Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is.

Ook hopen we jou te inspireren om in beweging te komen. Bijvoorbeeld door het gesprek over toegankelijkheid te beginnen via de online gespreksstarter op Vraagje.nl. Je vindt Vraagje?! ook op Instagram onder de naam @vraagje.doeonbeperktmee. Kijk voor meer informatie op de website van Onbeperkt meedoen: Doe onbeperkt mee.

In het land

Campagne Doe maar zo

De Zonnebloem introduceerde tijdens de Week van de Toegankelijkheid de Doe maar zo-tips. De gouden basisregel van deze tips ligt eigenlijk voor de hand: behandel mensen met een lichamelijke beperking op dezelfde manier als ieder ander. En vraag bij twijfel gewoon waar de persoon zelf behoefte aan heeft. Op deze pagina geven ervaringsdeskundigen Endri, Glenn en Saskia je tips en lees je meer over toegankelijkheid.


EZwayZ live in NEMO en Rijksmuseum

Sinds oktober is eZwayZ live in NEMO en in het Rijksmuseum. eZwayZ maakt het voor mensen met een visuele beperking mogelijk om zelfstandig door het museum te navigeren. De app leidt ze over de verschillende verdiepingen en langs de tentoonstellingen. Voor meer informatie kun je het introductiefilmpje bekijken. De app is (voor nu) alleen te gebruiken op een iPhone of iPad. Klik hier om de app te downloaden.


Grote verschillen tussen gemeenten bij uitvoering VN-verdrag Handicap

Er bestaan nog steeds grote verschillen tussen gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Met de ratificatie van het verdrag in 2016 zijn gemeenten verplicht om een Lokale Inclusie Agenda (LIA) op te stellen. Sommige gemeenten zijn volop bezig met de uitvoering van zo'n agenda, andere moeten nog beginnen. Dit blijkt uit de zesde peiling - uitgevoerd door Movisie en de VNG - naar de uitvoering van het VN-verdrag Handicap door gemeenten.


Zorg voor diversiteit onder ervaringsdeskundigen met een beperking die meedenken over wetten en beleid

Mensen met een beperking van diverse achtergronden worden te weinig betrokken bij het maken van beleid en wetten. Daardoor blijft de specifieke problematiek die zij ervaren vaak buiten beeld. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van Regioplan in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Het College vindt dat er snel iets moet gebeuren om de mensenrechten van deze bevolkingsgroep te beschermen. Lees de aanbevelingen van het College hier.


Webinars over de EU-Toegankelijkheidsrichtlijn voor producten en diensten

Iedereen moet kunnen meedoen en zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Daar hoort de digitale wereld natuurlijk bij. Om producten en diensten ook toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, werd in 2019 de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn – de European Accessibility Act – formeel aangenomen. Momenteel wordt deze richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Deze zal vanaf 28 juni 2025 in werking treden. 

MKB-Nederland en VNO-NCW organiseren in de komende maanden de volgende webinars:

  • Bankdiensten voor consumenten – di 31 okt 2023 om 15.30 
  • E-handelsdiensten – di 28 nov 2023 om 15.30  
  • Computers en besturingssystemen daarvoor – di 30 jan 2024 om 15.30  
  • Eindapparatuur voor toegang tot audiovisuele mediadiensten & Diensten die toegang geven tot audiovisuele mediadiensten - do 29 februari 2024 om 15.30  
  • Eindapparatuur Telecommunicatie diensten & Telecommunicatiediensten - Do 4 april 2024 om 15.30  

Hou de website in de gaten voor meer informatie en om je aan te melden:

Bekijk hier de afgelopen webinars:

  1. Terugkijklink webinar Toegankelijkheidseisen E-books en e-readers
  2. Terugkijklink webinar Toegankelijkheidseisen geldautomaten en betaalterminals
  3. Terugkijklink Toegankelijkheidseisen elementen van personenvervoer, zelfbedienings- en ticketinformatieterminals
Poster Doe Maar Zo van De Zonnebloem
Beeld: ©De Zonnebloem

Ondertussen op de ministeries

* lanceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Efteling Vraagje?!, dé online gespreksstarter over toegankelijkheid. Speel Vraagje?! in je eentje of samen met vrienden, familie of collega’s. Je hebt het altijd bij de hand via vraagje.nl. Door het gesprek aan te gaan, ontdek je welke bijdrage je kunt leveren aan een toegankelijk Nederland. Volg Vraagje?! ook op Instagram: @vraagje.doeonbeperktmee. Zo blijf je op de hoogte van de beweging en alle vraagjes waarmee we Nederland toegankelijker gaan maken. Heb je zelf een vraagje? Stuur ons een DM en we gaan het gesprek aan.


* vond op 5 oktober het commissiedebat Gehandicaptenbeleid plaats. Lees hier het conceptverslag.


* stuurde Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioen het wetsvoorstel banenafspraak naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet het voor werkgevers simpeler en aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Logo van Vraagje?! van Onbeperkt Meedoen
Beeld: ©ministerie VWS

Kijk-, luister- en leestips

Videocampagne Maak Nederland toegankelijk!

Op de openingsdag van de Week van de Toegankelijkheid vond de lancering plaats van de eerste van vijf afleveringen van Maak Nederland toegankelijk!, een videoserie van filmmaker Mari Sanders. Volg Casper, Feng en Mirthe en kijk hoe zij Nederland toegankelijker maken. Bekijk hier de vijf afleveringen.


Werken als je een zorgintensief kind hebt

In het 2CU-boekje ‘Werken als je een zorgintensief kind hebt’ vind je ervaringen en tips van (andere) ouders met een zorgintensief kind. Het boekje gaat uit van 4 verschillende situaties waar je in kunt zitten: 1. Ik werk en wil graag blijven werken. 2. Ik werk, maar overweeg te stoppen. 3. Ik werk nu niet, maar wil wel weer gaan werken en 4. Ik werk niet en wil/kan dat (voorlopig) ook niet.


Podcast Kletsmajoren

In de podcast Kletsmajoren gaan Bart de Bart (oprichter van Stichting SWOM, Stichting Studeren & Werken op Maat) en Rick Brink (directeur Belangenbehartiging Stichting SWOM) in gesprek over verschillende actuele onderwerpen die spelen in Nederland.

Een persoon in een rolstoel op straat met andere mensen
Beeld: ©Ieder(in))

Op de agenda

Vanaf oktober 2023: Frame Schaatsen bij zestien ijsbanen

Vanaf oktober 2023 gaan er naast de bestaande drie nóg dertien ijsbanen inclusieve (frame)schaatslessen geven. Met een schaatsframe, een aangepast sporthulpmiddel met zitje en ijzers, kunnen kinderen met een beperking ook het ijs op om te schaatsen. Door af te zetten met hun voeten, waar spikes onder zitten, maken ze vaart. Dankzij Frame Schaatsen kunnen kinderen met en zonder beperking samen schaatsplezier beleven. Bij deze zestien ijsbanen kun je Frame Schaatsen.


9 & 23 november en 7 december 2023: Roadshow over digitale toegankelijkheid

Dit najaar organiseert DigiToegankelijk samen met VNG roadshows over digitale toegankelijkheid op verschillende plekken in Nederland. Op 26 oktober waren ze in Eindhoven, op 9 november is de roadshow in Amersfoort, op 23 november in Rotterdam en op 7 december in Assen. Het thema dit jaar: grip krijgen op digitale toegankelijkheid. Dagvoorzitters Vincent Bijlo en Funda Müjde nemen je mee in een gevarieerd programma, waarin zowel de dagelijkse praktijk als de bestuurlijke kant uitgebreid aan bod komen. Je kunt je nog inschrijven!


16 november: SamenSpeelNetwerk-bijeenkomst

9 van de 10 speelplekken zijn niet geschikt voor kinderen met een beperking. Daarom wil het SamenSpeelNetwerk meer speelplekken maken waar geen enkel kind wordt buitengesloten. Op donderdagmiddag 16 november vindt de SamenSpeelNetwerk-bijeenkomst in Arnhem plaats waarbij dit onderwerp centraal staat.  Kijk voor meer informatie op www.samenspeelnetwerk.nl. Ga aan de slag met de richtlijnen op de website of lees in het magazine Samen Spelen Doe je zo! hoe je fysieke en sociale drempels laat verdwijnen.

Kinderen met een lichamelijke beperking die meedoen met schaatsen
Beeld: ©Stichting het Gehandicapte Kind

Colofon

Dit is een uitgave van Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt hierin samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.doeonbeperktmee.nl


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl