Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Stimuleringsprijs JongPIT

Elk jaar reikt het Oranje Fonds de Appeltjes van Oranje uit aan initiatieven die ertoe doen. Dit jaar is JongPIT één van de winnaars van een Appeltje van Oranje. De stichting zet zich in voor jongeren met een chronische of psychische aandoening of beperking, zodat zij volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Koning Willem-Alexander heeft op Paleis Noordeinde de prijs aan JongPIT overhandigd.


Al 440 ondernemers getoetst op toegankelijkheid

Het project de MKB Toegankelijke Route stimuleert ondernemers om toegankelijk te ondernemen en is onderdeel van het programma MKB Toegankelijk van VNO-NCW en MKB-Nederland. Tijdens de route zijn winkelgebieden in verschillende gemeenten getoetst op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De ondernemers ontvingen gratis advies van een gespecialiseerde inspecteur. Ook de openbare ruimte is hierin meegenomen. Inmiddels is het project zo vergevorderd dat de 22 deelnemende winkelgebieden (totaal 440 locaties) zijn getoetst. Zo ook in de gemeente Almelo waar zowel de wethouder als ondernemers hun ambities voor de toekomst uitspreken. Bekijk de video over de MKB Toegankelijke Route in de gemeente Almelo.


Lokaal verbinden van duurzaamheid en inclusiviteit

We willen een inclusieve, toegankelijke en duurzame wereld voor iedereen. Lokaal spelen gemeenten hierbij een belangrijke rol door iedereen de kans te geven om mee te doen en daarnaast te verduurzamen (Global Goals). In de recent verschenen handreiking voor gemeenten staan redenen waarom je deze twee doelen wil verbinden en handvatten hoe je die verbinding in de praktijk kan leggen.


Zelf aan de slag met het VN-verdrag Handicap

Vind jij dat jouw dorp of stad wel wat toegankelijker zou kunnen worden? Vanaf nu kan je zelf in actie komen met de nieuwe e-learning ‘Zelf aan de slag met het VN-verdrag Handicap’. Je leert onder meer wat je aan dit verdrag hebt, wat je ermee kunt en hoe jij in jouw gemeente op kunt komen voor je belangen. De e-learning bestaat uit vier video-modules die je kunt bekijken op het moment dat het jou uitkomt.


Vragenlijst VN-comité over uitvoering verdrag 

Op 19 april 2022 heeft het VN-comité voor de rechten van personen met een beperking de List of Issues gepubliceerd. Dit is een vragenlijst gericht aan de Nederlandse overheid over de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Het comité heeft de vragenlijst opgesteld aan de hand van de rapportage van de Nederlandse overheid uit 2018, de (geactualiseerde) rapportages van het College voor de Rechten van de Mens en van de Alliantie VN-verdrag Handicap. Kijk hier voor meer informatie en de link naar de Engelstalige lijst.


Samenwerken aan toegankelijk stemmen

Stemmen is niet voor alle 2 miljoen Nederlanders met een beperking even toegankelijk. Er zijn stappen gezet maar er moet flink wat gebeuren voordat de verkiezingen echt inclusief zijn. Kennis Over Zien zet zich in om stemmen toegankelijker te maken voor mensen met een visuele beperking. Zij doen onderzoek en werken samen met vijf gemeenten. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart volgden we een stemmer met een visuele beperking en vertelden de betrokkenen bij dit project hun verhaal. 


Volg de LinkedIn-kennispagina van ZonMw

Nieuwe kennispagina van ZonMw over leven met een ziekte of beperking. Centraal op deze pagina staat hoe kennis kan bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Oranje Fonds

Ondertussen op de ministeries

* ging minister Helder op 19 mei op werkbezoek bij de Fokuswoningen in Eindhoven. Deze woningen liggen verspreid door een woonwijk of appartementencomplex, waardoor de bewoners gewoon onderdeel uitmaken van de samenleving. Zonder het stempel ‘gehandicapt’ op de voordeur. Bewoners Inge en Marieke lieten aan de minister hun woning zien, vol aanpassingen en innovaties die hun leven een stuk makkelijker maken. 


* bezocht minister Helder 23 mei Zorgboerderij Ophovernerhof waar recent drie tiny houses zijn bijgekomen. De bewoners hiervan krijgen begeleiding als ze daar behoefte aan hebben en kunnen zo uitproberen hoe het is om op zichzelf te wonen.


* is vanaf zaterdag 21 mei het dragen van een mondkapje niet meer verplicht op Nederlandse luchthavens. Mensen met een kwetsbare gezondheid worden wel geadviseerd (vrijwillig) een medisch mondkapje te dragen. Ga voor informatie naar het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl.

Fokus Ondertussen op de ministeries

Kijk-, luister- en leestips

Uitzending Kassa over digitale toegankelijkheid

Even iets online bestellen of informatie opzoeken op de site van je gemeente. Het klinkt eenvoudig, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het tv-programma Kassa maakte hier een item over.


2Doc: Sexual Healing

Op 16 mei verscheen de documentaire Sexual Healing. Evelien is vanaf haar geboorte spastisch en snakt naar intiem contact en erkenning van wie ze is. Eveliens ontluikende nieuwsgierigheid en enthousiasme botsen met een diepgeworteld laag zelfbeeld. Toch gaat ze de confrontatie met zichzelf aan en overweegt ze een ontmoeting met een seksverzorger. Word je van seks inderdaad een heler mens?, vraagt ze zich hardop af. Een documentaire over de noodzaak van intiem, menselijk contact voor elk mens en hoe complex het kan zijn om dat te verwezenlijken wanneer seks hebben niet vanzelfsprekend is. Je kan deze documentaire terugkijken via NPO Start.


Werktips voor slechthorenden 

Stan van Kesteren geeft via de nieuwsbrief Succesvol Slechthorend tips, tricks en inspiratie voor slechthorenden op de werkvloer waaronder deze praktische factsheet met werktips.

Laptop op een tafel met twee handen en een koptelefoon

Op de agenda

10 – 12 juni: Special Olympics Nationale Spelen

In Twente vindt van 10 tot en met 12 juni 2022 het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking plaats: de Special Olympics Nationale Spelen. Circa 3000 sporters komen dan in beweging in 14 Twentse gemeenten onder het motto ‘Meedoen is belangrijker dan winnen.’


15 – 18 juni: Support Beurs, Jaarbeurs 

Op de Support Beurs bieden standhouders allerlei oplossingen en mogelijkheden zodat mensen met een bewegingsbeperking mee kunnen doen in de maatschappij. De beurs is bedoeld voor personen met een lichamelijke beperking, hun directe omgeving, mantelzorgers en zorgprofessionals. Meld je gratis aan via de website van de Support Beurs.


15 en 21 juni: Bijeenkomsten digitale toegankelijkheid voor raadsleden

Er is steeds meer oog voor het belang van digitale toegankelijkheid. Om gemeenteraadsleden te ondersteunen in hun toezichthoudende rol organiseert het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid van VNG en VNG Realisatie nog voor de zomer twee bijeenkomsten Digitale Inclusie en Toegankelijkheid: op 15 juni in Rotterdam en 21 juni in Zwolle. Voor meer info en aanmelden, kijk op de pagina Bijeenkomsten Digitale inclusie en Toegankelijkheid voor Raadsleden.


26 juni: De Grote Samenspeeldag

Op zondag 26 juni 2022 organiseert de Speeltuinbende voor de tweede keer De Grote Samenspeeldag, en alle kinderen zijn welkom! Het is het leukste festival voor kids met en zonder beperking. Ben jij 6 jaar of ouder? Houd je van avontuur, lol maken en samen spelen met andere stoere kinderen? Kom dan naar De Grote Samenspeeldag op zondag 26 juni bij Fort de Batterijen in Nieuwegein! Voor meer informatie en kaartjes, zie de website van de Speeltuinbende.


27 juni: Congres gehandicaptenzorg #InZo2022

Het congres #InZo2022 gaat over innovatie in de gehandicaptenzorg; sociale innovaties en het gebruik van zorgtechnologie. Het is het NBC in Nieuwegein, een goed toegankelijk congresgebouw. Je kunt er workshops en lezingen volgen en er is een levendige belevingsmarkt. Een klein deel kun je online volgen. Voor meer informatie en aanmelden: Congres gehandicaptenzorg #InZo2022.

Special Olympics

Colofon

Dit is een uitgave van Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt hierin samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl