Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Meer kinderen en ouders doen mee met vaccinatie tegen bof, mazelen, rode hond en HPV

Meer kinderen en ouders doen mee met vaccinatie tegen bof, mazelen, rode hond en HPV

De vaccinatie van pasgeborenen tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) is in 2019 licht gestegen. Dat concludeert het RIVM op basis van doorlopend onderzoek naar deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinatiegraad van meisjes tegen HPV is het afgelopen jaar duidelijk omhoog gegaan, van 59% voor meisjes die in 2005 zijn geboren naar 72% voor meisjes met geboortejaar 2006. De vaccinatiegraad voor andere vaccinaties blijft stabiel.

Meer kinderen en ouders doen mee met vaccinatie tegen bof, mazelen, rode hond en HPV

Landbouw weerbaarder tegen veranderingen in het klimaat

Het klimaat is de laatste decennia veranderd. Deze ontwikkeling noodzaakt de Nederlandse agrarische sector om zich hierop voor te bereiden en aan te passen aan de effecten van klimaatverandering. In het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw staan maatregelen voor agrariërs om duurzaam en effectief om te kunnen gaan met veranderingen in het klimaat.

Landbouw weerbaarder tegen veranderingen in het klimaat: Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw

Meer aandacht voor thuiszitters

In 2019 gingen er 2480 leerlingen die langer dan drie maanden thuis zaten terug naar school. Dat zijn er 339 meer dan in het jaar daarvoor. Er wordt dus voor steeds meer kinderen een oplossing gevonden. Tegelijkertijd groeide ook het aantal thuiszitters. In het afgelopen schooljaar met 311 naar 4790. Dat heeft minister Slob (onderwijs) aan de Tweede Kamer laten weten.

Meer aandacht voor thuiszitters

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl