Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

In het land

Het kabinet draait bezuiniging op jongeren met een beperking terug

Ondanks het demissionaire kabinet is er toch besloten om de bezuiniging op de jongeren met een beperking terug te draaien. Deze bezuiniging moest ertoe leiden dat de korting op de belasting die zij zouden moeten betalen zou afnemen. De korting ligt nu op 820 euro, maar zou volgens het eerdere besluit gehalveerd worden naar 410 euro. Vóór het zomer voerde de politieke partij BBB al een motie in. Ook kwam destijds de vakbond FNV in actie.


Troonrede mag minder deftig: eenvoudige taal meer gewaardeerd

Een troonrede in eenvoudige taal wordt over het algemeen veel meer gewaardeerd dan hoe de toespraken nu worden gehouden. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. De onderzoekers schreven een alternatieve versie van de troonrede van vorig jaar. Proefpersonen beluisterden de originele versie, en anderen beluisterden de aangepaste versie. De groep die de simpele troonrede beluisterde begreep niet alleen de inhoud beter, maar beoordeelde de tekst ook positiever dan de andere groep.


LEGO braillesteentjes

De LEGO Foundation heeft nieuwe steentjes ontworpen met brailleschrift erop. De noppen aan de bovenkant van de steentjes vormen verschillende letters en cijfers die die naast de nopjes staan weergegeven. Deze braillestenen zijn speciaal ontworpen voor kinderen en volwassenen met een visuele beperking, om op een leuke en speelse manier kennis te maken met het brailleschrift. Er zijn verschillende activiteiten en bouwwerken verbonden aan de blokken. Een complete doos bevat 287 verschillende kleurrijke steentjes die gebaseerd zijn op het Engelse braille-alfabet (die grotendeels overeenkomt met het Nederlands braille-alfabet).


Eerste rolstoelvriendelijke rondvaartboot

Met behulp van sponsoren ontwikkelde Robert Volmer de eerste rolstoelvriendelijke rondvaartboot ter wereld. Na 25 jaar lang op de grachten van Amsterdam rond te hebben gevaren moest Robert vijf jaar geleden stoppen na een ongeluk. Na zijn ongeluk belandde Robert in een rolstoel en dacht meteen: “Wat nu?”

Robert heeft al meerdere externe partijen geraadpleegd over de eisen waaraan de boot moet voldoen. Hij is daar nu nog druk mee bezig waardoor er nog sprake is van een pilot. Hij wil er een roll-on-roll-offboot van maken waardoor iedereen meerdere mogelijkheden heeft om aan of van boord te gaan. Voor deze plannen is het echter wel noodzakelijk dat ook de kades aan de grachten toegankelijk worden gemaakt. Bekijk het filmpje van de boot.


Baan vinden met arbeidsbeperking blijft ook in krappe markt lastig

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt komen mensen met een arbeidsbeperking nog altijd lastig aan een baan. Van de 260.000 mensen met een arbeidsbeperking slaagde minder dan de helft er niet in om een baan te vinden bij een sociaal ontwikkelbedrijf. Dit zijn juist het soort bedrijven die hulp vanuit de gemeente krijgen om meer mensen met een beperking aan te nemen. Volgens Credis, een landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, komt dit doordat gemeenten onderling heel verschillend werken. Zo biedt de een meer hulp dan de ander. Daarnaast is het ook storend dat degenen die wél aan het werk kunnen, minder verdienen.


Winnaars Pier de Boer-prijs

Op 15 september reikten HandicapNL in samenwerking met Stichting SPZ, de tweejaarlijkse Pier de Boer-prijs uit aan een organisatie die mensen met een (licht) verstandelijke handicap helpt in hun ontwikkeling tijdens of naar (betaald) werk. De winnaar van dit jaar is Parc Spelderholt. Met zijn Academie Spelderholt geeft de organisatie jongeren met een verstandelijke beperking de kans om een uniek vierjarig ontwikkeltraject te volgen en af te sluiten met een erkend certificaat (MBO niveau 1). De publieksprijs ging naar Theaterwerkplaats Tiuri met hun project Compagnie21.

Een man wast de voorruit van een auto
Beeld: ©ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ondertussen op de ministeries

stuurde Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Tweede Kamer de verkiezingentoolkit. Hierin is ook veel aandacht besteed aan kiezers met een beperking. Er wordt onder andere gewezen op een video, infographic en flyer. In oktober volgt nog de digitaal toegankelijke versie van de stempas en kiezerspas voor kiezers met een beperking. Daarnaast is er nog een handreiking over toegankelijk stemmen voor politieke partijen. Alle informatie over de communicatie rond de Tweede Kamerverkiezing is hier terug te lezen.

Man in een rolstoel voor een stembureau
Beeld: ©ministerie van Binnenlandse Zaken

Kijk-, luister- en leestips

Toolkit general comments

Niets Over Ons Zonder Ons heeft de toolkit general comments op hun site bijgewerkt. General comments zijn geschreven door de VN-Comités bij onder andere het VN-verdrag Handicap. Met als doel te zorgen dat alle Staten die zich hebben verbonden aan een Verdrag, deze op dezelfde manier interpreteren en toepassen. Op deze pagina van Niets Over Ons Zonder Ons vind je informatie over de general comments. Je vindt links naar de officiële Engelse tekst en de onofficiële Nederlandse vertaling. Verder vind je verwijzingen naar video’s of artikelen die verder ingaan op het onderwerp van het specifieke general comment.


Podcast ONBEPERKT

Bij de podcast ONBEPERKT worden de verschillende aspecten van het leven met een beperking besproken. Elke aflevering bevat interessante gesprekken met gasten die hun persoonlijke ervaring delen. De podcast behandelt maatschappelijke onderwerpen zoals inclusie, toegankelijkheid, en overwinningen. Het doel van de podcast is om meer bewustzijn te creëren en de stemmen van mensen met een beperking te laten horen.

Persoon achter een laptop
Beeld: ©ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de agenda

1 oktober: Theatervoorstelling De Verwanten

In theatervoorstelling De Verwanten nemen vier spelers met een licht verstandelijke beperking je mee in hun wereld. We leren hun verlangens kennen, hun dromen, we komen erachter hoe het was in de isoleercel, hoe belangrijk het is als er net die ene hulpverlener is die je echt ziet, hoe je soms dingen gaat kopen als je je niet goed voelt. Hoe belangrijk het is om je verwant te voelen met anderen. Op 1 oktober wordt deze voorstelling gespeeld in theater De Vlugt in Amsterdam. De voorstelling wordt echter ook op veel andere locaties gespeeld.


3 oktober: Lancering indoor navigatie

Tijdens de bijeenkomst van de Bartiméus Fonds op 3 oktober krijgen organisaties handvatten om toegankelijker en inclusiever te zijn. Veel mensen in de samenleving hebben een visuele beperking, waardoor ze kunnen verdwalen of in een onveilige situatie terechtkomen. Het is ieders wens om zelfstandig, veilig en makkelijk door openbare gebouwen te kunnen navigeren. Tijdens de bijeenkomst is er aandacht voor de app eZwayZ. Deze app helpt bij het navigeren en laat precies weten waar je bent en waar je naar toe moet.


2 t/m 7 oktober: Week van de Toegankelijkheid

Voor mensen met een beperking is goede fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid erg belangrijk. Zo kunnen zij volwaardig meedoen aan de samenleving. Maar toegankelijkheid heeft voor veel meer mensen voordelen. De Week van de Toegankelijkheid 2023 laat zien dat toegankelijkheid loont. Kijk op de website van de Week van de Toegankelijkheid welke activiteiten al worden georganiseerd of meld je eigen evenement aan.


21 t/m 29 oktober: Dutch Design Week

Ook dit jaar heeft de Embassy of Inclusive Society een expositie en ontmoetingsplek tijdens de Dutch Design Week. En wel in het Van Abbemuseum. De Embassy zet zich in de breedste zin van het woord in voor een inclusieve samenleving. Tijdens de Dutch Design Week staat er onder andere een ruimtelijk experiment in de vorm van een gym om je inclusiviteitsspier te trainen en te versterken. Lees het interview met creatief leider Shay Raviv over de invulling van de Embassy dit jaar. 


11 november: Prikkelarme avondopenstelling in het Rijksmuseum

Tijdens de prikkelarme avondopenstelling in het Rijksmuseum worden ruim 90 kunstwerken van onder andere Monet, Dalí, Picasso en Kusama vanuit de collectie van Boijmans Van Beuningen tentoongesteld in het Rijksmuseum. De tentoonstelling biedt een reis door het menselijk bestaan en levensfases met kunst vanaf de middeleeuwen tot aan nu.

Als je wilt, kun je een rondleiding krijgen in een klein groepje van vier. Daarbij mag je een partner, familielid of begeleider meenemen. Lees hier meer over de tentoonstelling.

Logo van De Verwanten.
Beeld: ©Angela Jütte en Soof.design

Colofon

Dit is een uitgave van Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt hierin samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl