Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Twee inclusiepacten ondertekend

Op 13 december 2022 is het inclusiepact ‘Van onderwijs naar werk voor jongeren in het vso en pro Regio Zwolle’ ondertekend. Hiermee slaan werkgevers, 16 scholen en de Human Capital Agenda (HCA) de handen ineen om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) beter zichtbaar te maken in de arbeidsmarktregio Zwolle. Als dit succesvol is in de regio Zwolle, willen we de goede voorbeelden en werkwijzen breder in het land verspreiden.

Op 1 februari hebben 16 partijen het inclusiepact ‘Apenheul: Natuurlijk Gastvrij!’ ondertekend. Zo geven zij invulling aan het VN-Verdrag handicap op toerisme en plezier én werken ze aan het bevorderen van toegankelijkheid en inclusie. De afspraken in dit inclusiepact moeten gaan leiden tot een nog betere toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking.


Aan de slag met digitale toegankelijkheid

Op 27 januari organiseerde MBK Toegankelijk een ronde tafel over digitale toegankelijkheid. Een Europese richtlijn stelt namelijk dat de (digitale) diensten en producten die ondernemers leveren of gebruiken op 28 juni 2025 toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. ‘Het is belangrijk dat iedereen in onze samenleving ook digitaal volop kan meedoen’, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. ‘Tegelijk vraagt deze richtlijn het nodige van bedrijven. Van belang is dat zij tijdig met hun voorbereidingen beginnen en ondersteuning krijgen van hun leveranciers.’


Inclusief communiceren: 8 tips

Steeds vaker zien we mensen met een beperking in mediapublicaties. Denk bijvoorbeeld aan een meisje met het syndroom van Down en een jongen in een elektrische rolstoel in een speelgoedboek. Mensen met een beperking worden dus steeds beter zichtbaar en dat is goed nieuws. Maar hoe zorg je dat deze beeldvorming niet stereotiep is en niet (onbedoeld) vooroordelen versterkt? Op basis van wetenschappelijke literatuur geven Hanneke Felten en Caroline Harnacke, onderzoekers bij Movisie, en Xan Koster, beleidsmedewerker bij Ieder(in), acht tips aan journalisten, communicatiemedewerkers en media-makers.


Openbare raadpleging voorstel European Disability Card online

De Europese Commissie (EC) zal eind 2023 een voorstel indienen tot invoering van de European Disability Card (EDC) in alle EU-lidstaten. De kaart geeft Europese burgers met een beperking recht op bepaalde diensten en voordelen. Die zullen met name op het gebied van vervoer, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding zijn, zowel in het land van herkomst als in een ander EU-land. De EC heeft een online vragenlijst uitgezet om meningen over het initiatief te verzamelen. De vragenlijst is in alle EU-talen beschikbaar.
Je kunt deze vragenlijst vinden op de pagina Europese gehandicaptenkaart op de website van de Europese Commissie. Ook is er via deze link een toegankelijke versie van de vragenlijst beschikbaar.


Sociaal Innovatiefonds

Het Sociaal Innovatie Fonds wordt in 2023 verlengd en uitgebreid met vijf extra werkgeversdeals op de bestaande pilot. Het publiek-private fonds heeft als doel om werkgevers te ondersteunen bij investeringen in inclusieve aanpassingen. Hierbij gaat het om aanpassingen om groepen mensen die een steuntje in de rug nodig hebben aan het werk te helpen, waaronder mensen uit de banenafspraak. Met de uitbreiding en verlenging is het mogelijk om extra banen voor de doelgroep te realiseren. Tegelijkertijd kan onderzocht worden of het fonds voor een grotere groep werkgevers en werknemers een meerwaarde kan hebben. In het programma ‘Zakendoen met…’ van BNR spreekt de projectleider van het Sociaal Innovatiefonds vanaf 1:19:00 over de opschaling van het fonds en over hoe het fonds werkgevers helpt bij het investeren in inclusiviteit. Hierbij de link naar de uitzending: Len Boot (NNZ) over duurzame verpakkingen (vanaf 1:19:00).

Ondertekening inclusiepact ‘Apenheul: Natuurlijk Gastvrij!’
Beeld: ©Joint Projects. Ondertekening inclusiepact ‘Apenheul: Natuurlijk Gastvrij!

Ondertussen op de ministeries

* ondertekende Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Grondwetswijziging van artikel 1. Aanleiding hiervoor was dat op 17 februari 2023 ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ als discriminatiegrond zijn toegevoegd aan artikel 1 van de Grondwet. De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport (ministerie VWS), Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de initiatiefnemers van de grondwetswijziging Alexander Hammelburg, Laura Bromet, Habtamu de Hoop en belangengroepen COC en  Ieder(In).  


* stemde de ministerraad op 23 december 2022 in met een wetsvoorstel om producten en diensten toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Met het wetsvoorstel wordt de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn (European Accessibility Act) uit 2019 omgezet in Nederlandse wetgeving. De Europese Unie geeft hiermee verder invulling aan het VN-Verdrag handicap. De Raad van State voorziet het wetsvoorstel binnenkort van advies. Naar verwachting wordt het in het tweede kwartaal van 2023 aan de Tweede Kamer gezonden. Vanaf 28 juni 2025 moeten ondernemers aan de toegankelijkheidseisen voldoen. 


* is de spiegelgroep Onbeperkt meedoen van het ministerie van VWS gestart. Acht ervaringsdeskundigen zullen komende tijd met het programmateam Onbeperkt meedoen (VN-verdrag handicap) optrekken en meedenken over de aanpak. Op 8 februari maakte Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport (ministerie VWS), kennis met hen. De ervaringsdeskundigen kunnen het beste zelf vertellen hoe beleid uitpakt in hun dagelijks leven. Daarnaast houden zij beleidsmedewerkers letterlijk een spiegel voor en kunnen zij hen leren hoe zij hun werk toegankelijker kunnen maken. Door deze ervaringen te delen, wordt het betrekken van mensen met een beperking bij beleid en wetgeving steeds laagdrempeliger.


* heeft het kabinet bij de Najaarsnota besloten dat gemeenten eenmalig in totaal € 2,7 miljoen ontvangen om de toegankelijkheid van verkiezingen verder te verbeteren. Gemeenten kunnen deze bijdrage naar eigen inzicht inzetten voor personen met een beperking. Denk aan het rolstoeltoegankelijk maken van een stemlokaal of de aanschaf van een stemmal waarmee mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen.


* is de website www.onbeperktindepolitiek.nl gelanceerd. Op deze digitale ontmoetingsplaats kunnen: a) mensen met een beperking en een politieke ambitie terecht met hun vragen; b) organisaties informatie delen; c) mensen met een beperking die al actief zijn anderen stimuleren en d) politieke partijen geïnspireerd worden meer mensen met een beperking te betrekken bij hun partij. Mensen met een beperking zijn ondervertegenwoordigd onder onze volksvertegenwoordigers. Slechts 0,5 procent van hen heeft een beperking, terwijl dat voor 10 tot 15 procent van de Nederlandse bevolking het geval is. De website is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanmelden is gratis.

Ondertekening van een pact
Beeld: ©ministerie BZK

Kijk-, luister- en leestips

Prokkelduo’s helpen op 15 maart bij verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Een Prokkelduo is iemand met een (licht) verstandelijke beperking die actief is als stembureaulid, samen met een ander stembureaulid, het ‘maatje’. Het doel is bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Bij de afgelopen verkiezingen hebben meer dan 130 gemeenten hier positieve ervaringen mee opgedaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steunt dit initiatief. Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Prokkel.
Bij vragen kan je contact opnemen met Marian Geling, landelijk projectleider van Stichting Prokkel via: marian@prokkel.nl of 06-27057594. 
Filmpje: Dit is hoe prokkelduo's helpen op 15 maart
Artikel: In veel gemeenten vrijwilligers met beperking in stemlokaal


Onbeperkt in de politiek

Deelname aan de politiek en het bestuur is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een beperking lopen vaak tegen knelpunten aan, in zichzelf en in hun omgeving. Een deel van de oplossing ligt bij politieke partijen. Zij staan voor de uitdaging om alle burgers, ook met een beperking, te betrekken en een actieve rol te geven.
Lees het verhaal van gemeenteraadslid Tjarda Struik. Het is haar droom de eerste bijna blinde vrouwelijke burgemeester van Nederland te worden. En lees het ‘Manifest Toegankelijke politiek’.


Videoboodschap inclusief mbo- en hbo onderwijs van Robbert Dijkgraaf, minister OCW 

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sprak een videoboodschap in waarin hij alle mbo- en hoger onderwijsinstellingen oproept de intentieverklaring inclusief onderwijs te ondertekenen. Aanleiding was dat de intentieverklaring inclusief onderwijs door het Alfa-college en ROC Mondriaan zijn ondertekend.  


Documentaire ‘A Way to B’

‘A Way to B’ is een documentaire over het Catalaanse danscollectief Liant La Troca. De film, waarin documentaire en dans voortdurend in elkaar overlopen, volgt verschillende dansers van de groep terwijl ze hun individuele verhalen vormgeven in de optredens.
Documentaire 'A Way to B' met dansers met handicap binnenkort in bioscoop.


Blog: Onbeperkt feest bij Eurosonic Noorderslag 2023

Welke concrete stappen kunnen organisatoren maken om hun festival toegankelijk te maken voor mensen met een handicap? Tijdens ESNS (Eurosonic Noorderslag) in Groningen gingen zes organisatoren en beleidsmakers met elkaar in gesprek over toegankelijkheid van festivals het belang van inclusie en het delen van ervaringen.
#Onbeperktfeest bij ESNS 2023

Twee vrouwen die juichen voor de camera
Beeld: ©ministerie BZK

Op de agenda

26 maart: Muziekband De Bridge, Maaspodium 010 Rotterdam 

De Bridge is de talentvolle, Rotterdamse huisband van Stichting My Breath My Music, die kinderen en jong volwassenen met een zware lichamelijke beperking de mogelijkheid geeft om muziek te maken. Bandleider Ruud van der Wel ontwikkelt de ingenieuze, op maat gemaakte instrumenten zelf. Wanneer de band samen met gastmuzikanten een nieuw optreden geeft, is dat altijd een swingend en inspirerend gebeuren. Op 26 maart speelt de band op het Maaspodium.


24 april: Theatervoorstelling ‘You and me and alle the others // jij en ik en alle anderen’, schouwburg Tilburg

‘You and me and alle the others // jij en ik en alle anderen’ is een productie van professioneel inclusief gezelschap Compagnie 21 en Theaterwerkplaats Tiuri. Onder leiding van huischoreograaf Jordy Dik (genomineerd voor de Innovatieprijs van de Nederlandse Dansdagen 2022), gaan twee dansers de lijfelijke ontmoeting aan. De voorstelling gaat over twee mensen die samen de wereld willen ontdekken. Het duet laat zien dat mensen altijd zullen verschillen, net zoals zij altijd zullen overeenkomen.

Mensen met een beperking die muziek maken
Beeld: ©Fred Roland

Colofon

Dit is een uitgave van Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt hierin samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl