Nieuwsbrief Regeringsnieuws - 1,5 miljard extra naar Groningen voor versterking en perspectief

1,5 miljard extra naar Groningen voor versterking en perspectief

Het kabinet en de regio Groningen hebben overeenstemming bereikt over een pakket aanvullende maatregelen voor de versterking van woningen in het aardbevingsgebied en voor genoegdoening. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 1,5 miljard euro. 

1,5 miljard extra naar Groningen voor versterking en perspectief

Minister jaagt woningbouw verder aan

De bouw van voldoende woningen is topprioriteit voor het kabinet. Daarom zet het kabinet stevig in op het versnellen van de woningbouw. Minister Ollongren heeft nieuwe afspraken gemaakt met de provincies om de plancapaciteit waar nodig naar 130% te brengen tot 2030. 

Minister jaagt woningbouw verder aan

Kabinet investeert 20 miljoen euro in Zeeuws ondernemerschap

Het kabinet investeert tot en met 2023 in totaal 20 miljoen euro in het Investeringsfonds Zeeland. Met deze extra investering krijgt Zeeland meer mogelijkheden om innovatieve bedrijven aan te trekken en te investeren in kansrijke spin-offs van het nieuw op te richten Delta Kenniscentrum. 

Kabinet investeert 20 miljoen euro in Zeeuws ondernemerschap

Maximering WOZ-waarde in woningwaarderingsstelsel

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voorstel om de WOZ (waardering onroerende zaken) in het woningwaarderingsstelsel (WWS) te maximeren aan de Tweede en Eerste Kamer gezonden. De regeling zorgt voor een maximering van de puntentoekenning voor de WOZ-waarde tot 33%. 

Maximering WOZ-waarde in woningwaarderingsstelsel

Wet moet betere man-vrouw verhouding in top bedrijfsleven regelen

Minister Dekker voor Rechtbescherming en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dienen vandaag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer dat een ingroeiquotum en streefcijfers invoert voor een evenwichtige man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven. 

Wet moet betere man-vrouw verhouding in top bedrijfsleven regelen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl