Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Adviescollege Stikstofproblematiek overhandigt luchtvaartrapport aan kabinet

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen

Om Nederland robuust te maken tegen extreem weer, zoals piekbuien en langdurige droogte, moet er komende jaren extra worden geïnvesteerd. Om projecten op korte termijn vanuit de Rijksoverheid te steunen stelt de minister in 2020 bijna €5 miljoen extra beschikbaar voor vijf regionale pilotprojecten waarvan op korte termijn al de schop de grond ingaat.

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen

Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in een advies.

Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl