Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Staatssecretaris Snel van Financiën biedt ontslag aan

Staatssecretaris Snel van Financiën biedt ontslag aan

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft op 18 december 2019 zijn ontslag aangeboden. Hij deed dit naar aanleiding van de CAF 11-zaak, waarbij in 2014 de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht is stopgezet.

Staatssecretaris van Financiën, drs. M. Snel biedt ontslag aan

Kabinet en Landbouw Collectief maken afspraken

Het kabinet en het Landbouw Collectief hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk de stikstofproblematiek aan te pakken. En zo de stikstofneerslag in Nederland omlaag te brengen en te werken aan een gezonde toekomst voor de boer in Nederland. Daarvoor gaan het kabinet en het Landbouw Collectief in gesprek over een investeringspakket voor de landbouw. Daarbij kunnen boeren die dat willen op een duurzame manier doorgaan en boeren die willen stoppen op een vrijwillige basis geholpen worden.

Kabinet en Landbouw Collectief maken afspraken

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. In deze publicatie staan de uitkeringsbedragen per 1 januari 2020.

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

Sociale zekerheid: wat verandert er in 2020?

Per 1 januari 2020 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daaronder het geboorteverlof, verlenging van de IOW-uitkering en de Wet arbeidsmarkt in balans voor de verschillen tussen vast en flexwerk.

Sociale zekerheid: wat verandert er in 2020?

Strenger regime voor overlastgevende asielzoekers

Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken worden voortaan ondergebracht in een zogeheten Handhaving en Toezichtslocatie (HTL) in Hoogeveen. Overlastgevers krijgen een strikt gebiedsgebod opgelegd, zolang ze in de HTL verblijven. Hiermee wordt de overlast voor de omwonenden en in de buurt gevestigde winkeliers weggenomen. Daarover hebben de gemeente Hoogeveen en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) afspraken gemaakt.

Strenger regime voor overlastgevende asielzoekers

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl