Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet voorkomt stapelen boetes bij mensen met schulden

Kabinet voorkomt stapelen boetes bij mensen met schulden

Mensen die hun boetes wel willen betalen maar dat door problematische schulden niet kunnen, krijgen voortaan meer ademruimte. Minister Dekker (Rechtsbescherming) komt namelijk per 1 april 2020 met een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze moet voorkomen dat deze mensen verder in de problemen komen.

Kabinet voorkomt stapelen boetes bij mensen met schulden

Tijdelijke pauze dwanginvordering kinderopvangtoeslagschuld uitgebreid

Meer ouders met een kinderopvangtoeslagschuld kunnen gebruik maken van de pauzeknop, waardoor de dwanginvordering van hun schuld bij de Belastingdienst tijdelijk wordt stop gezet. Met de toevoeging van de nieuwe groep ouders komt er ook voor hen duidelijkheid. Dit schrijven minister Hoekstra en staatssecretaris Van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdelijke pauzering dwanginvordering kinderopvangtoeslagschuld uitgebreid

Slob: ‘De organisatie rondom schoolexamens moet beter’

De Onderwijsinspectie heeft tekortkomingen rondom schoolexamens gevonden op 60 van de 104 scholen die onderzocht zijn. Minister Slob (onderwijs) noemt deze resultaten ‘verontrustend, maar niet onverwacht. Scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De organisatie rondom schoolexamens moet beter.’

Slob: ‘De organisatie rondom schoolexamens moet beter’

Vierlandenverdrag maakt snellere treinreis naar Londen mogelijk

De Eurostar, de snelle trein van Amsterdam naar Londen, hoeft binnenkort niet langer een uur stil te staan in Brussel voor paspoortcontroles van de passagiers. Dat wordt mogelijk gemaakt met een verdrag tussen Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Door de internationale afspraken kunnen de grenscontroles voortaan voor het instappen in Nederland al plaatsvinden in plaats van onderweg.

Vierlandenverdrag maakt snellere treinreis naar Londen mogelijk

Rijk en provincies: 10% meer bos in Nederland

10% meer en gezonder bos in 2030, vervanging van gekapte bomen en meer bomen in woonwijken. Dat zijn de belangrijkste onderdelen van de visie op de toekomst van het Nederlandse bos, die minister Schouten (LNV) – mede namens de provincies – naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Rijk en provincies: 10% meer bos in Nederland

Turkse nieuwkomers worden inburgeringsplichtig

Het kabinet gaat Turkse nieuwkomers verplichten om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Turkse burgers die naar Nederland komen moeten straks met succes het inburgeringsexamen afleggen om een permanente verblijfsvergunning te krijgen.

Turkse nieuwkomers worden inburgeringsplichtig

Kabinet versterkt onafhankelijke positie gerechtsdeurwaarders

Om gerechtsdeurwaarders op een onafhankelijke en onpartijdige wijze hun ambtelijke werk te kunnen laten doen, past het kabinet de vaste tarieven daarvoor aan conform het advies van de commissie-Oskam. Ook gaat het kabinet paal en perk stellen aan de mogelijkheid om prijsafspraken met schuldeisers te maken in de vorm van zogenoemde kickbackfees, waarbij de schuldeiser kan verdienen aan de ambtshandelingen die de gerechtsdeurwaarder verricht. 

Kabinet versterkt onafhankelijke positie gerechtsdeurwaarders

Nederlander laat digitale voordeur wagenwijd openstaan

Het aantal slimme apparaten in Nederland groeit. Acht op de tien mensen die thuis slimme apparaten hebben, zijn zich ervan bewust dat deze apparaten gehackt kunnen worden. Toch handelen de meeste mensen daar niet naar. Zo stelt meer dan de helft van de Nederlanders updates uit of vergeet zij updates uit te voeren, blijkt uit nieuw onderzoek. Daarom voert het ministerie van EZK de campagne ‘Doe je updates’.

Nederlander laat digitale voordeur wagenwijd openstaan

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl