Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Lito King Anker breekt wereldrecord ‘langste wheelie in een rolstoel’

Lito King Anker heeft op 30 april het wereldrecord ‘langste wheelie in een rolstoel’ in zowel tijd als afstand verbroken. Maar liefst 10 uur lang hield hij zijn voorwielen van de grond. Hij startte zijn actie om 12.00 uur en stopte pas rond 22.00 uur. Daarmee heeft hij ruim 30 kilometer afgelegd én een plek in het Guinness Book of Wolrd Records bemachtigd.


Visio Loo Erf helpt visueel beperkte nieuwkomers bij inburgering

Visio Loo Erf is een locatie voor intensieve revalidatie van mensen met een visuele beperking. Naast de praktische lessen, computervaardigheden en lessen in braille is het ook mogelijk om hier Nederlands als tweede taal te leren. Voor nieuwkomers met een visuele beperking is dit de enige plek in Nederland waar dat op deze manier kan.


Toegankelijkheid verkiezingen kan nog een stuk beter

In maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Bij het Meldpunt onbeperkt stemmen van Ieder(in) konden mensen met een beperking hun ervaringen met de toegankelijkheid van deze verkiezingen melden. Veel meldingen gingen over het stemlokaal. Zo waren niet alle stemlocaties zelfstandig toegankelijk met rolstoel of rollator door drempels, te steile hellingen of toegangsdeuren die men niet zelf kan openen. Ook vormde een grote afstand tot het stembureau voor meerdere mensen een belemmering. Op basis van onder andere deze signalen heeft Ieder(in) aanbevelingen gedaan. Deze vind je samen met de rapportage over de verkiezingen van 2023 op hun site.

Een man met een lichamelijke beperking en een man met een visuele beperking
Beeld: ©ministerie VWS

Ondertussen of de ministeries

* liep Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport (ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Mega Wandel Marathon van stichting het Gehandicapte Kind. Met deze sponsorloop wordt geld ingezameld om sporten, spelen en leren voor kinderen met een beperking net zo toegankelijk te maken als voor kinderen zonder een beperking. Dat is op dit moment vaak niet het geval, waardoor kinderen met een beperking minder makkelijk vrienden maken en zich vaker eenzaam voelen. Bekijk het filmpje in het bericht van minister Conny Helder op LinkedIn.


* maakte Vivianne Heijnen, staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een ervaringsreis in het openbaar vervoer met twee reizigers met een beperking. Namens de Oogvereniging reisde landelijk mobiliteitsvrijwilliger Peter Waalboer met zijn blindengeleidehond mee. Daarnaast sloot Karin van Dijk als ervaringsdeskundige aan, die door een spierziekte in een elektrische rolstoel zit.


* besloten Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Carola Schouten, minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioen, om de re-integratie-ondersteuning van UWV tijdelijk ook mogelijk te maken voor mensen die als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn aangemerkt. De pilot past binnen de ambities van het kabinet: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden en de positie van mensen met een arbeidsbeperking verbeteren. De mogelijkheid voor re-integratie-ondersteuning is ingegaan per 22 april 2023. Wie gebruik wil maken van deze mogelijkheid voor ondersteuning kan zich melden bij het UWV door te bellen naar 088 - 898 92 94 (UWV Telefoon Werknemers) of te chatten via ‘Mijn UWV’.


* organiseerde het team Onbeperkt meedoen! op 10 en 15 mei ontwerpdagen met ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigende organisaties, professionals en overheden. Samen gingen zij in gesprek over drempels en uitdagingen die ervaringsdeskundigen ervaren. De input van deze bijeenkomsten worden samen met de reacties vanuit de reviewgroep gebruikt voor het opstellen van de meerjarige nationale strategie.

Opbrengst geldbedrag van de Mega wandel marathon
Beeld: ©ministerie VWS

Kijk-, luister- en leestips

Effecten van buurt, gebouw en interieur op mensen met een verstandelijke beperking in handige infographic

De fysieke leefomgeving heeft invloed op het gedrag en welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking in de langdurige zorg. De buitenruimte, de inrichting van gebouwen en kamers kunnen een rol spelen bij het ontstaan of juist voorkomen van probleemgedrag. Onderzoekers, mensen uit de zorg, ervaringsdeskundigen, (binnenhuis)architecten en bouwkundigen hebben de factoren die een rol spelen geïnventariseerd. Alle onderzoeksresultaten zijn de schematische afbeelding hierboven samengevat. De informatie is ook te lezen op de site van ZonMw.


Laatste interview van VNG met Jan Troost

'Ik beloof dat ik persoonlijk kom spoken bij iedereen die aan de uitbreidingen seksuele gerichtheid en handicap van de Grondwet artikel 1 komt.' Aan het woord is Jan Troost, bekend belangenbehartiger voor mensen met een beperking. Hij ging voor de laatste keer in gesprek met de VNG. Het hele gesprek is terug te lezen op de site van VNG.


Website van programma Onbeperkt meedoen! is vernieuwd

Er is hard gewerkt aan de website van het programma Onbeperkt meedoen!. De informatie is geüpdatet en de website is nog toegankelijker gemaakt.


Barbie met downsyndroom op de markt

De nieuwe barbiepop met downsyndroom maakt deel uit van de Barbie Fashionistaslijn. Deze lijn heeft als doel om stigma’s rondom verstandelijke en lichamelijke beperking tegen te gaan. Om dit te vieren, heeft Barbie een filmpje gemaakt. Dit is terug te kijken op YouTube.

Overzicht ZonMw van de fysieke leefomgeving
Beeld: ©ZonMw

Op de agenda

4 juni: de Grote Samenspeeldag

Op zondag 4 juni organiseert de Speeltuinbende voor de tweede keer De Grote Samenspeeldag. Alle kinderen zijn welkom! Het is het leukste festival voor kinderen met en zonder beperking. De Grote Samenspeeldag is bij Fort de Batterijen in Nieuwegein. Kijk voor meer informatie en kaartjes op de site.


5 juni t/m 12 juni: Prokkelweek

In de Prokkelweek vinden er veel verschillende activiteiten plaats waar contact tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking centraal staat. Op 8 juni is de Nationale Prokkelstagedag. Je kan een stageplaats aanbieden en zoeken via de site. En op 12 juni is het ProkkelSterrenslag, een zeskamp in Utrecht waarbij elk team bestaat uit 5 mensen met en 5 mensen zonder beperking. Bedrijven, gemeenten, woningcoöperaties en maatschappelijke organisaties kunnen zich hier aanmelden.


25 juni, 2 september, 10 september en 22 oktober: musical Grease met live audiodescriptie (blindengeleidenhonden welkom)

Op 25 juni speelt de musical Grease in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Blindengeleidehonden zijn welkom en tijdens de voorstelling voorziet Komt het Zien! in live audiodescriptie. Een week van tevoren is er audio-introductie beschikbaar. Je kunt kaartjes per mail bestellen.

Komt het Zien! is ook aanwezig op andere data en locaties van de musical Grease. En daarnaast bij verschillende bloemencorso’s, musical ‘De Tocht’ en voorstellingen van Bert Visscher. Alle voorstellingen zijn te vinden op de site.


1 juni t/m 7 juni: Week van de Jonge Mantelzorger

Jonge mantelzorgers hebben vaak extra (zorg)taken, maken zich regelmatig zorgen en moeten soms zorg en aandacht missen. Om hen zichtbaar te maken en ondersteunen is er jaarlijks de Week van de Jonge Mantelzorger. In veel steden worden hier activiteiten voor georganiseerd. Kijk op de site van jouw gemeente of mantelzorgsteunpunt voor de lokale activiteiten.


8 tot 20 augustus: Europese Paralympische Spelen in Rotterdam

De European Para Championships is een multisportevenement en keert elke vier jaar terug in een grote Europese stad. In de zomer van 2023 worden voor het eerst tien verschillende sporten in één stad georganiseerd. Deze allereerste editie vindt plaats in Rotterdam, van 8 tot 20 augustus. 1.500 atleten uit 45 landen gaan met elkaar de strijd aan om de Europese titels én plaatsing voor de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs.

Twee kinderen in een speeltuin
Beeld: ©Speeltuinbende

Colofon

Dit is een uitgave van Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt hierin samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl