Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Pilots Veranderopgave Inburgering starten in 57 gemeenten

Pilots Veranderopgave Inburgering starten in 57 gemeenten

In augustus starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. De resultaten van de pilots worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegenomen bij de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe stelsel.

Pilots Veranderopgave Inburgering starten in 57 gemeenten

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl