Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Retourstickers voor moeilijke brieven

Steffie.nl heeft een sticker ontworpen die mensen op een envelop van een moeilijke brief kunnen plakken. ‘Retour afzender. Op de sticker staat: deze brief is te ingewikkeld voor mij, stuur een versie in makkelijkere taal.’ Via een QR-code kan de ontvanger lezen aan welke eisen de brief moet voldoen om wél begrijpelijk te zijn.  

Iedereen kan de sticker bestellen om brieven terug te kunnen sturen. Een setje van 25 stickers kost € 4,65. Maak wel een kopie van de brief die je terugstuurt. En let erop dat je eventuele rekeningen gewoon betaalt, anders kom je in de problemen. 


Games steeds vaker geschikt voor mensen met een beperking  

Steeds meer bedrijven houden bij de ontwikkeling van games rekening met mensen met een beperking. Ze werken vooral aan het verbeteren van de visuele toegankelijkheid. Er blijkt steeds meer aandacht te zijn voor toegankelijkheid. Zo zijn er de laatste jaren aanpassingen gedaan in grote games. En er is vaker oog voor bij internationale prijsuitreikingen. Naast categorieën als beste game en muziek was er vorig jaar ook een prijs voor beste innovatie in toegankelijkheid.  


Cocreatiedag non-visuele media 

Mediamakers van de NOS en andere publieke omroepen gingen op 27 maart met een groep van achttien blinde en slechtziende ervaringsdeskundigen in gesprek om tot nieuwe inzichten en interessante conceptideeën voor nieuws- en mediavoorziening te komen. De resultaten van de interviews met de ervaringsdeskundigen vormden de basis voor de ideeën. Bijvoorbeeld, automatisch alternatieve tekst voor afbeeldingen en video’s genereren, personaliseerbare nieuwsapps en spraakbesturing op maat. De rode draad was dat een product alleen succesvol kan worden als er wordt geluisterd naar – en getest met – een divers en inclusief panel.


Internationale rolstoeldanswedstrijd in Amstelveen

Op 7, 8 en 9 april vonden in de Sporthal De Meerkamp in Amstelveel de World Para Dance Sport International Competition plaats. Tijdens deze internationale rolstoelwedstrijd kwamen 62 dansers uit 18 landen bijeen. De volgende wedstrijden vinden in juni plaats in Polen op de Para Sport Polish Open.

Retour afzender sticker van steffie.nl
Beeld: ©Steffie.nl

Ondertussen op de ministeries

* stuurde Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een wetsvoorstel voor meer hulp in stemhokjes voor advies naar de Raad van State. Hierin wordt het voorstel gedaan om naast mensen met een fysieke beperking ook mensen met een verstandelijke beperking of laaggeletterdheid te assisteren.

* stuurde Carola Schouten, minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een Kamerbrief over de uitkomsten van twee onderzoeken rondom de banenafspraak. Een van de conclusies uit het eerste onderzoek is dat er tussen de 15.000 en 17.000 banen gerealiseerd worden in de marktsector voor mensen uit de doelgroep banenafspraak, vanwege inkoop door de overheid en/of de SROI-eis. Dit aantal is groot en laat zien dat er veel banen kunnen worden gecreëerd als de markt en de overheid samenwerken. Het tweede, jaarlijks terugkerende onderzoek van het UWV betreft de duurzaamheid van banen. De conclusie is dat de duurzaamheid van de banen in de banenafspraak stabiel is gebleven. 

* ging het aanjaagteam politieke ambtsdragers met een beperking in gesprek met Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze blikten terug op de behaalde successen, maar concludeerden ook dat het werk nog niet af is. “De zaadjes zijn geplant, nu is het zaak hier Pokon aan toe te voegen”, aldus Marleen Sanderse, burgemeester van Hattem en een van de vier leden van het team. 

Vrouw met een enorm rood potlood vlakbij een stemlokaal
Beeld: ©Ministerie van VWS

Kijk-, luister- en leestips

7 tips voor mensen zonder een beperking

In de blog van Paulien Bruijn worden 7 tips gegeven van mensen zonder handicap voor gesprekken met mensen met een beperking. Bij de blog past ook nog een duidelijk filmpje.  


Bijzonder normale podcast

In de podcast van Eva van der Veer staat elke week iemand anders met een verstandelijke beperking centraal. Samen praten zij over verschillende onderwerpen.


Mensen met een lichtverstandelijke beperking in beeld

Hoe krijg je inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) in beeld? En wat kun je doen om ze beter te bereiken en ondersteunen? Een nieuw leernetwerk van gemeenten gaat komend jaar met die vragen aan de slag. De inzet is: zorgen dat ze een toegankelijke, LVB-vriendelijke gemeente worden.


Ieder(in) te gast bij het Radio 1 programma Spraakmakers over de complexe zorg in Nederland

Directeur van Ieder(in) Illya Soffer was op 17 april  te gast bij het Radio 1 programma Spraakmakers. Zij praatte hier over de problemen die gezinnen met een complexe zorgvraag ervaren als er geen passende zorg en ondersteuning is. Hier kan je de uitzending terugluisteren. Illya is het laatste half uur aan het woord.


Vanaf mei: Webinars over de Europese Toegankelijkheidsrichtlijnen – aan de slag met digitale toegankelijkheid

Om producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, werd in 2019 de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn aangenomen. Vanaf 2025 zal deze ook in Nederland gelden. MKB-Nederland en VNO-NCW gaan in samenwerking met de Rijksoverheid bedrijven/ondernemers zo goed mogelijk informeren over de interpretatie en impact van de wetgeving. Dit gebeurd onder andere door een reeks van 8 informatieve webinars.

Het eerste gratis webinar over E-books en E-readers wordt op 8 mei (15.30 – 17.00 uur) georganiseerd. Aanmelden kan hier. Voor meer informatie kan je kijken op www.mkbtoegankelijk.nl.

Kind in rolstoel bekijkt de kaart van dierentuin Blijdorp
Beeld: ©Ministerie van VWS

Op de agenda

Maart tot januari 2025: Tentoonstelling ‘(On)beperkt, leven met een handicap’ in het Nederlands Openlucht Museum 

In het openluchtmuseum worden de verhalen van mensen met een beperking verteld aan de hand van voorwerpen, foto’s en videoportretten. Daarnaast zijn er voorwerpen en afbeeldingen die laten zien hoe er door de eeuwen heen met Nederlanders met een beperking werd omgegaan. De tentoonstelling is te vinden in de Wagenhal in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 


April tot 2 juli: Fototentoonstelling voor blinde en slechtziende jongeren in Rotterdam

Seeing The Unseen is een uniek fotografieproject waarbij blinde, slechtziende en ziende jongeren samenwerken. De jongeren ontdekten onder leiding van Anja Ligtenberg hoe zij door middel van fotografie hun eigen verhaal kunnen vertellen. Dat deden ze door te ‘schilderen met licht’ waarbij de foto’s meer met het hoofd, lichaam en andere zintuigen gemaakt wordt dan met de ogen. De foto’s zijn te zien in het Nederlands Fotomuseum tot 2 juli 2023. 

Een vrouw met een visuele beperking luistert naar de tentoonstelling
Beeld: ©Sjors Evers

Colofon

Dit is een uitgave van Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt hierin samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl