Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Subsidieregeling voor stoppende varkenshouders

Subsidieregeling voor stoppende varkenshouders

Varkenshouderijen die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Dit staat in de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).  Vanaf vandaag kunnen de ondernemers alvast bekijken of zij in aanmerking kunnen komen voor deelname aan de Srv en hoeveel subsidie zij kunnen ontvangen.

Minister Schouten biedt stoppende varkenshouders subsidieregeling

Onderzoek misstanden ProDemos

De voorzitter van de Tweede Kamer en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben besloten om een onafhankelijk extern onderzoek te laten doen, naar meldingen van misstanden bij Prodemos - Huis voor democratie en rechtsstaat.

Onderzoek misstanden ProDemos

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl