Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Onjuiste uitslag eindtoets 11% van groep 8-leerlingen

Onjuiste uitslag eindtoets 11% van groep 8-leerlingen

Alle leerlingen van groep 8 hebben afgelopen weken de uitslag gekregen van de verplichte eindtoets. Helaas is gebleken dat vanwege een fout 11% van deze leerlingen een onjuiste uitslag van de eindtoets heeft gekregen (‘toetsadvies’). Dat heeft bij een aantal leerlingen uit deze groep mogelijk geleid tot een onjuist eindadvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs.

Onjuiste uitslag eindtoets 11% van groep 8-leerlingen

Miljoenensubsidie voor iconische Nederlandse monumenten

De geschiedenis van ons land wordt mede verteld door de grote iconische monumenten in Nederland, zoals onder andere Kasteel Amerongen, de rijksmonumenten in Diergaarde Blijdorp, Abdij Rolduc en de Sint Jan Kathedraal in Den Bosch. Het is van belang dat deze monumenten kunnen investeren in toegankelijkheid, duurzaamheid en het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers. Door hun omvang en hun bijzondere cultuurhistorische waarden zijn de kosten van deze monumenten hoog. Daarom stelt minister Van Engelshoven € 35 miljoen beschikbaar voor 12 Nederlandse iconen.

Miljoenensubsidie voor iconische Nederlandse monumenten

Minister Ollongren doet bindende uitspraak in geschil over prestatieafspraken Rotterdam

Corporaties kunnen binnen de grenzen van de Woningwet bijdragen aan wijkherstructurering, inclusief het opkopen van particulier bezit en het vergroten van de diversiteit aan woningtypen in een wijk. Dat blijkt uit de uitspraak van minister Ollongren (BZK) in een geschil dat de gemeente Rotterdam aan haar heeft voorgelegd. Corporaties, in dit geval Woonbron, kunnen echter niet worden gedwongen om investeringen onder elke conditie te doen.

Minister Ollongren doet bindende uitspraak in geschil over prestatieafspraken Rotterdam

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl