Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Wetsvoorstel nationale vliegbelasting ingediend

Wetsvoorstel nationale vliegbelasting ingediend

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een vliegbelasting invoeren. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een Europese belasting op luchtvaart. Voor het geval een Europese vliegbelasting te lang op zich laat wachten is een wetsvoorstel voor een nationale vliegbelasting uitgewerkt van € 7 per vertrekkende passagier. Transferpassagiers worden uitgezonderd.

Wetsvoorstel nationale vliegbelasting ingediend

Eerste Kamer stemt in met nieuw stelsel voor toezicht in de bouw

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Zo worden bouwers meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt.

Eerste Kamer stemt in met nieuw stelsel voor toezicht in de bouw

Meer reguliere migratie, daling asielinstroom

Het aantal aanvragen voor een reguliere verblijfsvergunning is in 2018 met 9% toegenomen. Het totaal aantal asielaanvragen (eerste aanvragen, tweede en volgende aanvragen en nareizigers) lag in 2018 lager dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen 2018, die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Rapportage vreemdelingenketen: meer reguliere migratie, daling asielinstroom

EU moet concrete stappen zetten om concurrentiekracht te vergroten

De Europese Unie moet concrete stappen zetten om haar concurrentiekracht te vergroten. Daartoe roepen minister Wiebes (EZK) minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op in een brief aan de Tweede Kamer.

EU moet concrete stappen zetten om concurrentiekracht te vergroten

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl