Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief programma Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met het programma Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Voor de allerkleinsten: ‘Nijntje gaat logeren met gebaren’ 

Om voorlezen toegankelijker te maken voor dove en slechthorende kinderen is er nu het boek ‘Nijntje gaat logeren met gebaren’. Deze uitgave werd gemaakt in samenwerking met het Nederlands Gebarencentrum. Tekenaar Alex Stuifbergen ontwierp hiervoor een speciaal gebarenfiguurtje. Bekijk ook de filmpjes van ‘Nijntje gaat logeren’, verteld in de Nederlandse Gebarentaal en in Nederlands met Gebaren.


College voor de Rechten van de Mens publiceert handreiking ‘Wetgeving & het VN-verdrag handicap’

Het College voor de Rechten van de Mens heeft op vrijdag 21 januari de handreiking ‘Wetgeving & het VN-verdrag handicap’ gepubliceerd. Deze handreiking is speciaal ontwikkeld voor wetgevingsjuristen die zich bezighouden met wetsvoorstellen die het VN-verdrag handicap uitvoeren of die mensen met een beperking aangaan. Met de handreiking kan je laten zien hoe – en toetsen of – de ontwerpwetgeving bijdraagt aan de uitvoering van dit belangrijke mensenrechtenverdrag. De handreiking kan in alle fasen van het wetgevingsproces worden gebruikt en is mede tot stand gekomen dankzij waardevolle gesprekken met wetgevingsjuristen. Meer weten? Lees hier meer over de handreiking en ga aan de slag. 


Kick-off Tech for Inclusion 

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) lanceerde in 2021 een challenge voor innovatieve technologieën ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt. De 8 winnaars zijn 21 januari in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke kick-off. In aanwezigheid van Carsten Herstel (DG Sociale Zekerheid en Integratie) en Guus van Weelden (Raad van Bestuur UWV) presenteerden de teams hoe zij komend jaar hun innovaties testen op de werkvloer en waar mogelijk opschalen bij reguliere werkgevers. Lees en zie meer over de pilots en de CTI-partners op www.technologievoorinclusie.nl.


Rapport Movisie ‘Wat werkt tegen validisme?’

Mensen met een lichamelijke beperking krijgen op tal van manieren te maken met vooroordelen, stereotiepe beelden, stigmatisering en discriminatie. Dit is een vorm van ‘validisme’. Maar wat werkt nu in het tegengaan van validisme? Onderzoekers van Movisie hebben meer dan 100 wetenschappelijke studies gelezen. Ze geven op basis daarvan vijf tips om bijvoorbeeld op scholen, in buurten of in bedrijven validisme tegen te gaan. Lees het rapport 'Vooroordelen verminderen over mensen met een lichamelijke beperking: 5 tips uit de wetenschap'.


Transvision heeft reispas ontwikkeld voor Valys 

In december 2021 is de Valys Reispas gelanceerd: de Valyspas en een persoonlijke OV-chipkaart ineen. Met deze nieuwe pas kan de Valyspashouder reizen met al het OV in Nederland en gebruik maken van de services van Valys. Het is mogelijk om persoonlijke OV-reisproducten op de Valys Reispas te zetten en te profiteren van bijvoorbeeld leeftijdsgebonden kortingen in het OV. Valyspashouders kunnen de Valys Reispas kosteloos aanvragen via Mijnvalys.nl. Al ruim 1.300 mensen hebben hem al in bezit. De ontwikkeling van de nieuwe pas is een samenwerking tussen Transvision (de uitvoerder van Valys), Translink Systems en het ministerie van VWS. Met de Valys Reispas wordt bijgedragen aan de overbrugging tussen het doelgroepenvervoer en het OV.


Inclusieve stembureaus

Stichting Prokkel streeft ernaar dat er in elke Nederlandse gemeente bij de gemeenteraadsverkiezingen op minimaal één stembureau een duo werkt bestaande uit een persoon zonder en een persoon met een (licht) verstandelijke beperking. Lees hier meer over inclusieve stembureaus.


Gemeenten tekenen Intentieverklaring Digitale Gehandicaptenparkeerkaart

Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) is samen met een groot aantal gemeenten het project Digitale Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) gestart om parkeren voor mensen met een beperking beter te regelen. Het moet voor gebruikers van een GPK makkelijker worden om, bijvoorbeeld via een app, op te zoeken welke parkeerregels op een specifieke locatie gelden en inzicht te krijgen in de beschikbare parkeerplekken.


Politie brengt 112NL-app uit voor mensen met hoor- of spraakstoornis

Mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken, kunnen via de app 112NL de meldkamer bereiken. De app is ook geschikt voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen. Wie de app downloadt, kan daarin persoonlijke kenmerken aangeven. Deze kenmerken worden dan bij een melding meegestuurd aan de meldkamer, zodat de centralisten beter en sneller kunnen helpen.


Silencecafé

Silencecafé is een vrijwilligersorganisatie die wil dat iedereen uit kan gaan. Iedereen betekent dus ook prikkelgevoelige mensen en wie niet van herrie houdt. Kijk op de website voor horecagelegenheden met zachte of geen muziek, gedimd licht, geluidswerende maatregelen, instructie van personeel, apparaten die weinig herrie maken en plekken waar je even tot rust kunt komen.

Nijntje gaat logeren met gebaren voor dove en slechthorende kinderen

Ondertussen op de ministeries

* organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken een webinar over toegankelijke verkiezingen. Kijk het webinar 'Toegankelijke verkiezingen' hier terug.


* stelde het voormalig programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2021 subsidie beschikbaar om 500 studenten met een (verstandelijke) beperking op te leiden. Scholing en permanent leren vergroten de kans op werk en met deze subsidie wordt het belang onderstreept om mensen met een beperking onbeperkt deel te laten nemen aan de maatschappij. Er zijn drie brancheopleidingen voor cliënten van de dagbesteding in het kader van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning: assistent logistieke dienstverlening, assistent groenvoorziening en assistent facilitaire dienstverlening. Voor het subsidiejaar 2022 kan je als zorgaanbieder subsidie aanvragen van 17 januari 2022 9.00 uur tot en met 11 februari 2022 16.00 uur.
Lees meer over de verschillende type aanvragen en de voorwaarden.


* was er op 25 januari een persconferentie over de coronamaatregelen. Op de website van de Rijksoverheid is de persconferentie terug te vinden in eenvoudige taal. De regels tot 8 maart 2022 zijn samengevat in een beeldsamenvatting bijvoorbeeld voor mensen die laaggeletterd zijn.
Alle coronagerelateerde informatie van de regering staat op de website www.rijksoverheid.nl/corona-eenvoudig. Op deze website legt de Rijksoverheid zo begrijpelijk mogelijk uit wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de samenleving.

Blinde man zit in een verlaagd stemhokje op een stoel en zijn blindengeleidehond staat ernaast

Kijk-, luister- en leestips

Online magazine programma Onbeperkt meedoen!

In december publiceerde het programma Onbeperkt meedoen! de laatste editie van het gelijknamige online magazine. 
Twee artikelen uitgelicht: 
Rozemarijn en Benny vinden stemmen belangrijk en willen dat zelfstandig kunnen doen. Hoe de gemeente Utrecht dat organiseert, lees je in het artikel over toegankelijk stemmen. Lees het artikel ‘Erbij horen én betrokken worden, dát is inclusie’
Rik vertelt waarom hij vindt dat digitale toegankelijkheid – net als veiligheid – vanaf de bouw van een onlinedienst standaard meegenomen moet worden. Lees het artikel Meer bewustwording van toegankelijke websites


We carry Kevan (redefining accessibility) 

HandicapNL besteedde begin januari op social media aandacht aan de mooie reizen door Europa en China die Kevan en zijn vrienden een aantal jaren geleden samen maakten. Voor de filmpjes en het boek: We Carry Kevan


Pointer NPO Radio 1 reportage

Lees het artikel en luister naar de reportage van Pointer over geparkeerde deelscooters die een obstakel op straat kunnen zijn voor mensen met een beperking. Ze staan vaak op parkeerplekken voor mindervaliden, op rolstoel-opritten of dwars op de stoep, waardoor rolstoelgebruikers de weg op moeten. Pointer sprak met mensen met een beperking die dit vaak ervaren. 

Slechtziende vrouw met blindenstok en groot rood stempotlood voor het Stadskantoor Utrecht

Op de agenda

31 januari: bijeenkomst Project Designing Cities for All, Pakhuis de Zwijger, op locatie én livecast

In 2021 en 2022 realiseert Pakhuis de Zwijger met financiële steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het onderzoeksprogramma Designing Cities for All. Een serie gesprekken, presentaties, workshops, expertmeetings, lezingen, films, een boek en een expositie over de rol van ontwerpers bij het (her)ontwerpen van de inclusieve stad. Een stad van, voor en door iedereen. Op 31 januari is er onder andere aandacht voor een toegankelijke stad voor mensen met een beperking. 
Meld je aan voor deze bijeenkomst Creating Cultures of Care: The Caring City op 31 januari van 20.00 uur tot 21.30 uur (live op locatie én digitaal te volgen)

Man in elektrische rolstoel in de binnenstad van Breda

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. In dit programma werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl