Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Aanpak voor veiligere jaarwisseling

Aanpak voor veiligere jaarwisseling

Het gevaarlijkste consumentenvuurwerk moet vanaf de jaarwisseling 2020-2021 verboden zijn. Het kabinet gaat in het najaar een voorstel doen om categorie F3-vuurwerk te verbieden. Dat zijn de zwaardere singleshots (enkelschotsbuizen) en grotere knalstrengen (ratelbanden, Chinese rollen). 

Aanpak voor veiligere jaarwisseling

Kabinet past familierecht aan

Het kabinet neemt maatregelen om het familierecht beter te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving. Er komt een procedure voor draagmoederschap, een register met informatie over de biologische afstamming van kinderen en een regeling voor deelgezag voor opvoeders. Zo wordt ingespeeld op nieuwe gezinsvormen: op een manier die pragmatisch is, bescherming biedt en die problemen voorkomt.

Kabinet past familierecht aan

Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 

Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen

De Rijksministerraad heeft een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen. De aanwijzing volgt op het advies van het College financieel toezicht, dat de afgelopen jaren zijn zorgen heeft geuit over het financieel beheer van Curaçao en het oplopen van de tekorten op de begroting van het land.

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen

Rutte, Blok en Bruins naar VS voor bezoek Witte Huis en handelsmissie Boston

Minister-president Rutte brengt op donderdag 18 juli 2019 een bezoek aan president Trump van de Verenigde Staten. De minister-president wordt door de Amerikaanse president ontvangen in het Witte Huis voor een bilateraal gesprek. In het Witte Huis wordt ook de Amerikaanse vlag die bij D-day als eerste op Utah Beach aan land kwam ceremonieel overgedragen aan het Amerikaanse volk door de twee Nederlanders die de vlag in bezit hebben.

Minister-president Rutte en ministers Blok en Bruins naar de Verenigde Staten voor bezoek Witte Huis en handelsmissie Boston

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl