Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Maatregelen om uitwassen toeristische verhuur van woningen aan te pakken

Maatregelen om uitwassen toeristische verhuur van woningen aan te pakken

Registreren, melden en zo nodig een vergunning. Met deze maatregelen kunnen gemeenten vakantieverhuur van woningen via verhuurplatforms in goede banen leiden. Ook biedt dit handvatten voor de handhaving. Fraude zoals illegale onderverhuur van sociale huurwoningen kan straks beboet worden met maximaal 83.000 euro. De Raad van State heeft een positief advies afgegeven en het wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte is nu klaar voor behandeling in de Tweede Kamer.

Maatregelen om uitwassen toeristische verhuur van woningen aan te pakken

Houdbaar voor de toekomst

We hebben in Nederland onderwijs en onderzoek van wereldklasse gecombineerd met een brede toegankelijkheid. Om dat zo te houden wordt er ingezet op meer studentsucces en lagere werkdruk voor docenten en onderzoekers. Met deze ambities presenteerde onderwijsminister Van Engelshoven vandaag de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ op de Universiteit Utrecht. Door meer samen te werken, wordt het onderwijs beter en kan de student van nu de oplossingen bieden voor de uitdagingen van de maatschappij van de toekomst.

Houdbaar voor de toekomst

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl