Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Defensievisie 2035: een nieuw profiel voor Defensie

Defensievisie 2035: een nieuw profiel voor Defensie

In 2035 moet Defensie een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie zijn. Een organisatie met een groot vermogen om zich aan te passen aan situaties en die handelt op basis van de beste informatie. Daarnaast is Defensie betrouwbaar voor nationale en internationale partners, om samen opgewassen te zijn tegen dreigingen. Dat staat in de Defensievisie 2035 'Vechten voor een veilige toekomst’.

Defensievisie 2035: een nieuw profiel voor Defensie

Dreigingsbeeld NCTV: Aanslag Nederland voorstelbaar, dreiging vooral van eenlingen

Op dit moment zijn er in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging kunnen vormen. Alhoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen in Nederland een aanslag voorbereiden, blijft het voorstelbaar dat dit kan gebeuren. Aanslagen in Europa zijn doorgaans provisorisch, worden gepleegd door eenlingen en kennen weinig slachtoffers. De jihadistische dreiging is geenszins verdwenen. Daarom blijft het dreigingsniveau op 3 van de 5 staan. Dat blijkt uit het 53ste Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Dreigingsbeeld NCTV: Aanslag Nederland voorstelbaar, dreiging vooral van eenlingen

Geef boeren ruimte te ondernemen

Een sterkere positie van boeren en telers in de voedselketen, hulp bij investeringen in verduurzaming en het breder en makkelijker toegankelijk maken van kennis en wetenschap over toekomstbestendige landbouw. Dat zijn de kernelementen van de Agrarische Ondernemerschapsagenda, die minister Schouten (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Agrarische Ondernemerschapsagenda: geef boeren ruimte te ondernemen

Dashboard over voortgang Groningen online

Relevante cijfers over de aardbevingen in Groningen en de afbouw van de gaswinning staan overzichtelijk bij elkaar in het Dashboard Groningen. Op deze pagina is de actuele stand van zaken te vinden met betrekking tot de seismiciteit en de gaswinning. 

Dashboard over voortgang Groningen online

Nederland neemt deel aan initiatief voor Europese Cloud Federatie

Het belang van zowel voldoende opslag als een veilige en betrouwbare uitwisseling van data voor maatschappelijke en economische toepassingen neemt steeds verder toe. Daarom gaat Nederland deelnemen aan een initiatief van de Europese Commissie om gezamenlijk de Europese cloudinfrastructuur te versterken: de Europese Cloud Federatie.

Nederland neemt deel aan vandaag gestart initiatief voor Europese Cloud Federatie

Ministeries van EZK en LNV geven inzicht in duurzaamheid bedrijfsvoering

De ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit publiceren hun eerste gezamenlijke verslag over de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering. De ministeries van EZK en LNV delen onder andere het gebouw, wagenpark en bedrijfsvoering en kiezen daarom voor één duurzaamheidsverslag.

Ministeries van EZK en LNV geven inzicht in duurzaamheid bedrijfsvoering

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl