Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Inkomsten en uitgaven stegen in 2018

Inkomsten en uitgaven stegen in 2018

De economie groeide vorig jaar flink. In Nederland waren meer mensen dan ooit aan het werk. De overheid gaf voor het eerst in vele jaren weer aanzienlijk meer uit aan onderwijs, zorg en veiligheid. Mede doordat er veel mensen werkten en bedrijven goed draaiden, kwam er per saldo meer belastinggeld binnen dan er werd uitgegeven.

Inkomsten en uitgaven stegen in 2018

Minister geeft startsein voor schoner water Eems-Dollard

Het water van de Eems-Dollard in Oost-Groningen is vertroebeld door grote hoeveelheden slib. Op woensdag 15 mei gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)  het startsein voor een proef om het overtollige slib aan de waterkant op te vangen. Samen met minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakt zij hiervoor €10 miljoen vrij.

Minister geeft startsein voor schoner water Eems-Dollard

Bedrijfsvoering rijk 2018: duurzamer, extra aandacht voor diversiteit en ICT

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vanmorgen haar jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over 2018 aangeboden. Daarin wordt een samenhangend beeld over de prestaties en ontwikkelingen bij alle ministeries geschetst, over het afgelopen jaar.

Bedrijfsvoering rijk 2018: duurzamer, extra aandacht voor diversiteit en ICT

Ketenmariniers aan de slag

Er gaan drie Ketenmariniers voor de migratieketen aan de slag om problematiek rond overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Jur Verbeek is als landelijke ketenmarinier aangesteld en heeft de opdracht gekregen aan te sturen op een gezamenlijke aanpak van overlastgevende asielzoekers.

Ketenmariniers aan de slag

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl