Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Brede steun Tweede Kamer langzamere stijging AOW-leeftijd

Brede steun Tweede Kamer langzamere stijging AOW-leeftijd

De Tweede Kamer heeft vandaag met een grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel stijgt.  Op korte termijn wordt het voorstel in de Eerste Kamer behandeld.

Brede steun Tweede Kamer langzamere stijging AOW-leeftijd

Betere informatie over palliatieve zorg

Het is voor mensen nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Daar moet de campagne 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’ verandering in brengen.

Betere informatie over palliatieve zorg

Gemeenten ondertekenen Hoofdlijnenakkoord GGZ

Het toekomstbeeld van de GGZ waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, zij de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat deze hulp snel wordt geleverd.

Gemeenten ondertekenen Hoofdlijnenakkoord GGZ

Nationale omgevingsvisie: samen de inrichting van ons land bepalen

Verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid, natuurbehoud zijn grote, vaak met elkaar verweven vraagstukken die vragen om goede keuzes. Hoe we die keuzes maken bepaalt hoe Nederland er in toekomst uitziet.

Nationale omgevingsvisie: samen de inrichting van ons land bepalen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl