Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Buitenlandse Zaken wil contact met slachtoffers huwelijksdwang en achterlating

Buitenlandse Zaken wil contact met slachtoffers huwelijksdwang en achterlating

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken staat slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating bij en zet zich – samen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) – in voor een veilige terugkeer naar Nederland. Het ministerie is 24/7 bereikbaar voor de in het buitenland achtergelaten kinderen en tieners.

Buitenlandse Zaken wil contact met slachtoffers huwelijksdwang en achterlating

Zes miljoen euro voor ontwikkeling nationale parken

De komende jaren wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van Nationale Parken nieuwe stijl. Om een extra impuls te geven aan deze kwaliteitssprong stelt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over 2020 – 2022 eenmalig zes miljoen euro beschikbaar.

Zes miljoen euro voor ontwikkeling nationale parken

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl