Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Gaswinning Groningen komend jaar onder 12 miljard Nm3

Gaswinning Groningen komend jaar onder 12 miljard Nm3

De gaswinning uit het Groningenveld daalt het komende gasjaar naar 11,8 miljard Nm3. Daarmee komt de winning onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard Nm3. Naar verwachting zal de gaswinning in Groningen vanaf medio 2022 op nul uitkomen.

Gaswinning Groningen komend jaar onder 12 miljard Nm3

Nederlandse delta-aanpak blauwdruk voor kwetsbare kustgebieden

Er moet snel meer werk worden gemaakt van het versterken van kwetsbare gebieden wereldwijd tegen weersextremen als gevolg van het veranderende klimaat. Die conclusie staat in het rapport van de Global Commission on Adaptation. Als commissielid onderstreept minister Van Nieuwenhuizen de conclusie dat schade door wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen verder toeneemt als er niet snel wordt geïnvesteerd in het voorkomen van klimaatschade.

Nederlandse delta-aanpak blauwdruk voor kwetsbare kustgebieden

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl