Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Twee voorstellen voor nieuwe stembiljetten

Twee voorstellen voor nieuwe stembiljetten

Minister Ollongren (BZK) stelt twee concepten van nieuwe stembiljetten voor aan de Tweede Kamer. Met deze concepten zijn al verschillende malen testen uitgevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil nu op grotere schaal experimenten gaan uitvoeren bij de verkiezingen in 2021. Om dat in werking te zetten wil de minister zo snel mogelijk een voorstel voor een experimentenwet bij de Tweede Kamer indienen.

Twee voorstellen voor nieuwe stembiljetten

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl