Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Invictus Games van 16 tot 22 april in Den Haag

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen. De Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect teweeg te brengen voor hen die hun land dienen of gediend hebben. Zij zijn gewone mensen als iedereen, maar vaak hebben zij bijzondere of nare dingen meegemaakt. Door hun veerkracht kunnen zij nu weer mooie dingen doen. Het sporten zorgt ervoor dat zij nieuwe doelen stellen, waarbij in de Invictus Games persoonlijke doelen voorop staan, niet de sportprestaties. Ook vergroot het sporten hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is founding partner van de Invictus Games. We vinden het belangrijk te laten zien dat iedereen die wil, moet kunnen sporten, ongeacht wie je bent of welke beperkingen je hebt. Het liefst samen (inclusief sporten). Daarnaast laat dit sportevenement zien dat sport kan worden ingezet voor het herstel en revalidatie wanneer iemand, fysiek of mentaal, gewond is. Bovendien kan deze specifieke groep sporters met hun prestaties, verhalen en sportplezier anderen (met of zonder beperkingen) inspireren om te gaan bewegen, te sporten en/of het beste uit zichzelf te halen. Kijk op de website van de Invictus Games.


Mensen met een auditieve beperking met CI kunnen weer genieten van muziek

Joke Veltman ontving op 7 april een ZonMw Parel voor haar training Musi-CI. Dat is een training voor mensen met een cochleair implantaat (CI), een gehoorimplantaat dat geluid direct verbindt met de hersenen, zonder tussenkomst van het oor. Terwijl het implantaat goed werkt voor spraak en omgevingsgeluid, klinkt muziek door het apparaat onprettig. Joke, zelf CI-drager en musicus, ontwikkelde een training om muziek weer verdraagbaar en zelfs aangenaam te maken voor mensen met een CI.  
Bekijk de video, en lees meer over de training die Joke ontwikkelde en over het project dat zij uitvoerde binnen het ZonMw-programma Voor elkaar.


Text on Tap via mobiel: nieuwe ontwikkeling voor inzet schrijftolk op afstand

Tijdens de coronaperiode mochten doven en slechthorenden geen tolk en/of partner meenemen naar een gesprek of behandeling van bijvoorbeeld huisarts of specialist. Om elkaar toch te verstaan, is toen Text on Tap ontwikkeld; een live ondertiteling via de mobiele telefoon. 

Het werkt als volgt: Tekst on Tap is een programma om te tolken op afstand. Hierbij streamt de schrijftolk via internet met een unieke event ID-sleutel. Door deze sleutel naar whatsapp te sturen en daarnaast de belverbinding op de telefoon open te zetten, kan de schrijftolk op afstand meeluisteren en de tolkgebruiker via text-on-tap.live het gesprek meelezen. Een mooi bijkomstig effect is dat de schrijftolk geen reistijd meer heeft en meer tolkopdrachten kan aannemen. En dat is hard nodig, want het aantal tolkgebruikers groeit. Lees hier meer over Text on Tap.


Ondernemers aan de slag met toegankelijkheid 

De ‘MKB Toegankelijke Route’ is op dit moment in volle gang. De route stimuleert ondernemers om toegankelijk te ondernemen en is onderdeel van het programma MKB Toegankelijk van VNO-NCW en MKB-Nederland. Tijdens de route worden winkelgebieden in verschillende gemeenten getoetst op toegankelijkheid. Ook de openbare ruimte wordt meegenomen. Na afloop ontvangen de deelnemers een persoonlijk advies van een inspecteur op het behalen van het erkende basisniveau van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Een online overzicht van alle getoetste winkelgebieden is te vinden op de website van MKB Toegankelijk Route

Betrokken ondernemersverenigingen, belangenorganisaties en gemeenten zijn enthousiast. Wethouder Sylvia Fleuren van gemeente Berg en Dal: “Het gaat vaak om kleine aanpassingen die een groot verschil kunnen maken. Denk bijvoorbeeld bij overnachtingsaccommodaties aan het standaard laag hangen van de douchekop, zodat iemand in een rolstoel zelfstandig gebruik kan maken van de douche.”

Bekijk ook de video Rolstoelers testen Egmondse winkels op toegankelijkheid: "Drempel zo laag mogelijk".


Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking laat herstel zien

Na een daling van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking in het eerste coronajaar 2020 liet deze in de eerste helft van 2021 voor de meeste groepen weer herstel zien, schrijft UWV. Het herstel was het sterkst bij de mensen die vallen onder de Participatiewet en opgenomen zijn in het doelgroepregister banenafspraak. Daar is het aandeel werkenden inmiddels hoger dan voor de coronacrisis.

Dit blijkt uit de jongste UWV Monitor Arbeidsparticipatie Arbeidsbeperkten die net is uitgekomen. Met deze monitor brengt UWV de ontwikkelingen in kaart in de arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers, WIA 35-minners en Participatiewetters die in het doelgroepregister banenafspraak staan.


Brede baten van werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Recent onderzoek laat zien dat mensen met een arbeidsbeperking minder vaak een beroep doen op geestelijke gezondheidszorg en Wmo-ondersteuning als zij werk hebben. Een succesvolle begeleiding naar werk voor mensen met een beperking levert veel op, voor zowel de persoon zelf als voor de samenleving als geheel. Lees er meer over op de website van opnaarde100000.nl.


Award voor samenspeelspel

Bartiméus en spelontwikkelaar Picoo hebben een IPON Award 2022* gewonnen. Samen maken ze, met steun van het Bartiméus Fonds, een aantal bestaande Picoo-spellen geschikt voor kinderen met een visuele beperking. Zodat zij met kinderen zonder visuele beperking kunnen samenspelen.

*De IPON Awards stimuleren het bedrijfsleven om ICT-producten te vernieuwen en te verbeteren voor onderwijs.  

De fototentoonstelling Tattoo Talks vertelt de persoonlijke verhalen van deelnemers Invictus Games

Ondertussen op de ministeries

* heeft minister Helder als coördinerend bewindspersoon op 19 april het vervolg plan van aanpak Onbeperkt meedoen! naar de Tweede Kamer gestuurd. 


* heeft minister Helder op 22 april een werkbezoek afgelegd aan de Invictus Games.


* heeft de Nederlandse Sportraad geadviseerd dat paralympische sporters dezelfde positie moeten krijgen als hun olympische collega’s. Dat schrijft de raad in het rapport ‘Gelijkwaardig en inclusief: doorontwikkeling van paralympische topsport’. Er valt nog een wereld te winnen op dit vlak, en Nederland kan daarin een gidsland zijn. Minister Conny Helder is blij met deze langetermijnvisie op topsport en gaat ermee aan de slag! 


* is in het Regeerakkoord de ambitie opgenomen om te werken aan een overheid die transparant, toegankelijk en begrijpelijk is. Inmiddels is een stappenplan opgesteld, met als doel de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps te versnellen. De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft hierover op 7 april de Tweede Kamer geïnformeerd. Lees de 'Invulling gewijzigde motie Bisschop c.s. over stappenplan voor digitale toegankelijkheid'.


* blikte minister Helder op dinsdag 5 april samen met deelnemers en ondersteuners terug op succesvolle pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning. De afgelopen 2 jaar kregen ruim 450 mensen met een beperking en hun naasten gespecialiseerde cliëntondersteuning, vanuit 5 pilots in het kader van het programma Volwaardig Leven. Dat deze ondersteuning van meerwaarde is, werd al snel duidelijk: ‘Nu is mijn leven een 9, daarvoor was het een 2.’ 


gaf minister Helder op 4 april bij zorgorganisatie ’s Heerenloo de officiële aftrap voor de brancheopleidingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit jaar nog starten studenten met een van de drie landelijk erkende brancheopleidingen op mbo-niveau. De Academie voor Zelfstandigheid verzorgt deze brancheopleidingen, in samenwerking met het ministerie van VWS, LFB, VGN, het bedrijfsleven en organisaties uit de gehandicaptensector. 


* ging op woensdagavond 30 maart de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh online in gesprek met mensen met een beperking of chronische ziekte. Doel van dit gesprek was om meer inzicht te krijgen waar en hoe mensen met een handicap discriminatie en uitsluiting ervaren. Aan het einde van het gesprek zei de Nationaal Coördinator dat hij geraakt was: "Toegankelijkheid moet voor iedereen de norm zijn. Het kan niet zo zijn dat je vanwege een beperking of chronische ziekte veroordeeld bent om in de marge te leven. Dat is niet de samenleving die wij voor ogen hebben." Lees meer hierover: Townhall-sessie mensen met een beperking levert input voor Nationaal Programma.


* is er voortdurende waakzaamheid rondom corona nodig, want het virus blijft onder ons. Op 15 maart hebben we afscheid genomen van de meeste coronamaatregelen. Toch is het virus niet weg. Dit najaar kunnen we weer een opleving in het aantal besmettingen verwachten, of kan een nieuwe besmettelijke variant opduiken. Het is dus belangrijk om waakzaam te blijven. Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Met een druk op de rode knop start minister Conny Helder officieel de brancheopleidingen voor mensen met een verstandelijke beperking

Kijk-, luister- en leestips

Tips reizen met ov met visuele beperking

Hoe vind ik mijn weg op het treinstation? Hoe weet ik welke bus eraan komt? Kennisportaal Visio heeft een overzichtelijke pagina met mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer voor mensen met een (visuele) beperking.


Verhalen sporters Invictus games

Bekijk de indrukwekkende verhalen van de deelnemers aan de Invictus Games. De ondertiteling is in het Engels. 


Kijk de ZonMw-talkshow over VN-verdrag Handicap en kennisontwikkeling terug

Op 7 april 2022 gingen gasten uit de wetenschap, beleid en praktijk met elkaar in gesprek over het VN-verdrag Handicap en de rol van kennisontwikkeling. Dit gebeurde tijdens de ZonMw-talkshow ‘Samen Vooruit. Kennis en de route naar een inclusieve samenleving’. Als het gaat om een inclusieve samenleving, toegankelijk voor iedereen, valt er in Nederland nog veel te doen. En kennis kan daaraan bijdragen. De talkshow was een afwisseling van voorbeelden over wat er al goed gaat en gesprekken over de opgaven die er nog zijn. De presentatie was in handen van oud NOS-presentator Gijs Wanders en programmamaker Mari Sanders, onder andere bekend van ‘Rolstoel Roadmovie’ en ‘Mari staat op’. Kijk de talkshow terug op de website van ZonMw.


Podcast over impact met VN-verdrag Handicap

In de nieuwe aflevering van de podcastserie Zaaigoed van het programma Sociaal Domein wordt gekeken naar de impact van het VN-verdrag handicap op Rijk en gemeenten, en wordt ruim vijf jaar na de ratificatie van het verdrag de balans opgemaakt. In de aflevering hoor je Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek. Daarnaast hoor je Xandra Koster van Niets Over Ons Zonder Ons en Wendy Bindels van de gemeente Stein, meest toegankelijke gemeente 2021. Je kan de podcast onder andere beluisteren via Spotify.

Reizen met het OV geeft blinde meneer vrijheid en zelfstandigheid

Op de agenda

11 mei: 13:30 – 14:30 online themabijeenkomst discriminatie 

Word jij weleens gediscrimineerd vanwege je handicap? Maak je weleens mee dat je buitengesloten wordt? Bijvoorbeeld in een winkel? Of restaurant? Op je werk of bij een sollicitatie? Wat doe je dan? Zeg je er iets van? Of laat het je het maar gebeuren? Wil je er wel iets tegen doen, maar weet je niet wat? Niets Over Ons Zonder Ons organiseert op 11 mei een online themabijeenkomst hierover. Voor meer informatie: Gediscrimineerd vanwege je handicap? Wat kun je doen?


1 juni: 13:00 – 14:30 online intervisiebijeenkomst werken aan de lokale inclusieagenda

Kom jij als ervaringsdeskundige in jouw gemeente op voor de belangen van mensen met een handicap? En loop je wel eens tegen uitdagingen aan waar je niet direct een oplossing voor weet? Wil je daarover graag doorpraten met andere ervaringsdeskundige belangenbehartigers over hun ervaringen? Dan zijn de intervisiebijeenkomsten van Niets Over Ons Zonder Ons interessant voor jou! Ook dit jaar worden weer een aantal online intervisiebijeenkomsten georganiseerd. 

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op woensdag 1 juni van 13:00-14:30 uur. Voor meer informatie, andere data en aanmelden: Online intervisiebijeenkomsten: werken aan de lokale inclusie agenda.


15 – 18 juni: Support Beurs, Jaarbeurs 

Op de Support Beurs bieden standhouders allerlei oplossingen en mogelijkheden zodat mensen met een bewegingsbeperking mee kunnen doen in de maatschappij. De beurs is bedoeld voor personen met een lichamelijke beperking, hun directe omgeving, mantelzorgers en zorgprofessionals. Meld je gratis aan via de website van Support Beurs.


26 juni: de Grote Samenspeeldag

Op zondag 26 juni 2022 organiseert de Speeltuinbende voor de tweede keer De Grote Samenspeeldag, en alle kinderen zijn welkom! Het is het leukste festival voor kids met en zonder beperking. Ben jij 6 jaar of ouder? Houd je van avontuur, lol maken en samen spelen met andere stoere kids? Kom dan naar De Grote Samenspeeldag op zondag 26 juni bij Fort de Batterijen in Nieuwegein! Voor meer informatie en kaartjes, kijk op de website van de Speeltuinbende.

Onbeperkt plezier maken op de Grote Samenspeeldag

Colofon

Dit is een uitgave van Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt hierin samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl