Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Uitspraak College voor de Rechten van de Mens over aanvragen NS reisassistentie 

Wie hulp nodig heeft bij het reizen met de trein, kan bij de NS reisassistentie aanvragen. Dat moet minimaal een uur van tevoren. En als je moet overstappen, rekent NS minimaal tien minuten voor de overstap. Ook als de trein waarin je mee wilt aan de overkant van het perron staat te wachten. Voor een man in een rolstoel betekende dat dat hij een half uur extra moest wachten op de volgende trein. Hij vroeg het College of hij werd gediscrimineerd vanwege zijn handicap. Het antwoord: ja.


Aan de slag met sociaal model

Ieder(in) heeft een praatplaat ontwikkeld die in makkelijke taal uitleg geeft over het sociaal model. 


Game van Accessibilty: ervaar zelf de beperkingen 

Als je zelf geen beperking hebt, is het soms lastig om je voor te stellen wat voor obstakels er zijn voor mensen met een beperking. Om een beter beeld hiervan te krijgen, kan je nu de Accessibility Game spelen. Hierbij ervaar je de digitale obstakels die mensen met dyslexie, een visuele beperking, slechthorendheid of kokervisus hebben. Daarnaast krijg je tips om de ervaringen van deze mensen beter te maken. Je kunt de game vinden op de site van Accessibility


Gemeente Leiden werkt met Hidden Disabilities Sunflower keycord

Als eerste gemeente in Nederland werkt de gemeente Leiden met de Hidden Disabilities Sunflower keycord. Dit is een groen sleutelkoord waar zonnebloemen op staan. Mensen met een niet-zichtbare beperking kunnen deze Sunflower keycord dragen in situaties waarbij ze anderen willen attenderen op hun beperking. Hidden Disabilities Sunflower is een van oorsprong Brits initiatief dat zich momenteel wereldwijd verspreidt. In Nederland doen luchthaven Schiphol, veel bioscopen en de Tweede Kamer al mee.


Thema Week van de Toegankelijkheid bekend 

Elk jaar vindt in de eerste week van oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Dit is een initiatief van Ieder(in). Het thema van 2023 is Toegankelijkheid loont. Hiermee wil Ieder(in) laten zien dat toegankelijkheid veel voordelen heeft. Een toegankelijk festival trekt meer bezoekers. Een toegankelijke winkel heeft een grotere klantenkring. Een toegankelijk hotel kan meer gasten verwelkomen en met een toegankelijke website bereik je meer mensen. Allemaal voorbeelden waarom het goed is om als organisatie, bedrijf of individu toegankelijkheid na te streven.


Call open: ruim € 5,5 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar eenzaamheid

Er is nog weinig bekend over verschillende vormen van eenzaamheid bij diverse groepen in de samenleving. Het onderzoeksprogramma Eenzaamheid in de Nationale Wetenschapsagenda wil daar verandering in brengen. Het programma bevat onderzoek onder vijf groepen: jongeren, jongvolwassenen, mantelzorgers van mensen met chronische of levenslange ziekte of beperking, mensen met een licht verstandelijke beperking en ouderen uit een buiten‐Europees herkomstland. Wat zijn oorzaken van de eenzaamheid en wat zijn effectieve aanpakken? De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk doet een oproep voor het indienen van onderzoeksvoorstellen.

Man in een rolstoel op een treinstation
Beeld: ministerie van VWS

Ondertussen op de ministeries

*stemde Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in Den Bosch. Op dit stembureau was ook een Prokkelduo aan het werk. Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een (licht)verstandelijke beperking en iemand zonder. Het doel ervan is te laten zien dat mensen meer zijn dan hun beperking.


* verstuurde Dennis Wiersma, minister Primair en Voortgezet Onderwijs (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op 17 maart de kamerbrief Werkagenda Route naar Inclusief Onderwijs 2035. Het gaat om onderwijs waarbij kinderen met en zonder beperking of ziekte samen naar school gaan. Lees hier de Kamerbrief


* is de Inspectie van het Onderwijs op zoek naar reguliere scholen die samen met het speciaal (voorgezet) onderwijs werken aan inclusiever onderwijs. Lees hier meer informatie en hoe je je kan aanmelden. 


* heeft het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan het sectordossier de toegankelijkheidseisen toegevoegd over het inkopen en aanbesteden van ICT-projecten. Hierdoor worden kostbare en tijdrovende herstelwerkzaamheden op het gebied van digitale toegankelijkheid voorkomen. Meer informatie lees je hier.

Een vrouw doet haar stembiljet in een stembus
Beeld: ©ministerie van VWS

Kijk-, luister- en leestips

Inclusiever online vergaderen 

Bekijk de animatie die ZonMw heeft ontwikkeld met tips om online meetings toegankelijk te maken voor collega’s met een visuele of visueel-auditieve beperking. De animatie en het onderzoek zijn terug te vinden op hun site


Online magazine Present!? 

Present!? is een online magazine door en voor jongeren én voor alle professionals in het onderwijsveld over passend onderwijs. Het online magazine is te vinden op de site van Steunpunt Passend Onderwijs


Podcast Uniek Sporten

Uniek Sporten heeft een eigen podcast waarin bekende en onbekende mensen vertellen over het overwinnen van hun beperkingen: ONBEPERKT de podcast. In deze 18e aflevering van de podcast staat professioneel hockeyspeler Dennis Warmerdam centraal. Van bijna amputatie naar topsporter. De podcast is te beluisteren via Spotify.


Literatuuronderzoek: Ik hoor er (niet) bij

Movisie bracht in een literatuuronderzoek in kaart wat er te vinden is op het gebied van eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. In het onderzoek komt naar voren dat eenzaamheid ten minste twee keer zo vaak voorkomt onder mensen met een verstandelijke beperking.

Afbeelding met de vraag of er tijdens meetings nog ergens rekening mee moet worden gehouden
Beeld: ©ZonMw

Op de agenda

2 april: Een kijkje achter de schermen bij Pathé

Ter ere van Wereld Autisme Dag organiseert Pathé in samenwerking met Hidden Disabilities Sunflower op twee locaties (Ede en Amsterdam) een rondleiding in de bioscoop. Hierbij worden alle stappen van een bioscoopbezoek doorlopen én krijg je een kijkje achter de schermen. Deelname is gratis. De kaartjes kun je hier kopen. 


14 april: Bijeenkomst begrijpelijke communicatie

De VGN organiseert in samenwerking met HAN Hogeschool Nijmegen een bijeenkomst in het teken van begrijpelijke communicatie. De bijeenkomst vindt plaats op de HAN Hogeschool, Kapittelweg 33 in Nijmegen van 09.30 uur tot 16.00 en is gratis. Aanmelden kan via de site van VGN.


25 april, 25 mei en 29 juni: Webinar introductie digitale toegankelijkheid 

Tijdens deze webinar leer je meer over digitale toegankelijkheid voor iedereen. Het webinar is gratis en vindt plaats van 13.00 uur tot 14.00 uur. Aanmelden kan via de site van Accessibility.

Mensen in een bioscoop
Beeld: ©Pathé

Colofon

Dit is een uitgave van Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt hierin samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl