Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nieuwe opvanglocaties asielzoekers nodig

Landelijke regietafel: nieuwe opvanglocaties nodig

Er is meer capaciteit nodig voor de opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) loopt tegen de grenzen aan van zijn reservecapaciteit. Er wordt gezocht naar 5.000 extra plekken.

Landelijke regietafel: nieuwe opvanglocaties nodig

Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij LNV

Drs. H.A.M. (Hellen) van Dongen wordt programmadirecteur-generaal Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De programmadirecteur-generaal Stikstof werkt aan de Rijksbrede aanpak voor het verder reduceren van de totale hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland en daarmee aan het herstel en versterking van natuur. 

Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij LNV

Nieuw internationaal logo: 'NL' met gestyleerde oranje tulp

Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden zijn voortaan internationaal te herkennen aan een nieuw logo. Het beeldmerk combineert twee symbolen: NL en een gestyleerde, oranje tulp. Het logo vervangt het tot nu toe veel gebruikte ‘tulpje Holland’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

Nieuw internationaal logo: 'NL' met gestyleerde oranje tulp

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl