Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Van Laarhoven op grond van de WOTS naar Nederland

Van Laarhoven op grond van de WOTS naar Nederland

Op grond van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) komt de heer Van Laarhoven, veroordeeld tot een gevangenisstraf in Thailand, naar Nederland om hier de rest van zijn straf uit te zitten. De heer van Laarhoven wordt vandaag overgebracht. De Thaise autoriteiten hebben ingestemd met de overbrenging op grond van een verdrag tussen Thailand en Nederland voor strafoverdracht. 

Van Laarhoven op grond van de WOTS naar Nederland

Invest-NL van start met financiering voor energietransitie en innovatieve scale-ups

Vandaag vindt in Amsterdam de officiële start van Invest-NL plaats. Invest-NL gaat als private onderneming, onder leiding van Wouter Bos, ondernemingen financieren die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Met een aandelenkapitaal van 1,7 miljard euro ligt de focus van Invest-NL bij de start op de energietransitie en op innovatieve snelgroeiende bedrijven (scale-ups).

Invest-NL van start met financiering voor energietransitie en innovatieve scale-ups

Kabinet: Burgers verdienen betere uitvoering

Het kabinet hecht aan een betere uitvoering van overheidstaken. Meer maatwerk voor burgers staat daarin centraal. Maatwerk dat is afgestemd op hun individuele situatie. Dat staat in de kabinetsreactie op het onderzoek ‘Regels en ruimte – Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte’. 

Kabinet: Burgers verdienen betere uitvoering

Start landelijke campagne over kinderarmoede

Kinderarmoede komt vaker voor dan veel mensen denken. Gemiddeld groeit 1 op de 12 kinderen in Nederland op in armoede. Vanuit de overtuiging dat je dit vraagstuk alleen sámen kunt oplossen, start vandaag een campagne met als doel in 2020 alle kinderen in armoede te bereiken. 

Sam& start landelijke campagne over kinderarmoede

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl