Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Wet inkomensvoorziening oudere werklozen met 4 jaar verlengd

Ondersteuning verlengd voor ouderen die werkloos worden

Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering. De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd met 4 jaar.

Ondersteuning verlengd voor ouderen die werkloos worden

Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

Samenwerkende publieke en private mbo-scholen kunnen straks subsidie aanvragen waarmee ze een onderwijsaanbod voor werkenden en werkzoekenden kunnen ontwikkelen.

Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

Nieuwe natuurambitie: Nederland Natuurpositief

Tijdens de Natuurtop in Groningen werden plannen besproken die een positieve bijdrage kunnen geven aan onze natuur.  Onder de naam Nederland Natuurpositief  wordt gekeken naar projecten die de natuur niet alleen binnen natuurgebieden versterken, maar overal. In steden, op het platteland en in de grote wateren. 

Nederland Natuurpositief

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl