uur. Deze bijeenkomst is voor deskundigen binnen het werkveld die graag hun kennis en bevindingen willen delen. De input die tijdens de werksessie tot stand komt, wordt naderhand gebruikt voor een handreiking met tips en tricks voor gemeenten en belangenbehartigers. Meld je aan via dit aanmeldformulier.

Is het lastig om het aanmeldformulier in te vullen? Neem contact op met Dini Zeggelaar, per email (d.zeggelaar@iederin.nl) of telefonisch (06-83796730). Dini Zegelaar is afwezig van 23 december t/m 2 januari.

Een foto van een man achter een laptop die zijn hond aait. Op de achtergrond staat een kerstboom.

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. In dit programma werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl