Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Campagne helpt mensen die seksueel geweld meemaken sneller hulp te zoeken

Campagne helpt mensen die seksueel geweld meemaken sneller hulp te zoeken

1 op de 5 vrouwen (22%) en 1 op de 16 mannen (6%) in Nederland hebben weleens seksueel geweld meegemaakt. Dit zijn seksuele handelingen die iemand gedwongen heeft uitgevoerd (1). Dit heeft vaak grote impact. Als je seks tegen je wil hebt gehad, is het goed om zo snel mogelijk hulp te vragen. Zo zijn er binnen zeven dagen veel mogelijkheden op medisch, psychologisch en forensisch vlak. Daarom start het ministerie van Justitie en Veiligheid op de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen de campagne ‘Wat kan mij helpen’ om mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt te motiveren hulp te zoeken.

Campagne helpt mensen die seksueel geweld meemaken sneller hulp te zoeken

Inschrijving Subsidieregeling sanering varkenshouderijen geopend

Varkenshouders in veedichte gebieden kunnen zich vanaf maandag 25 november bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanmelden voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Door deel te nemen aan de regeling kunnen zij een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht en daarmee hun bedrijf beëindigen. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De Srv draagt in eerste instantie bij aan het verminderen van de geuroverlast en aan het verbeteren van de leefomgeving, maar ook aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak.

Inschrijving Subsidieregeling sanering varkenshouderijen geopend

Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat hoogte en duur uitkeringen van politieke ambtsdragers publiceren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties (BZK) gaat vanaf januari 2020 jaarlijks een overzicht publiceren met geano­ni­mi­­seerd per ambtsdrager het uitbetaalde bedrag aan uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambts­dragers (Appa) en de toegekende duur van de uitke­ring. Dat laat minister Knops van BZK weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat hoogte en duur uitkeringen van politieke ambtsdragers publiceren

Rekenregels per januari 2020

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Rekenregels per januari 2020

Kabinet investeert in dienstverlening grensinfopunten

Het kabinet gaat de grensinformatiepunten vanaf komend jaar financieel ondersteunen. De tien infopunten, verspreid langs de grens, bieden dienstverlening aan werknemers die werken, wonen of studeren in een van de buurlanden of dit van plan zijn. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit vandaag in Nijmegen een overeenkomst met vertegenwoordigers van de grensregio’s. Het kabinet en de regio’s dragen vanaf 2020 ieder jaarlijks een miljoen euro bij. Voor de centrale back office, uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank, stelt het Rijk per jaar negen ton beschikbaar.

Kabinet investeert in dienstverlening grensinfopunten

Voorkom illegale handel in voorwerpen van beschermde planten en dieren en lever ze in

Vandaag is bij het RVO kantoor in Den Haag het eerste Nederlandse inleverpunt voor voorwerpen van beschermde planten en dieren geopend. Ivoren beeldjes, producten van slangenleer of koraal kunnen daar vanaf nu worden ingeleverd. Deze of soortgelijke producten kunnen via een erfenis of als souvenir uit het buitenland in het bezit komen van mensen. Handel in deze voorwerpen is meestal verboden. Daarom heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om een inleverpunt te faciliteren. Mensen die van dit soort voorwerpen af willen kunnen deze voortaan inleveren of opsturen.

Voorkom illegale handel in voorwerpen van beschermde planten en dieren en lever ze in

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl