Nieuwsbrief regeringsnieuws - Nederland koersvast richting Rusland

Nederland koersvast richting Rusland

Het kabinet kiest voor een koersvast en realistisch Ruslandbeleid. De afgelopen 5 jaar is de relatie met Rusland complex gebleven. Nederland ziet daarom geen reden om de huidige houding tegenover Rusland, die te karakteriseren valt als een combinatie van druk en selectieve samenwerking, ingrijpend te wijzigen. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland koersvast richting Rusland

Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020

Vanaf 1 januari 2020 komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen waardoor de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd.  De wet zorgt ervoor dat iemand niet langer, door een kleine stijging van het inkomen, direct het recht op huurtoeslag verliest.

Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl