Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Huidige situatie vaccinatiegraad zorgwekkend; minder vrijblijvendheid

Huidige situatie vaccinatiegraad zorgwekkend; minder vrijblijvendheid

De Commissie kinderopvang en vaccinatie heeft haar adviesrapport aangeboden aan de staatssecretarissen Van Ark (SZW) en Blokhuis (VWS). De overheid is volgens de commissie aan zet en zal ouders duidelijker moeten infomeren over de collectieve verantwoordelijkheid van vaccineren. Ouders die hun kinderen niet vaccineren worden uitgenodigd voor een gesprek. De commissie adviseert daarnaast om een ondergrens vast te stellen voor de landelijke vaccinatiegraad. In het scenario dat de vaccinatiegraad verder daalt en deze ondergrens wordt bereikt, moet deelname aan het rijksvaccinatieprogramma verplicht worden gesteld voor de kinderopvang.

Huidige situatie vaccinatiegraad zorgwekkend; minder vrijblijvendheid

Minister Hoekstra en Grapperhaus presenteren nationale aanpak witwassen

Een verbod op betalingen met contant geld vanaf 3000 euro, inzet op afschaffing van het 500 euro biljet, het weren van ongebruikelijke klanten door banken en een Europese toezichthouder zijn onder meer nodig om het criminelen moeilijker te maken ons financiële stelsel te gebruiken voor witwassen. Deze en meer voorstellen staan in het gezamenlijke plan ‘aanpak witwassen’ dat minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. 

Minister Hoekstra en Grapperhaus presenteren nationale aanpak witwassen

Kabinet vindt dialoog over slavernijverleden van groot belang

Het kabinet kan de tijd niet terugdraaien, maar betreurt het ten zeerste dat slavernij onderdeel uitmaakt van onze gezamenlijke geschiedenis. Evenals voorgaande kabinetten, heeft het kabinet diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid ten tijde van het slavernijverleden. Het kabinet vindt het daarom van groot belang dat er een dialoog komt over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. 

Kabinet vindt dialoog over slavernijverleden van groot belang

Staatssecretaris Knops opent eerste Informatiepunt Digitale Overheid

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de feestelijke opening verricht van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Venlo. Het Informatiepunt is er om mensen op weg te helpen met vragen over zorg, huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes in delen en nog veel meer.

Staatssecretaris Knops opent eerste Informatiepunt Digitale Overheid

Kabinet zet eerste stap in bescherming telecomnetwerken en 5G

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen aanpak ten aanzien van de beveiligen van het huidige en toekomstige 5G netwerk.

Kabinet zet eerste stap in bescherming telecomnetwerken en 5G

45 regio’s krijgen miljoenen voor vmbo-techniekonderwijs

Om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen krijgen 45 regio’s in totaal ruim 231 miljoen euro. Dat is bijna 16.000 euro per leerling. De plannen voor beter techniekonderwijs zijn van vmbo-scholen, mbo’s en lokale en regionale bedrijven.

45 regio’s krijgen miljoenen voor vmbo-techniekonderwijs

Groen licht voor tests met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg

Vanaf vandaag mag er onder strikte voorwaarden op de openbare weg getest worden met zelfrijdende auto’s. Het gaat om experimenten met voertuigen waarbij de bestuurder zich buiten dat voertuig bevindt, zoals een zelfrijdend OV-busje met een operator op afstand. 

Groen licht voor tests met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg

Slob breidt voorschoolse educatie uit

Er komt meer en betere voorschoolse educatie voor peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Het aantal uren wordt verhoogd van tien tot zestien uur per week. Ook worden voortaan pedagogisch beleidsmedewerkers met een HBO opleiding ingezet om peuterleiders te helpen met tips, uitleg en voorbeelden. 

Slob breidt voorschoolse educatie uit

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl