Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Toegankelijk stemmen en politieke participatie: nog winst te behalen

Woensdag 16 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Je stem uitbrengen tijdens verkiezingen en/of een politieke functie bekleden: het lijkt allemaal vanzelfsprekend. Toch ondervinden mensen met een ziekte of beperking obstakels die hen belemmeren om mee te doen in de politiek. ZonMw laat zien hoe onderzoek, ook kan bijdragen aan toegankelijk stemmen. En LFB*-directeur Ellis Jongerius en burgemeester Otwin van Dijk vertellen over deelname aan het politieke leven. Lees er meer over op de website van ZonMw.

*LFB is de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking


Maak werk van inclusief onderwijs!

Met de ratificatie van het VN-verdrag in 2016 in Nederland, ben je als hoger onderwijsinstelling verplicht om te werken aan inclusief onderwijs. Dat betekent onderwijs met voldoende toegankelijk aanbod in begeleiding en voorzieningen en met goed vindbare online informatie. Hoe pak je dat aan? Teken ook de intentieverklaring VN-verdrag om te participeren in de werkgroep VN-verdrag, gefaciliteerd en ondersteund door ECIO. Het implementeren en borgen van de doelen van het VN-verdrag staan hierbij centraal. Onlangs sloot Inholland aan, binnenkort volgen Marnix Academie, BUas en de Open Universiteit. Lees meer op de website van ECIO.


Eerste kliniek met digitaal toegankelijke website 

Andros Clinics, gespecialiseerd in urologische aandoeningen, is de eerste zelfstandige kliniek die is geregistreerd als digitaal toegankelijk. De website is op 50 webrichtlijnen uit de WCAG 2.1 AA getoetst. Dit is de standaard voor toegankelijke websites, apps en andere digitale middelen. Naast Andros voldoet nog één ziekenhuisportaal aan de gestelde eisen. 
Meer lezen kan op de website van Zelfstandige Klinieken Nederland


Onderzoek ‘Inzicht in inclusie III’ gepubliceerd 

Tijdens de coronapandemie is het recht van mensen met een beperking om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij verder onder druk komen te staan. Daarbij geldt dat naarmate de aard van de beperking ernstiger is, participatie minder of lastiger wordt. Het College voor de Rechten van de Mens ziet dat juist bij deze groepen, die ondersteuning of aanpassing het hardst nodig hebben om te kunnen participeren, zaken minder goed geregeld zijn. Of het nu om hun woning, persoonlijke ondersteuning of werk(plek) gaat.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek 'Inzicht in inclusie III', het laatste in een serie van drie naar de situatie van mensen met een beperking, uitgevoerd door het CBS en het Nivel in opdracht van het College. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag wat de positie is van mensen met een beperking in Nederland op het gebied van zelfstandig leven in de maatschappij, onderwijs en werk.

Stembureau verkiezingen 2022

Ondertussen op de ministeries

* bezocht Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport van het ministerie van VWS, in de gemeente Amersfoort een toegankelijk stembureau en het MBO Amersfoort Entree-opleidingen. Deze onderwijsinstelling werkt samen met Acht+ Meerwarenhuis, een leerbedrijf met als doel mbo-studenten voor een deel in de praktijk op te leiden. Er wordt gezocht naar oplossingen voor studenten met een (zichtbare) beperking. 

Bekijk ook de socialmediaberichten hierover:
Toegankelijk stemmen
Bezoek aan MBO Amersfoort Entree-opleidingen


* zijn alle coronaregels per 23 maart veranderd in adviezen. Bijvoorbeeld om geen corona te krijgen is het nog verstandig een mondkapje te dragen in de bus, trein, metro en het zorgvervoer. Meer informatie hierover vind je op www.rijksoverheid.nl/corona-eenvoudig. Hier vind je ook de laatste persconferentie van 15 maart terug in begrijpelijke taal.

Werkbezoek aan mbo-school

Kijk-, luister- en leestips

De atleten van de Paralympische Winterspelen 2022

"Het is enorm verdiend, want ze hebben er keihard voor gewerkt. En zij niet alleen natuurlijk, ook op de andere alpineskiërs, snowboarders en begeleiders ben ik trots. Ik heb genoten van jullie prestaties", zei minister Conny Helder toen zij dinsdag 15 maart samen met premier Rutte op het Catshuis de medaillewinnaars van de Paralympische Spelen huldigde. De Paralympische Spelen vonden van 4 tot en met 13 maart plaats in Peking. De winnaars zijn Niels de Langen, Jeroen Kampschreur en Chris Vos met in totaal 4 medailles. Lees de portretverhalen van alle deelnemers.


Acteur Troy Kotsur schrijft historie 

De dove acteur Troy Kotsur wint als eerste dove acteur een BAFTA Film Award. Bekijk hier de uitreiking (in het Engels).

Huldiging Paralympisch Team 2022

Op de agenda

7 april 2022: online ZonMw-Talkshow ‘Samen vooruit: Kennis en de route naar een inclusieve samenleving’

ZonMw organiseert een online talkshow waarin we terugblikken op 5 jaar VN-verdrag handicap. Onder leiding van oud-NOS-presentator Gijs Wanders en ervaringsdeskundige en programmamaker Mari Sanders gaan gasten uit de wetenschap, beleid en praktijk hierover in gesprek. Voor meer informatie en de laatste kans aan te melden, kijk op de website van ZonMw.


11 april: Onbeperkte Denker talk Mirthe ‘Niet meer werken in het donker’

In de Onbeperkte Denker talk op 11 april van 12.00 tot 13.00 uur vertelt Mirthe Luteijn van het ministerie van SZW over haar ervaringen met werken met een arbeidsbijzonderheid in het autismespectrum. Mirthe hoopt de toehoorders bewust te maken van de kleine dingen die zij kunnen doen om een groot verschil te maken in hun eigen leven of dat van een ander. Je bent van harte uitgenodigd om mee te luisteren en te praten. Meld je hier aan voor dit webinar.


14 april: Talkshow LVB doet mee

Het is alweer tijd voor de laatste aflevering van de talkshowreeks ‘LVB doet mee’. Op donderdag 14 april staat deze fysieke én online talkshow gepland in Den Haag. De laatste aflevering gaat over de vraag hoe we de overheid toegankelijk kunnen maken voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). 
Voor meer informatie en aanmelden zie: 'Je hebt een licht verstandelijke beperking en je wilt gewoon meedoen'. Je kunt hier ook de vorige drie talkshows terugkijken. 


19 april: Conferentie ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’, jongvolwassenen met LVB

Hoe kunnen we ondersteuning aan jongvolwassenen met een LVB verbeteren, onder andere rond werk, geld en vrije tijd? En hoe zorgen we dat niet alleen professionals maar ook de overheid en de hele samenleving hieraan gaan bijdragen? Die vragen staan centraal op de conferentie ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’, georganiseerd door Movisie en het Ben Sajet Centrum. De conferentie vormt de afsluiting van het onderzoek 'Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad: een onderzoek naar de participatiekansen van jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking.’

De conferentie vindt plaats op dinsdag 19 april van 13.30 tot 17.00 uur in Podium Mozaïek Amsterdam. Er is ook een livestream. Aanmelden en meer info: Conferentie ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’

Vrouw in rolstoel op de markt in Zwolle

Colofon

Dit is een uitgave van Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt hierin samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl