Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Ondernemerstop GES van start

Ondernemerstop GES van start

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) is voorzitter van de Global Entrepreneurship Summit (GES2019). In het World Forum trapte ze vanochtend de internationale ondernemerstop af. Voor de 9e editie van de ondernemerstop zijn zo'n 2.000 genodigden, onder wie ondernemers, investeerders en vertegenwoordigers van overheidsinstanties.

Ondernemerstop GES van start

Personeel en financiering grootste uitdaging groei mkb

Een kwart van het Nederlands mkb ligt wakker van de financiële situatie van hun onderneming. Dat blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK). De conclusie is met name van toepassing op het ‘klein mkb’, daarmee worden bedrijven bedoeld variërend van 2 tot 50 personen.

Personeel en financiering grootste uitdaging groei mkb

Start alliantie medicatieveiligheid

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1.000 mensen door foutief medicijngebruik. Dat aantal moet drastisch omlaag. Hetzelfde geldt voor de bijna 50.000 ziekenhuisopnames die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van medicijnen.

Start alliantie medicatieveiligheid

Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend

Het kabinet wil dat er per 1 januari 2020 een minimumprijs komt voor CO2 die in Nederland wordt uitgestoten met elektriciteitsproductie. Met deze CO2-minimumprijs wil het kabinet bedrijven aanmoedigen om te verduurzamen.

Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend

Interbestuurlijk samenwerken loont

Een jaar na de start van het Interbestuurlijk Programma (IBP) merken het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen dat interbestuurlijk samenwerken aan een aantal grote, urgente maatschappelijke opgaven tot echt betere resultaten leidt.

Interbestuurlijk samenwerken loont

BZK en VNG stimuleren uitwisseling met het Caribisch deel van het Koninkrijk

Er komt een actief netwerk van Europees Nederlandse gemeenten die bereid zijn om ambtenaren op basis van kennis en ervaring uit te zenden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Omgekeerd kunnen ambtenaren uit het Caribisch gebied straks ook gemeentes in Nederland versterken.

BZK en VNG stimuleren uitwisseling met het Caribisch deel van het Koninkrijk

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl